Innehåll

Aspire 5021WLMi

Inledning
I förpackningen
Utseende, byggkvalité & funktioner
Genomgång av komponenter
Skärm
Tangentbord
Touchpad
Högtalarna
Ljudnivå och värmeutveckling
Testsystem
Prestandatester 1
Prestandatester 2
Prestandatester 3
Överklockning & batteritest
Slutsats


16/02-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Skärmen

Skärmen Aspire 5021WLMi kommer utrustad med en 15.4" WXGA (1280x800) TFT LCD-skärm, med Acers CrystalBrite-teknologi. Det rör sig med andra ord om en 15.4” Widescreen-skärm, med ”normalupplösning”. Det första man lägger märke till är att datorns skärm har en ganska glansig yta. Detta beror på att den är baserad på Acers CrystalBrite-teknologi, som ska medföra bättre färgåtergivning. Den något glansiga ytan påminner om den som återfinns på Sonys skärmar med Xbrite-teknologi.

Färgåtergivningen upplevs som klart bättre än de flesta mobila skärmar på marknaden. Den blanka ytan medför dock en del oönskade reflektioner, som framförallt blir extra märkbara i samband med svart bakgrund. I samband med ljusare bilder/bakgrunder är detta fenomen mindre tydligt, dvs. man upplever inte detta som ett större problem. Viktigt att poängtera är dock att detta antagligen inte kommer att uppskattas av alla användare, framförallt inte de som tänkt sitta ute och skriva i trädgården en solig dag.

Betraktningsvinkel upplevs som både bra och mindre bra, beroende på vilken vinkel man tittar från. Den är framförallt bra i horisontalled, där man kan titta relativt långt i sidled innan färgerna börjar förvrängas. Vertikalledes är betraktningsvinkeln desto känsligare, vilket resulterar i att färgerna lättare förvrängs. Problemet medför framförallt att man behöver vara lite extra noga med att vinkla skärmen rätt, för att få rätt färgåtergivning.

Tangentbordet

Tangentbordet har, liksom på alla andra bärbara datorer, en något annorlunda utformning än det som finns till stationära datorer. Tangenterna sitter av platsmässiga skäl mer kompakt, vilket oftast medför att det blir något svårare att skriva på. Det finns dock bättre och sämre tangentbordslösningar på bärbara datorer. Tangentbordet på Aspire 5021WLMi är utformat så att bokstavs- och siffertangenterna i mångt om mycket är lika stort som de på en stationär dator. Vidare har man tryckt ihop och halverat storleken på Funktionstangenterna tillsammans med print screen-, pause break-, insert- och deleteknapparna. Man har även valt att placera piltangenterna nere i det högra hörnet av tangentbordet, strax under returnknappen.

Den generella upplevelsen är att tangentbordet är lätt att skriva på tack vare att man har samma storlek på bokstavs- och siffertangenterna som på ett ”vanligt” tangentbord. Det gäller dock att trycka mitt på tangenterna, annars registrerar inte tangentbordet knapptryckningen. Det sistnämnda är en vanesak, men kan upplevas som en aning frustrerande innan man vant sig. F-knapparna känns dock inte riktigt lika bra, på grund av att de sitter mer kompakt och är betydligt mindre.

Många av tangentbordets funktionstangenter har utrustats med nya alternativa funktioner, som gör det möjligt att kontrollera tex. skärmens ljusstyrka, ljudnivån, cd-spelaren etc. Man har även infört två separata tangenter för dollar och euro samt ett antal snabbtangenter för webbläsaren, e-postbrevlåda samt för Acer-specifika program; e-manager och launch manager. Extra-knapparna är många på tangentbordet, men när man väl har lärt sig använda alla nya funktioner och tangenter så känns de nästan lika oumbärliga som ”klipp- och klistra-knapparna” i Word.

Helhetsomdömet är att Acer har en kompakt men genomtänkt tangentbordsdesign som har en bra balans mellan användarvänlighet och funktionalitet. För att vara tangentbord på en bärbar dator så håller det hög kvalité, dock känns det inte lika bra som på en stationär dator.

Touchpaden

Touchpaden är tillverkad av Synaptics och skiljer sig utseendemässigt inte nämnvärt från liknande på majoriteten av dagens bärbara datorer. Den är lätt att vänja sig vid, då den känns precis och lättmanövrerbar. Det går självfallet att ställa in rörelse- och tryckkänsligheten på plattan med hjälp av medföljande mjukvara.

Likt många andra modeller går det även att skrolla i höjdled och sidled genom att hålla fingret nere i högra, respektive nedersta delen av plattan. Strax nedanför touchpaden återfinns även en navigeringsplatta samt relativt stora vänster- och högermusknappar, som även de fungerar bra. Knapparna känns och låter något plastiga när man använder sig av dem. I det stora hela finns det dock inte mycket att klaga på.

Högtalarna

Som på de flesta andra bärbara datorer så är de inbyggda högtalarna ingenting att skryta med. Ljudet är funktionellt och funkar till vanlig kontorsanvändning, men de är i klenaste laget för att använda till musik och spela spel. Om man tänkt göra något av det sistnämnda bör man med andra ord se sig om efter par högtalare eller hörlurar som man kan koppla till datorn.

Ljudnivå och värmeutveckling

Efter att ha använt datorn under en tid kan man konstatera att den håller ganska låg ljudnivå så länge man inte pressar den alltför mycket. Vid surfning och skrivverksamhet är datorn sånär som knäpptyst större delen av tiden. Då och då startar dock fläkten till kylaren för att hålla temperaturen i schack. Fläkten är märkbar när den körs i sitt lägsta läge, det är dock inget som upplevs som särskilt störande. Datorn är dock konstant sval i detta läge och visar inga tendenser till att bli alltför varm.

När man spelar spel på datorn ser dock situationen annorlunda ut. I detta läge snurrar fläkten på betydligt högre varv och detta är inte direkt något njutbart för öronen. Vid de få tillfällen som fläkten varvar upp i sitt högsta läge, upplevs datorn som högljudd. Under hård påfrestning blir med andra ord datorn ganska varm. Luften från kylarens utblås känns dock förhållandevis sval, vilket tyder på att komponenterna verkar kylas effektivt. Frågan är dock om Acer inte borde ha valt att satsa på en större fläkt som snurrade något långsammare och på så sätt fått ner ljudnivån på en mer behaglig nivå. För den som använder sig av mer påfrestande program och spelar spel är rådet att skaffa ett par hörlurar och på så sätt slippa höra när fläkten varvar upp. Problemet med hög ljudnivå vid hög belastning är dock inget unikt problem för Acers datorer, utan ganska genomgående för majoriteten av dagens bärbara datorer.


« Föregående Nästa sida »


16/02-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!