Om krypto

Om krypton
Olika metoder
Andra metoder
Utökningar och varianter på denna metod
Diffie-Hellman
Rivest, Shamir och Adler
Fingerprinting
Sign here, please...

 26/08-02 | Icepic | icepic@64bits.se

Om krypton

I alla tider har folk velat dölja sina meddelanden från varandra.
Man konstaterade rätt snabbt att alla meddelanden som sänds iväg kan komma att bli uppsnappade av ens fiender eller konkurrenter, vilket ledde till att man utvecklade olika metoder för att kunna hindra obehöriga från att förstå vad som stod i meddelandet. Det kunde även vara så att man var tvungen att sända sitt meddelande över en publik kanal där andra såg meddelandet även utan att ha slagit ihjäl din budbärare. Oavsett syftet så uppstod för länge länge sen en speciell vetenskap som nu för tiden kallas kryptografi. En del använde det som nu är traditionella mer matematiskt inriktade metoder, medans t.ex Leonardo Da Vinci nöjde sig med att vända bokstäverna bak och fram och läsa via en spegel. Amerikanarna använde sig av Navajoindianer under andra världskriget för kommunikation över radio, eftersom det fanns otroligt otroligt få tyskar med kunskap om Navajospråket, men också för att deras språk till väldigt stor del skiljer sig från vanliga språk som talas nu, så det blir svårt att göra en ord-analys och gissa sig fram till vilka ord som kan tänkas betyda vad.

Olika metoder

Bland de tidiga metoderna finns det som nu kallas Caesarkrypto, som är vanligt på flingpaketen, serietidningsklubbar osv, där man helt enkelt byter A->F, B->G, C->H osv. De är i princip likvärdiga med system där man använder andra tecken så att + (plus) är "A", % (procent) är "B", man har ersatt en bokstav med en annan (eller ett tecken, en bild osv) och den byter inte betydelse under gång, så att säga. I newsgrupper och på liknande platser kan man råka ut för nåt som kallas ROT-13. Det betyder att man tar det (engelska) alfabetet och förskjuter alla tecken 13 steg. Eftersom de har 26 bokstäver i sitt alfabet betyder det att man dekrypterar ett sånt meddelande genom att köra texten igenom samma rutin en gång till.

Texten "64bits forum aeger dig!" skulle då bli: "64ovgf sbehz nrtre qvt!" om man kör det genom rot-13. De som använder det idag vet ju givetvis om att det är ett ganska futtigt krypto och att det givetvis inte är till för att skydda, utan för att dölja. Man kan dölja en spoiler till ett spel eller en film, så att de som redan sett eller inte kan bärga sig får se, medans resten inte får sitt nöje förstört. Det stora problemet med denna typ av krypto är ju att det är så enkelt att dechiffrera. Nyckeln i ROT13 är just talet "13" och att antalet möjliga nycklar är 26, fast just 26 är dumt att ta. Det innebär att man behöver prova max 25 kombinationer för att få fram originaltexten.

Dessutom, iochmed att samma bokstav alltid får samma symbol kan man lätt använda statistik för att ta reda på vilka tecken som döljer sig bakom symbolerna, om det nu inte är bokstäver i kryptomeddelandet utan siffror eller bilder. Är det engelsk text kommer troligen "e" vara vanligaste bokstaven, efter "space" om den är med. (men det händer att man skriver utan space för att försvåra) Hittar man en trebokstavssekvens med "e" på slutet flera gånger i meddelandet kan man anta att det är "the" och på det sättet
få fram flera bokstäver. Precis som med korsord och det veckotidningarnas pysselsida kallar "krypto" (nummerkorsord) så räcker det ofta med ett par bokstäver i ett längre ord för att kunna fylla på med resten senare.

Andra metoder

Nån gång på 1700-talet kom matematikerna på att ovanstående typer av krypton alltid kommer att gå att klå med hjälp av ordböcker, statistik och genom att helt enkelt testa sig fram. För att dessa krypton skulle vara framgångsrika krävdes det alltså att inte bara nyckeln, men också själva metoden var okänd för mottagaren. Vet man om att det är ROT-x så går det ruskigt fort att prova sig fram till vilken siffra som gömmer sig bakom x:et. Dessutom syns sekvenser väldigt tydligt. Krypterar man texten: "AAAAAA" så blir kryptotexten "OOOOOO". Illa.

Nästa steg i utvecklingen blev att man lät meddelandet i sig förändra nycklingen. Om man kör ROT-13 så att "A" blir "O" så kan man ändra 13 till "värdet-för-O" => 14, och sen till nästa bokstav är det ROT-14 som gäller. Om den slutar som ett "B" så är det ROT-2 osv. På det viset kommer inte samma bokstav att alltid bli likadan varje gång den uppträder i kryptomeddelandet. Detta är ju ett stort framsteg, eftersom man på det sättet kommer runt de enkla attackera mot det som kallas caesarkrypton. En sekvens på "AAAAAA" blir "OPRVDT" om man låter nyckeln stiga med resultatet av den tidigare bokstaven. Det blir mycket svårare att se att "OPRVDT" är en simpel sekvens.

Det är däremot fortfarande en stor vinst att veta hur din metod fungerar när man ska knäcka kryptot, och det finns fortfarande bara en enda kort nyckel (startvärdet), så vet man metoden är det bara 25 försök så är meddelandet dekypterat. Inte bra. Dock ska man veta att iden att låta meddelandet självt påverka den efterföljande krypteringen är en väldigt god ide, eftersom en fiende som saknar början av ditt meddelande får otroligt mycket svårare att dekryptera det som kommer efter.

Det berömda Enigma-kryptot som tyskarna använde under andra världskriget fungerade ungefär som ovan, fast de körde transformeringarna ett par,tre gånger i rad.

Nu har jag förevisat med "små alfabet", där man rör sig med 26 tecken, men metoderna fungerar ju lika bra för bytes, med 256 olika värden. Det viktiga är att man låter värdena varva runt, så när man kommer till "Z" i det engelska alfabetet så börjar man om på "A" igen, eller om man kör bytes, att man varvar från 255 till 0 igen.

Utökningar och varianter på denna metod

Såvitt jag vet, är DES (en väldigt vanlig, berömd metod) snarlik den rullande metoden som jag just beskrivit, fast den tar in åtta bytes (64 bitar!) i taget och applicerar en 56-bitars nyckel på det. Det ingår en hel del snurrande med bitarna, omflyttande och liknande operationer, men principen är ganska lik ändå. Talen är mycket större, alfabetet är enormt mycket större, men i grunden handlar det ändå om att flytta runt all information på olika vis så att den ser obegriplig ut.

Det är ju dessutom en ganska stor vinst i att kunna ta in t.ex 8 bytes i taget och flytta runt bland dem, och inte bara jobba tecken för tecken, eftersom det ytterligare försvårar den typ av ordboksattack som jag beskrev ovan, där man efter att ha hittat "E" kan räkna ut "T" och "H" i en lagom stor engelsk text. Om man tar in texten "THEPLACE" och bortsett från andra transformeringar även flyttar plats på dem så att det blir "EATLCEPH" så kommer det vara mycket svårare att veta om ordet THE finns med eller inte. Det kanske stod "EELPATCH" eller nåt annat.

Efter DES (som har visat sig vara helt otillräcklig för dagens moderna datorer) har det kommit ett antal liknande krypton med varierande namn som 3DES, Blowfish, Rijndael, CAST, IDEA, ARC4.

3DES är precis som DES, fast man kör det tre gånger och har en tre gånger så stor nyckel. Först krypterar man en gång med en del av nyckeln, sen "dekrypterar" man men en annan del av nyckeln och sen krypterar man igen med den tredje och sista delen av nyckeln. Anledningen till att man gjorde på det viset är ju att om man sätteralla tre delarna av nyckeln till samma värde så får man den gamla DES igen. Man har ju krypterat, dekrypterat, och sen krypterat igen. Om man däremot kör den som man ska, så kommer man först förvanska det med första nyckeln, sen dekrypterar man med "fel" nyckel, vilket leder till att det blir än mer förvanskat, och till sist kör man det ett varv till, med den tredje delen av nyckeln.

De övriga metoderna skiljer sig mer från DES och har andra sätt att förvränga datat man kör igenom dem, men de är alla vad man kallar symmetriska krypton. Det betyder att nyckeln som krypterar ett meddelande även är den nyckel som dekrypterar det. Det är dessutom så, att varje gång man krypterar en fil med ett symmetriskt krypto och med en viss nyckel så får man samma resultat. Det kan vara både bra och dåligt, men oftast är det negativt, om man ser det ur ett säkerhetsperspektiv främst.

Oftast lagrar man lösenord med symmetriska krypton, och även om det är jobbigt att få reda på vad "ERTDBDVETERGDSRVSRF" kom ifrån för lösenord när det är krypterat, så kan man gå bakvägen och köra en ordlista genom samma algoritm. Skulle lösenordet finnas med i ordlistan kommer det ordet att bilda samma kryptografiska utdata och då vet man att man funnit lösenordet. Det är en av anledningarna till att man ska välja lösenord som inte återfinns i ordlistor. Givetvis inte heller med 0 (noll) istället för O eller 1 istället för I eller L, eftersom de bra lösenordsknäckarprogrammen provar även dessa kombinationer från alla ordlisteord.

Ett stort bekymmer med dessa algoritmer och metoder är att skydda och överföra nyckeln på ett betryggande sätt. Eftersom samma nyckel krypterar och dekrypterar meddelandet måste både sändaren och mottagaren ha en kopia av nyckeln. Är man orolig att någon fått tag på ens nyckel måste man byta och sända över en ny. Och det duger ju inte att sända den nya nyckeln i ett meddelande som är krypterat med den gamla. Det finns även andra problem, som är ännu mer udda, nämligen hur man ska kunna göra ett komplett nyckelutbyte på en publik kanal där andra hör på hela tiden.

Diffie-Hellman

Det problemet blev ett livsverk för två herrar med efternamnen Diffie och Hellman. Finns det ens en teoretisk möjlighet för de tänkta personerna Alice och Bob (A & B) att börja prata skyddat med varandra trots att de aldrig utbytt nycklar med varandra innan? Kan de dessutom göra det, även om person E (Eliza) sitter och lyssnar på hela nyckelutbytet?

Med de vanliga metoderna finns det ingen som helst chans att någon som hört hela nyckelutbytet inte kan dekryptera ett meddelande, Eliza har ju hört precis lika mycket som Bob, och om Alice sänder nyckeln till honom, så måste ju Eliza veta precis lika mycket som Bob. Men här kom det finurliga i deras "uppfinning":

Alice sänder inte hela nyckeln, hon sänder bara så mycket av den så att någon annan (Bob) kan identifiera henne, och så att han kan kryptera saker som bara hon kan dekryptera. För att Alice ska kunna sända till Bob så har hon tagit emot en del av hans nyckel. Men den delen Alice har fått av Bob (och tvärsom) gör inte att man kan kryptera som om man var nån annan, bara kryptera med den personer som mottagare.

Nyckeln delas alltså in i två delar, en hemlig del som man aldrig ger bort och som måste hållas skyddad, och en publik del som man kan (och bör) ge bort till hela världen. Alice nyckel består då av Ha och Pa, dvs Hemlig-del-A och Publik-del-A. Bobs nyckel består på samma sätt av Hb och Pb. Helt öppet (så Eliza kan höra) sänder Alice Pa till Bob, och Bob returnerar Pb. Nu har Alice nycklarna Ha,Pa och Pb och Bob har Hb, Pb och Pa. Eliza, den onda avlyssnerskan har He,Pe och givetvis Pa och Pb.

Det råder ett samband mellan H och P-nycklarna. Inte så att man kan få fram den hemliga med hjälp av den publika, men ändå ett samband. När Alice ska sända ett krypterat meddelande till Bob så använder hon sin hemliga nyckel Ha och Bobs publika nyckel, Pb. Det snillrika i det här systemet är då att det som krypterats med [HaPb] enbart kan dekrypteras av [HbPa]. Bob kan alltså inte dekryptera meddelandet om han inte har Alice publika nyckel. På det viset vet han dessutom att det är Alice som sänt meddelandet. Det kan man använda till att skapa digitala signaturer bland annat.

Den elaka Eliza som hörde deras nyckelutbyte och som har Pa och Pb kan inte dekryptera meddelandet, eftersom enbart kombinationen [HbPa] får upp låset. Hon kan dessutom inte fejka ett meddelande från Alice och sända till Bob, för Bob kommer inte kunna dekryptera ett meddelande som är krypterat med [HePb].

Detta var det Diffie och Hellman "uppfann". De har fått all ära för den snillrika upptäckten, men för ett par år sen visade det sig att en person på den brittiska underrättelse-tjänsten uppfunnit det först, men det blev hemligstämplat och förblev dolt och outnyttjat långt efter att D&H fått uppfinningen tillägnade sig.

Den som har hängt med här kan ha lagt märke till en udda finess som dessa s.k. assymetriska krypton har. Alice kan nämligen inte själv dekryptera meddelandet hon sänt till Bob. När jag skrev att enbart nyckelparet [HbPa] kan dekryptera meddelandet så menade jag det. Enbart Bob innehar just den kombinationen, så bara han kan läsa vad som stod där. Det problemet går att komma runt om man vill, jag återkommer till det senare. Men det är en finess som helt klart skiljer assymetriska krypton från symmetriska, eftersom de symmetriska kryptona krypterar och dekrypterar med samma nyckel.

Rivest, Shamir och Adler

Tre andra herrar, med efternamns-initialer som bildar R, S & A kom på hur själva matematiken skulle utformas för att kunna dra nytta av Diffie-Hellmans nyckelutbyte. Diffie-Hellmans teorier slutade vid att man hade nycklar delade i två, och att man sände de publika delarna till varandra. Att nyckeldelarna hade ett samband som ändå inte avslöjade varandras egenskaper och att det skulle vara lätt att verifiera men svårt att knäcka. Det skulle alltså vara en algoritm där det går fort att komma fram till svaret om man vet "frågan", men mycket svårt att gå andra vägen.

Rivest och Shamir kom på hur man skulle använda Diffie-Hellmans metod för att sedan kunna kryptera filer och strömmar av data, hur man skulle bygga upp sina nycklar, hur man kunde signera varandras nycklar och skapa digitala signaturer på dokument Adler hjälpte till att kontrollera och verifiera att deras teorier höll ihop och ville först inte komma med i "RSA", men blev övertalad att hans deltagande var värt att få sin bokstav med där.

Det tål ju att nämnas att dessa nycklar egentligen "bara" är en bunt mångsiffriga primtal. Man får alltså fram dessa nycklar genom att multiplicera ett gäng enorma tal ett par gånger. Jag tänker inte gå inte på den exakta matematiken av flera skäl. Ett är givetvis att jag inte kan det till 100% rätt ur huvudet, men också för att det finns långt bättre källor som kan förklara detaljerna runt operationerna om någon är intresserad av själva matematiken.

En bra källa för den intresserade är den här artikeln på
LinuxJournal.

Poängen är iallafall att det tar en bråkdel av en sekund för min
dator att räkna ut att:
155177129484270555606651621342977585583569373069878490856036577
591028437471509237207019133164702658161482497210425897077728509
586880427013755844106585790173828572631607273389394972814692148
284749632724380567159231160878317653030185704143004400758282030
026326904112312096804714696187557204585239177411214582219
gånger
155177129484270555606651621342977585583569373069878490856036577
591028437471509237207019133164702658161482497210425897077728509
586880427013755844106585790173828572631607273389394972814692148
284749632724380567159231160878317653030185704143004400758282030
026326904112312096804714696187557204585239177411224832943
blir:
240799415149780701910680748339718321712735608949210571744000444
482792945821771244451979580458926399117821172943693395720059960
258363189136138455587451374957003872827242459255743835826495915
101826060051800197744825562340179230170054697133490714081317976
834701423908465379067536666227216539848968297138099828958600011
712535803244947255555528157314566530517370462077661707640654843
116266926954047286501723592603571972548476504961408093339257027
965028535981634868947231226312835297307256943445925869314947697
927899849726458453373514822389338162238815251565129775175448034
65207131418028168696141022678871849550733813240517

..men jag kan lova att det tar aningens mer tid att räkna ut vilka två primtal som svaret består av om man bara fick svaret och ska prova sig fram bland alla primtal från 3 -> svaret.

Det är enbart de två första talen som överhuvudtaget kan ge det svaret och inga andra, så för att ta reda på vilka de talen är krävs en hel genomgång av så gott som hela talserien upp till och med svaret och sen multiplikation av samtliga tal med varandra tills man får fram de enda två faktorer som ger rätt produkt.

Antalet primtal som är lägre än talet X är ungefär lika med X/(ln(X) -1). Har man en produkt som är högst 1000000 så finns det cirka 78000 primtal att testa mot varandra. Är produkten man ska leta primtalspar till i storleksordningen 100 miljoner (11 siffror) istället finns det cirka 5.7 miljoner primtal att matcha mot varann. Som ni ser stiger antalet möjliga kombinationer fort. Har man (som ovan) ett 700-siffrigt tal blir antalet primtal enormt. Antalet kombinationer som man måste testa igenom blir mer än enormt.

På det viset är metoden matematiskt säker. Även om det finns tusentals personer på jorden som kan RSA utan och innan så finns det ingen som kan multiplicera 5.7 miljoner primtal med varandra på alla tänkbara vis för att komma fram till de två enda primtalen som blir den nyckel man söker. Och det är i fallet med 11-siffriga primtal. Använder man 4096-bitars RSA så är det i runda slängar 12-1300-siffriga tal det rör sig om. Det är det som är charmen med bra krypton. Även om man vet exakt hur allt går till så hjälper det inte en eventuell avlyssnare.

När man nu hade en metod för nyckelutbyte som var säker och ett assymetriskt krypto som använde sig av den så var "allt" klart rent akademiskt. Efter att ha råkat ut för en bunt konstiga politiska problem med amerikansk säkerhetstjänst var det till slut en person som läckte ut källkoden till RSA-krypteringen på newsgruppen sci.crypt och sen var det kört. Alla i hela världen kunde själva skapa ett program som använde den nya metoden.

Först ut blev Phil Zimmerman som skapade programmet PGP - Pretty Good Privacy. Namnet var ju lite av ett skämt, eftersom "pretty good" betyder "hyffsat bra" men man visste redan då att RSA-metoden skulle stå emot otroligt mycket bättre än tidigare kända metoder. Hyffsat var årets underdrift.

Man kan lugnt påstå att säkerhetstjänsten gick i taket när det framgick att metoden var publicerad på nätet så alla kunde se. Nu fanns det dessutom ett färdigt program för det. Som de brukar säga i amerika, när man släppt ut anden ur flaskan går det inte att stoppa tillbaka den igen.

RSA är dock inte helt utan nackdelar. Den tar otroligt mycket längre tid att köra än vanligt symmetriskt krypto, och man får ta till mycket större tal för att få motsvarande skydd som de andra kryptometoderna. När vanliga krypton har 56,64 eller 128 bitars nyckel så har RSA 1024, 2048 eller 4096 bitar.

Tyvärr är de inte jämförbara rakt av, men man kan anse att 128-bitars symmetriskt krypto är säkert hundra år framöver, och 2048-bitars RSA troligen är det också om inget oväntat händer.

RSA-krypto drar enormt mycket cpu jämfört med symmetriska krypton, pga att man hanterar så enormt stora tal hela tiden, så för att spara tid i det verkliga livet har PGP tagit till en listig metod.

Det största problemet hos symmetriska krypton var ju att hantera och distribuera nycklarna, medans själva kryptots säkerhet i stort sett är lika säker som assymetriska krypton. Så PGP gör helt enkelt så att den slumpar fram en engångsnyckel, krypterar meddelandet med ett starkt symmetriskt krypto, och sen så krypterar man helt enkelt enbart nyckeln med RSA. Det här får en hel del intressanta konsekvenser. Ett av dem är att om man krypterar samma fil flera gånger blir resultatet alltid olika eftersom engångsnyckeln är slumpad. En annan konsekvens är att enkelt kunna ha flera mottagare till samma fil.

Antag att Alice vill skicka ett hemligt meddelande till Bob och Cloe. Om hon använder ett symmetriskt krypto har hon två val, antingen skapar hon två krypterade filer, två nycklar och sen sänder hon filerna till respektive person och på nåt sätt för över nycklarna till rätt mottagare, eller så måste hon ge samma nyckel till både Bob och Cloe, och det är kanske nåt man inte alls vill, speciellt inte om man har en nyckel som är tänkt att räcka länge.

Det PGP gör i det fallet är givetvis att hitta på en engångs-nyckel, kryptera innehållet och sen kryptera engångsnyckeln i två versioner. En gång så att enbart Bob kan dekryptera den, och en gång så att Cloe kan dekryptera den. Ett 100Mb stort meddelande förblir 100Mb pga det symmetriska kryptot, och sen kommer ett par hundra bytes x2 för de två skyddade versionerna av nyckeln. Man kan alltså ha en dummy-user vars nyckel ligger i ett kassaskåp som man adderar som mottagare varje gång man krypterar ett mail eller meddelande, och i händelse av att "han-som-kunde-koden" ramlar i sjön och drunknar kan man fortfarande låsa upp filerna i efterhand med dummy-nyckeln.

PGP har dessutom ett antal extra funktioner vad det gäller nycklarna. Det är ju en sak att Alice sänder sin nyckel till Bob och att Eliza kanske hör dem sända sina publika nycklar till varandra, men hur gör man om Alice pratar med nån som utger sig för att vara Bob? Eliza skulle kunna säga att hon är Bob, ta emot Alice publika nyckel och sända sin tillbaka. Sedan tar Eliza kontakt med Bob och påstår sig vara Alice. Eliza sänder sin falska Alice-liknande nyckel till Bob och Bob sänder tillbaka sin publika nyckel. Nu har man skapat en situation där Alice och Bob skulle kunna skicka krypterade meddelanden till varandra i tron att det var säkert, men i verkligheten sitter Eliza mellan och dekrypterar och åter-krypterar hela tiden. (s.k. Man-in-the-middle-attack)

Fingerprinting

Man har löst det genom att varje nyckel kan skapa en "fingerprint",
ett digitalt fingeravtryck. Eftersom det är ohållbart att Alice och Bob sitter och läser upp 100-siffriga primtal till varandra gör man en checksumma på sin publika nyckel som är kort och fin och som är långt lättare att verifiera över telefon. Risken, eller sannolikheten för att två slumpade RSA-nycklar ska få samma checksumma är otroligt liten, speciellt som den tar hänsyn till de userdata man knyter till sin nyckel. (oftast emailaddress och namn)

Ett exempel, taget från nätet på måfå: PGP fingerprint: E2C9 1159 6ACF 9909 F4D2 F4EF 941B FBDE 4090 AE6C

Så Alice och Bob sänder sina nycklar antingen över nätet, via floppydiskar eller brevduva, men tar kontakt efteråt och verifierar att deras fingerprints matchar den publika nyckel de tagit emot. Skulle Eliza sitta mitt i mellan, kommer inte fingerprinten att matcha, och Alice och Bob vet att de måste sända nycklarna via en annan kanal. Men det är inte slut där. PGP låter dessutom mottagaren signera en annan persons nyckel. Man skapar det som kallas för en nyckelring. Om Bob tar emot Alice nyckel, pratar med Alice över telefon och verifierar hennes fingerprint så kan Bob sätta en signatur på sin publika nyckel som säger att "Jag, Bob, litar på Alice som har nyckeln med id 0xdeadf00d".

Det hamnar som sagt på Bobs publika nyckel, eftersom det är han som står för påståendet. Han bör sända iväg sin nya publika nyckel till en nyckelserver på nätet eftersom den har ändrat sig lite. Den är givetvis inte ändrad så att det förändrar hur man pratar med Bob själv, men för andra mottagare av hans nyckel kan det ha större betydelse.

Om Cloe träffar Bob och byter publika nycklar med honom på ett säkert sätt kan hon "ärva" referensen till Alice. Cloe vet vem Bob är, och Bob vet vem Alice är, så om Cloe tar emot Alice publika nyckel från en anonym källa så kan Cloe bygga en rak kedja från sin nyckel till Alice nyckel. Detta kan växa sig enormt stort om man signerar varandras nycklar regelbundet och ökar definitivt säkerheten och användbarheten hos PGP. Det brukar kallas Web of Trust, men har givetvis inbyggda begränsningar, så att en person 40 steg bort inte ska kunna introducera andra, men ett par tre, fyra steg brukar man låta vara lagom för att det inte ska bli för klent förtroende.

Sign here, please...

Men PGP nöjer sig inte med att bara kryptera, den kan även signera meddelanden och filer. Genom att göra en checksumma av innehållet och sedan kryptera checksumman på ett speciellt sätt kan man göra checksumman möjlig att kontrollera för alla som har ens publika nyckel.

På det viset kan alla verifiera att innehållet i meddelandet inte har ändrats av någon annan efteråt, eftersom det skulle förändra checksumman. Den potentiella busen kan dessutom inte bara räkna ut en ny checksumma efter att ha ändrat, eftersom denne inte kan kryptera den nya checksumman så att det ser ut som originalverifieraren gjort det. Med enbart en publik nyckel kan man inte skapa en signatur, utan det kräver att man använder både sin hemliga och sin publika del av nyckeln.

Det har ju två sidor dock, för man kan få svårt att neka till att man skrivit någonting om ens signatur är satt på meddelandet. PGP skyddar ju alltid filen som håller ens hemliga RSAnyckel med ett symmetriskt krypto, där nyckeln kommer från ett lösenord som man måste mata in varje gång man måste komma åt den, så det duger inte heller att påstå att städaren måste ha varit på min terminal när jag var borta.

Assymetriska system är däremot en bra metod om man ska ha röstning och val online eller liknande system där själva meddelandet inte nödvändigtvis måste vara hemligt, men där man vill hindra dubletter eller att folk senare påstår att de inte fick delta.

Att dela ut 9 miljoner separata engångskryptonycklar till varje svensk för att kunna använda symmetriska krypton är ju inte att tänka på. Att ha en enda nyckel till alla gör givetvis kryptot helt värdelöst. Däremot kan ett system med varsin publik nyckel fungera, där myndigheten/erna har en myndighetsnyckel som alla sedan kan sätta som mottagare då de sänder in sin röst eller liknande.

Det finns en massa bra anledningar till varför man vill ha krypto, inte minst för att skydda sig mot oönskat informationsläckage, men likaväl för att kunna verifiera överförda signaturer och förhindra at folk påstår sig inte ha sänt viss information. Utvecklingen går enormt fort framåt, men krypto kommer alltid gå att göra säkert så länge det finns matematiska metoder och formler som är lätta åt ena hållet och jobbiga åt andra. Frågan är bara hur många hundratusen bitar nycklarna är på år 2100, och hur många GHz våra armbandsur har för att kunna räkna på dem i realtid. Den som lever får se.


26/08-02 | Icepic | icepic@64bits.se