Innehåll

PC-byggarskola

Inledning
Val av delar
Förberedelser, att tänka på
Förberedelser i chassit
Installation av processorn
Installation av internminnet
Installation av moderkortet i chassit
Installation av AGP-/PCI-kort
Installation av IDE-/SATA-enheter
Slutgiltig installation
Frivilligt
Mjukvara
Slutsats


15/01-04 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Installation av AGP-/PCI- kort

Nu är det dags att installera de expansionskort vi vill använda oss av i datorn. Till detta skall vi använda oss av två olika sorters kontakter på moderkortet, AGP och PCI. Den förstnämnda används till grafikkort och det sistnämnda till ljudkort, nätverkskort, RAID-kort och mycket annat. Det finns dessutom flera olika sorters PCI-typer, dock är det i princip bara en av dem man stöter på hos en vanlig dator, de andra typerna finns på diverse speciallösningar, till exempel i servrar. Man ser enkelt skillnad på AGP-porten och PCI-portarna genom att den förstnämnda sitter placerad längst upp. Dessutom finns det bara en AGP-port medan det finns flera stycken (oftast mellan tre och sex) PCI-portar.

Innan man kan installera någon av sina expansionskort måsta man ta bort ett skydd som sitter bakom den AGP-/PCI-plats man har tänkt använda. Hur man gör beror på vad för chassi man har köpt, men oftast är det bara att lossa på en skruv och sedan lyfta ur skyddet. Var dock noga med vart ni placerar skruven eftersom den kommer att behövas senare. Till vissa chassin levereras alla skydd redan avmonterade och ligger i samma låda/påse som skruvarna och distanserna levererades i.

Vi börjar med att installera grafikkortet, det första ni skall göra är att avlägsna skyddet från ert chassi som är placerat rakt bakom AGP-platsen. Detta eftersom kontakterna från grafikkortet skall kunna sticka ut på baksidan av chassit. När det är gjort kan ni ta och packa upp grafikkortet ur dess låda och antistatpåse. När ni lyfter ur grafikkortet var då noga med att ni enbart tar i kortets övre hörn, använd också båda händerna och grip tag med ena handen på kortets övre vänstra hörn och med andra handen på kortets övre högra hand. För nu försiktigt grafikkortet till AGP-platsen på moderkortet. Placera först kortet löst på AGP-platsen, sedan trycker ni med båda händerna rakt nedåt så att kortet sjunker ner och bottnar i AGP-platsen och metallbiten på kortets ovansida slår i chassit. När det är gjort tar ni er en titt längst ner på grafikkortet för att se att inga av guldfingrarna på grafikkortets kontakt syns. När det är gjort och kortet sitter i som det skall är det bara att skruva fast det i chassit med den skruv ni avlägsnade skyddet med.

Grafikkortet är nu installerat som det skall och det är dags för PCI-korten. Installationen av dessa går till på exakt samma sätt som grafikkortet, enda skillnaden är att man använde PCI-platserna istället för AGP-platsen. Tänk dock på att man helst inte skall använda PCI-platsen allra närmast grafikkortet och AGP-platsen, detta av två anledningar. Det första är att de två platserna oftast delar diverse resurser vilket kan ställa till problem om man har otur, den största anledningen är dock att man hindrar luftflödet runt grafikkortet vilket kan göra att det överhettar. Nämnas bör att det inte är säkert att man behöver installera några PCI-kort över huvud taget, använder man sig av ett moderkort med inbyggda nätverks- och ljudkort har man egentligen redan allt man behöver.

Till vissa moderkort medföljer det så kallade ”brackets”, detta är en plåt med extra USB-, Firewire-, eller andra extraportar. Dessa installeras på samma ställe som PCI-korten, man tar helt enkelt bort en skyddsplåt bak i chassit, skruvar fast den medföljande plåten och ansluter sedan kabeln till moderkortet. För att få reda på vart på moderkortet man skall ansluta kabeln hänvisar vi till moderkortsmanualen.


« Föregående Nästa sida »


15/01-04 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!