Innehåll

Singel Core vs. Dual Core, igår, idag, imorgon

Inledning
En och en, eller tillsammans
Multitasking
Enkel kärna
Dubbla kärnor
Presler
Testsystem
Subjektiva tester
Prestandatester - Program
Prestandatester - Spel
Framtiden

Tack till Intel, som gjorde denna recension möjlig.

31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Prestandatester - Spel

FarCry är ett FPS-spel som utspelar sig i exotiska miljöer. Även om spelet har några år på nacken så kräver det en hel del av grafikkortet om man väljer att köra med högre inställningar. Vi testade detta spel genom att använda oss av ett verktyg från Hardware OC, version 1.4.5 anpassad för Far Cry. I detta program valde vi oss att köra testet ”UbiSoft-Volcano" med inställningen "Maximum Details".

Far Cry är det enda spel vi testat som inte har något stöd alls för fler än en processor/kärna. Detta ser vi också ganska tydligt på att prestandasiffrorna inte förändras nämnvärt på den dubbel-kärniga processorn vid de olika belastningarna. Anledningen till detta är att övriga systemet kan köras tämligen ostört på den ena kärnan medan Far Cry håller sig till den andra. Den enkel-kärniga processorn påverkas på liknande sätt som i tidigare tester och sjunker nästan helt linjärt vid de olika belastningarna. Än en gång ligger dessutom prestandan på den dubbel-kärniga processorn med maximal belastning (fall 2) nära de siffror som den enkel-kärniga presterar utan någon belastning alls.


Doom 3 börjar bli ett relativt gammalt spel med dagens mått mätt. När spelet lanserades krävdes det en hel del för att kunna spela i höga upplösningar. Nu nästan ett och ett halvt år senare är det fortfarande mycket ansträngande för datorn. Det har dessutom dykt upp flera nya spel som använder sig av Doom 3-motorn eller en modifierad version av den, exempelvis Quake 4 som vi testar något längre ner.

Inställningarna i spelet var alla standard förutom att detaljnivån ändrades till "High". Testet utfördes med hjälp av det inbyggda tidsdemot som finns till handa i Doom 3.

Doom 3 har inget uttalat stöd för processorer med dubbla kärnor, eller dubbla processorer. Detta till trots kan vi se en tendens till att så faktiskt är fallet, alternativt att motorn är kodad på ett underligt sätt. Prestandan hos processorn med dubbla kärnor minskar linjärt vilket tyder på att den blir mer och mer belastad när bakgrundsbelastning läggs på. I Far Cry såg vi knappt någon ändring alls på prestandan i de olika fallen trots att belastningen på övriga systemet förändrades. Vårt test visar på att processorn med dubbla kärnor i testat utan bakgrundsbelastning i alla fall till viss del klarar av att nyttja de båda kärnorna. När sedan den ena kärnan blir belastad med andra program sjunker prestandan. Ett annat alternativ är helt enkelt att Doom 3-motorn har någon inbyggd bugg mot dubbel-kärniga processorer som gör att den ger övriga program och processer högra prioritet än sig själv vilket gör att dessa program helt enkelt tar åt sig mer processortid än nödvändigt. Något som ytterligare talar för någon form av stöd för dubbla kärnor är att denna processor ger betydligt bättre prestanda utan bakgrundsbelastning än den enkel-kärniga, trots att klockfrekvensen är lägre.

Den enkel-kärniga processorns prestanda minskar på ett liknande sätt som den dubbel-kärniga, och presterar överlag sämre i de tre olika fallen.


Quake 4 är det mest krävande OpenGL-spelet på marknaden för tillfället. Det bygger på en modifierad version av Doom3-motorn. Precis som Doom3 använder sig Quake 4 av högdetaljerade texturer och mycket dynamiskt ljus och skuggor.

Även Quake 4 testades med detalj nivån satt till ”High”. För att få fram verklighetsbaserade prestationssiffror i Quake 4 räcker det inte att köra ett vanligt demo som tidigare. Här rekommenderas det att man testar med hjälp av ett ”netdemo”. Skillnaden är att man via netdemo renderar och beräknar en inspelad nätverksström och därigenom får med exekvering av alla spelkod vilket annars inte är fallet. Den inspelade nätverksströmmen vi valde att använda oss av heter ”Longday.netdemo”. Under alla tester var det inbyggda stödet för processorer med dubbla kärnor/processorer aktiverat (r_useSMP 1).

Quake 4 har ett uttalat stöd för processorer med dubbla kärnor sedan ett tag tillbaka. Det intressanta är att Quake 4 bygger på samma motor som Doom 3 vilket gör att vår slutsats om i all fall ett visst stöd för processorer med dubbla kärnor i Doom 3 blir ännu mer troligt.

De båda processorerna beter sig också på ett liknande sätt i Quake 4-testet som i Doom 3-fallet.

Summering

Genomgående i våra tester ser vi att den dubbel-kärniga processorn presterar bättre än den enkel-kärniga dito. Detta trots att klockfrekvensen är högre på den dubbel-kärniga (3,73 GHz mot 3,46 GHz) och att ingen explicit bakgrundsbelastning körs. Den troliga orsaken är helt enkelt att den dubbel-kärniga processorn på ett bättre sätt kan hantera de krav som systemet i övrigt kräver från processorn i en normalinstallation av Windows. I många fall är det ett flertal program som ligger nere i aktivitetsfältet och kräver resurser, om än små sådana, vilket gör att den dubbel-kärniga processorn presterar bättre. Om spelen dessutom kan nyttja båda kärnorna i processorn blir prestandaökningen ännu mer påfallande. Med andra ord är det ett lätt val vid nyköp av dator, en dubbel-kärnig processor ger betydligt mycket mer, både i form av systemreaktion men också prestanda, om inte klockfrekvens och priset skiljer allt för mycket mellan de två valen.


« Föregående Nästa sida »


31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!