Innehåll

Installation av Apache + PHP 4.3.0 med stöd för GD och MySQL

Inledning
Installationen
Se så att allting fungerar


11/02 -03 | thr | thr_threat@hotmail.com
Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Inledning

Denna guide är mest riktad till debiananvändare, men det bör fungera på de flesta andra distributioner med lite smärre modifikationer på programinstallationerna.

Jag skrev denna guide p.g.a. att det har varit stora problem med att få GD att fungera med php 4.3.0.

För de som vet vad allt handlar om, men inte vet vad ./configure ska ha för kommandon, så har ni rätt rad här:
./configure --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib/libjpeg.so.62 --with-png-dir=/usr/lib/libpng.so.3 --with-zlib-dir=/usr/lib/libz.so --with-mysql --with-apache=/root/apache_1.3.27/ --enable-track-vars

Observera att dessa komandon även kompilerar med MySQL stöd

Installationen


jpeglig626b-6
pnglib31.2.5-1.1
zlib1g1:1.1.4-9
php4.3.0
apache1.3.27
mysql3.23.53
gd2.x (php 4.3.0 bundle)

Stegen markerade med ** är inte kritiska för installationen utan mest för att jag vill ha det så. :)

För de som inte vet exakt vad som ska göras följ dessa steg:
Dessa steg UTGÅR från att apache och php 'tarball':sen packas upp i:
/root/php-4.3.0 (När du står som root: ~/php.4.3.0)
/root/apache_1.3.27 (När du står som root: ~/apache_1.3.27)

0. Först av allt behöver du root acess, skriv: su sen enter och fyll i lösenordet för root/alternativt logga in som root i en ny tty.
1. Ladda ner PHP source, tar.gz (till /root)
2. Packa upp php med: tar -zxvf php-4.3.0.tar.gz
**3. Ta bort php-4.3.0.tar.gz filen med: rm php-4.3.0.tar.gz

4. Installera senaste versionen av libjpeg med kommandot:
apt-get install libjpeg62
5. Installera senaste versionen av libpng med kommandot:
apt-get install libpng3
6. Installera senaste versionen av zlib med kommandot:
apt-get instsall zlib1g

7. Ladda ner Apache 1.3.7, source, tar.gz (till /root)
8. Packa upp apache med: tar -zxvf apache_1.3.27.tar.gz
**9. Ta bort apache_1.3.27.tar.gz filen med: rm apache_1.3.27.tar.gz
10. Gå till apache_1.3.27 katalogen med:
cd /root/apache_1.3.27
11. Kör bara ./configure
ALTERNATIVT: ./configure --prefix= för att installera i en annan katalog än standard.

12. Om du ska använda MySQL rekommenderar jag dig att installera det nu, med följande kommando (debian):
apt-get install mysql-server och apt-get install mysql-client

13. Gå till php-4.3.0 katalogen med: cd /root/php-4.3.0
14. Kör configure med dessa kommandon:
--with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib/libjpeg.so.62 --with-png-dir=/usr/lib/libpng.so.3 --with-zlib-dir=/usr/lib/libz.so --with-mysql --with-apache=/root/apache_1.3.27/ --enable-track-vars

Detta är alltså rätt rad för ./configure:
./configure --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib/libjpeg.so.62 --with-png-dir=/usr/lib/libpng.so.3 --with-zlib-dir=/usr/lib/libz.so --with-mysql --with-apache=/root/apache_1.3.27/ --enable-track-vars

OBS! det kan stå en varning när ./configure är klar, något som er ut som detta ungefär:
ext/mysql/libmysql/my_tempnam.o(.text+0x46): In function `my_tempnam': /root/php-4.3.0/ext/mysql/libmysql/my_tempnam.c:103: the use of `tempnam' is dangerous, better use `mkstemp'

Denna varning är bara att ignorera :)


15. När ./configure är klar, skriv: make och tryck sen på enter.
16. När make är klar, skriv: make install och tryck på enter.

17. Byt nu till apache_1.3.27 katalogen med cd /root/apache_1.3.27 och kör: ./configure --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
18. När ./configure är klar så kör du först make och sen make install.
19. När allt är klart gå till den katalogen du installerade apache i. (standard: /usr/local/apache)

20. Gå till katalogen conf med cd conf i katalogen som Apache installerades i.
21. Öppna filen httpd.conf (tex jed: jed httpd.conf) med den editor du använder.
22. Sök reda på några rader som ser ut såhär:
AddType application/x-tar .tgz
AddType image/x-icon .ico


23. Under de raderna lägger du till:
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phpsource24. Sist av allt gå in i katalogen du packade upp php-4.3.0 i med cd /root/php-4.3.0, kopiera php.ini-dist till /usr/local/lib och byt namn på den med kommandot: cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

Om du har gjort allt rätt så ska du kunna starta Apache genom att skriva:
/katalogen/som/apache/är/installerat/i/bin/apachectl start
(om du har följt guiden: /usr/local/apache/bin/apachectl start)

Skulle inte det fungera försök med:
sh /katalogen/som/apache/är/installerat/i/bin/apachectl start
(ifall du följt guiden: sh /usr/local/apache/bin/apachectl start)

För att stoppa servern, byt ut "start" mot "stop".

Hoppas att det fungerar :)

Notera:
 • All konfigurering av Apache görs i filen: httpd.conf. Observera att du måste starta om Apache för att eventuella ändringar ska ta effekt.
 • Standardkatalogen för de dokument som ska vara tillgängliga på internet är "htdocs" i katalogen som apache installerades i.

  Se så att allting fungerar

  1. Gå in i htdocs med cd htdocs från apachekatalogen.
  2. Skapa filen info.php med en editor och lägg till dessa rader i filen:
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  3. Spara filen.
  4. Öppna din webbläsare och skriv: http://localhost/info.php
  Du ska nu få upp en sida med utförlig information om din apache/php/gd-installation.

  Notera: För att andra ska få tillgång till dokumenten så måste du öppna port 80 i din brandvägg/router/gateway om du har en sådan.

  Jag reserverar mig för felstavningar etc, och tar inget ansvar för vad som än händer till följd av att instruktionerna i denna guide har följts.

   

  11/02 -03 | thr | thr_threat@hotmail.com
  Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

  Diskutera denna artikeln i vårt forum!