Innehåll

Comdex 2003

Inledning
Cisco
Intel
nVidia
Comdex i övrigt
Kväll hos Cisco
Sammanfattning


21/1-03 | Axman | axman@64bits.se
Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Cisco

När klockan slog tio var det dags för Howard Charney, VD för Cisco att hålla en föreläsning. För att ge er en fingervisning om vem detta är så kan jag nämna att han är en av grundarna till 3com och ligger bakom Fast Ethernet, alltså 100 Mbit nätverk i den form som vi har idag.

Föredraget började med teorin om BBB (nej inte bredbandsbolaget), det står för Boom, Bust, Build Up. Något som han menar har drabbat Internet och vad som är ett helt naturligt skede. Det hela innebär att en ny teknik orsakar en massiv tillväxt, tilltro och bland annat höga aktievärden. (någon som kom att tänka på Framtidsfabriken och liknande nu?) Han började att dra paralleller med järnvägen och bilindustrin. När de introducerades så var den en extrem tillväxt. Man byggde järnväg utan hejd och bilarna producerades på löpande band (Boom). Ganska så snart efter det att denna hysteri kring dessa teknologier lagt sig så vände det nedåt och det gjorde det rejält. Under denna "Bust" så rensades marknaden rejält från de svagare företagen och en långsam med stadig uppgång började för branschen (Build Up). Och jag tror inte att man förneka viket genomslag järnvägen och bilen har haft på vårt samhälle. Som en parallell till dagens läge så nämnde han att aktien för General Motors sjönk från 72 $ till 8 $.

Howard Charney menar att Internet är av samma vikt som dessa två och att den svacka vi är i nu ger en väldigt felaktig bild av vad som komma skall. Bland annat pekade han på att det nu sker 40% fler patentansökningar än när IT- boomen var som störst.


Anpassningar för polisen samt Howard Charney till höger.

Vidare talade han om hur det är viktigt att man anpassar sig efter vad som verkligen behövs och inte efter tekniken i sig. En korrekt affärsmodell är oerhört viktig.

"You shall build your railroad where you want to go" är ett citat från föredraget som kanske gör sig lite malplacerat i denna text men som handlade om att effektivisera och öka produktivitet med hjälp av teknik och Internet. Teknik i all ära men den skall finnas på rätt plats. Några exempel som nämndes är hur man sparar pengar genom att låta folk använda Internetbank, beställa via Internet och att ha lösningar som minskar mängden rutinarbete och pappersskyfflande. Exempel som nämndes är transaktioner på en bank. Jämfört med att ha personal i kassan som hanterar papper, kontanter och drar på sig lönekostnader och lokalkostnader bland annat så sparar man enorma pengar på att ha det i elektronisk form på Internet.

En ytterligare aspekt som Howard Charney pekade på är hur Internetboomen jämfört med industrialismen är global. Jämfört med den väldigt lokala industrialismen så är möjligheterna betydligt större för att få en global utveckling nu. Utbildning och kunskap spelar en större roll än vad lokaliseringen gör.

Detta är i korthet vad man talade om och det var svårt att inte dras med eftersom Howard Charney är en oerhört skicklig talare. Träffen med Cisco fortsatte faktiskt lite senare men mer om det och Howard Charney och hur han är som person senare.


« Föregående Nästa sida »

 

21/1-03 | Axman | axman@64bits.se
Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!