Innehåll

Abit NF7-S

Inledning
NVIDIA nForce2
Specifikationer
I förpackningen
Layout & integrerade funktioner
BIOS, stabilitet & överklockning
Mjukvara & dokumentation
Prestanda
Slutsats
Uppdatering: Revision 2.0


Tack till Abit som gjorde denna recension möjlig.

30/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Prestanda

När det gäller prestandan så är denna naturligtvis en mycket viktig avgörande faktor vid inköp av moderkort. Vi har valt att jämföra detta moderkort med Abits AT7-MAX2, som vi tidigare har konstaterat definitivt hör till de snabbare KT400-baserade moderkorten.

Processor: AMD Athlon XP2400+ (2000 MHz)
Moderkort: Abit NF7-S (BIOS: 16) och Abit AT7-MAX2 (BIOS: DC)
Minnen: 2 stycken Samsung 256MB PC3200 CL3
Grafikkort: Albatron GeForce 4 Ti4200 128 MB@300/700 MHz
Hårddisk: Seagate Barracuda V 120 GB
Nätaggregat: Chieftec 340 W
Minnesinställningar: 2,5-3-3-7-2T
Ljudet var avaktiverat under samtliga tester.

Operativsystem: Windows 2000 Professional SP3 + alla tillgängliga uppdateringar
Grafikkortsdrivrtuiner: Detonator 41.09
Chipset-drivrutiner: VIA 4in1 Hyperion 4.46 / NVIDIA nForce UDP 2.03

Vi har även valt att inkludera prestandasiffror då moderkortet kördes i busshastigheten 200 MHz, eftersom denna busshastighet nåddes utan några problem, och gick att använda utan att processorns klockfrekvens avvek från 2 GHz.

Alla tester kördes tre gånger, och sedan togs ett medelvärde fram.

SiSoftware Sandra 2003

Vi börjar med att ta en titt på den teoretiska minnesbandbredden med hjälp av det mycket kända testprogrammet SiSoftware Sandra 2003. Detta program mäter hur moderkortet klarar av hantera olika typer av uppgifter, och är ett bra verktyg för att ställa moderkort mot varandra. Sifforna anger MB/s och högre värden ses som bättre.

I Sandra ser vi att NF7-S i 166 MHz busshastighet och med DDR333 presterar runt 5 % än KT400-kortet i samma frekvenser. Ökar vi minnesfrekvensen till 400 MHz ser vi en prestandaförbättring jämfört med 333 MHz, dock så är inte denna särskilt stor. Ökar vi busshastigheten till 200 MHz ser vi en stor prestandaökning, skillnaden jämfört med KT400-kortet är nära 25 %.

PCMark2002

Vi går vidare och tar en titt på hur korten presterar i PCMark2002. PCMark2002 är liksom Sandra ett program som testar hur datorn hanterar vissa specifika uppgifter. Vi har givetvis även här valt att titta på minnesbandbredden, eftersom det är det enda som egentligen skiljer moderkorten åt i program som dessa. Siffrorna anger antal poäng, och högre värden tolkar vi även här som bättre.

Även här ser vi ungefär samma tendens, förutom att skillnaden mellan KT400 och nForce2 i busshastigheten 166 MHz blir större. Notera dock att PCMark och Sandra endast är teoretiska benchmarkprogram som bara testar minnesbandbredden, inte vad denna minnesbandbredd innebär i praktiken i riktiga applikationer.

3DMark2001 SE och 3DMark03

Vi har givetvis även testat moderkorten i benchmarkprogrammet 3DMark2001 SE som mäter hur systemen presterar vid tung 3D-hantering. 3DMark är som bekant mycket använt bland hårdvarutestare, och en recension utan prestandatester från detta program skulle inte kännas komplett. Vi har även testat moderkorten i den nya versionen 3DMark03. Siffrorna anger antal poäng och högre värden ses som bättre.

Här bli skillnaden mellan KT400 och nForce2 inte lika stor, runt 2 % vid samma frekvenser. Ökas minnesfrekvensen till 400 MHz ökar också prestandan, men inte särskilt mycket. När busshastigheten skruvas upp ser vi dock även här en förhållandevis stor prestandaskillnad. I 3DMark03 såg vi ingen nämnvärd prestandaskillnad oavsett chipset eller klockfrekvens. Anledningen till detta är troligen att grafikkortet, och/eller processorn, blev en flaskhals för prestandan.

Quake III

Sandra, 3DMark och PCMark i all sin ära, men det är ändå hur korten presterar i verkliga applikationer som är väsentligt. För att testa detta har vi valt ut två populära spel, Quake III och demoversionen av Unreal Tournament 2003.

Vi börjar med att titta på hur korten presterar i Quake III. Inställningen High Quality användes, det vill säga upplösningen 800x600 och ett färgdjup på 32 bitar. Siffrorna anger antal bilder/sekund och högre värden ses som bättre.

Här ser vi att skillnaden mellan det KT400-baserade kortet och det nForce2-baserade blir runt 5 % vid samma klockfrekvenser, till det nForce2-baserades fördel. Ökas minnesfrekvensen gör detta en del för prestanda, men den stora prestandaökningen kommer när busshastigheten ökas till 200 MHz.

Unreal Tournament 2003 Demo

Vi går vidare och tar en titt på hur korten presterar i demoversionen av Unreal Tournament 2003.

Även här ser vi samma tendenser, dock är skillnaderna här mindre. Detta beror troligen på att processorn alternativt grafikkortet blir en flaskhals, och begränsar prestandan.

HD-Tach 2.61

Vi har även valt att undersöka hårddiskprestandan, dels för att se om det finns några skillnader prestandamässigt mellan moderkorten då man använder de vanliga IDE-kontakterna, och dels för att se om Abits påstående om en utlovad prestandaökning då SATA-adaptern används stämmer. En prestandaökning i form av minskad processorbelastning såg vi i vår recension av AT7-MAX2, men det kortet använder SATA-kretsar från Marvel. NF7-S använder kretsar från Silicon Image, och det kan vara så att denna inte är lika effektiv som de från Marvel.

Vi börjar med att ta en titt på överföringshastigheten med hjälp av benchmarkprogrammet HD-Tach 2.61. Siffrorna anger antal MB/s och högre värde ses som ett bättre sådant.

Här ser vi ingen nämnvärda skillnader, de skillnader som finns ligger helt inom felmarginalerna som är normala vid hårddisktester.

Vi går vidare och tar en titt på processorbelastningen när hårddisken används, också med hjälp av HD-Tach. Siffrorna anger antal procent, och lägre värden ses som bättre.

Här kan vi dra två slutsatser. Den första är att nForce2 verkar ge lägre processorbelasning vid kraftig användning av hårddisken än KT400. Skillnaden på runt 8 % är så stor att den faktiskt kan märkas i praktiken, i varje fall då man använder både hårddisk och processor intensivt. Den andra slutsatsen vi kan dra är att SATA-adaptern även hos detta moderkort sänker processorbelastningen markant, från runt 19% ner till ca 8 %.

För att sammanfatta prestandatesterna kan vi dra slutsatsen att nForce2 helt klart presterar bättre än KT400, vilket visserligen inte är något nytt. Om man använder DDR333 eller DDR400 verkar inte spela någon större roll, även om DDR400 ger något bättre prestanda. Vi ser också en stor prestandaförbättring när vi ökar busshastigheten till 200 MHz, vilket för övrigt ger en försmak om hur AMDs kommande processorer med 200 / 400 MHz busshastighet kommer att prestera.

Slutsats

OBS! Recensionen uppdaterad med information om revision 2.0, se nästa sida.

För att sammanfatta denna recension skulle vi vilja konstatera att Abit lyckats väl med sitt nForce2-kort. Det erbjuder utmärkta integrerade funktioner, har utmärkta överklockningsfunktioner, har ett förhållandevis lågt pris på 1250 - 1400 kr, går att köra stabilt i mycket höga busshastigheter och har ett utmärkt ljudsystem inbyggt. Det som talar emot moderkortet är de brister i layouten som vi nämnde tidigare, och möjligen att kortet inte har någon "vanlig" RAID-kontroller integrerad.

Viktigt i sammanhanget är dock vilka konkurrenter detta kort har, och det är främst en konkurrent som hotar, EPoX 8RDA+. 8RDA+ har många likheter med NF7-S, bland annat så är även det tillverkat med överklockaren i åtanke och ligger i samma prisklass. Vi hoppas att kunna återkomma med en recension av även detta kort, och då kommer vi att kunna avgöra vilket av dessa två kort som är att föredra. Utifrån recensioner runt om på nätets seriösa hårdvarusidor verkar det dock som att NF7-S är ett något bättre val, speciellt för de som är intresserade av överklockning.

Fördelar Nackdelar
Hög prestanda. Brister i layouten.
Utmärkta överklockningsfunktioner. Går ej att få med "vanlig" RAID.
Klarar hög busshastighet.  
Lågt pris.  
Utmärkt integrerat ljud.  
SATA-adaptern, som ger lägre processorbelastning.  


OBS! Recensionen uppdaterad med information om revision 2.0, se nästa sida.« Föregående Nästa sida »


30/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!