Innehåll

Aspire 5021WLMi

Inledning
I förpackningen
Utseende, byggkvalité & funktioner
Genomgång av komponenter
Skärm
Tangentbord
Touchpad
Högtalarna
Ljudnivå och värmeutveckling
Testsystem
Prestandatester 1
Prestandatester 2
Prestandatester 3
Överklockning & batteritest
Slutsats


16/02-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Prestandatester 1

I den första delen av våra prestandatester kommer vi att gå igenom och testa hur datorn och dess komponenter presterar i största allmänhet. Till vår hjälp har vi valt att använda oss av PCMark 2004, den senaste versionen av SiSoftware Sandra 2005 och Nero CD-DVD Speed.

PCMark 2004
PCMark är ett program som testar datorns processor, minne, hårddisk och grafikkort. Varje test tilldelas en viss poängsumma, som i slutändan läggs samman och ger det slutliga resultatet.

I PCMark 2004 kan vi se att vårt referenssystem får ett bättre slutresultat än Aspire 5021WLMi; ungefär 23 % bättre. När vi går in och tittar på delresultaten så kan man se att det är Aspire 5021WLMi:s hårddiskprestanda som framförallt bidrar till det sämre resultatet. Hårddiskens prestanda är hela 47 % sämre än referenssystemets, vilket är en hel del. Vi gick även in och körde det separata hårddisktest som finns tillgängligt i PCMark 2004 (XP Startup, Application Loading, File Copying och General HDD Usage) och fick ett resultat som var mellan 42 och 60 % sämre än den stationära datorns. Även processorns prestanda skiljer sig en del från referenssystemets; 20 % sämre.

SiSoftware Sandra 2005

SiSoft Sandra har två stycken processortester; ett som testar aritmetik samt flyttalsberäkningar och ett som testar processorns förmåga att hantera multimedia-beräkningar. Enligt testen kan vi se att referenssystemets Athlon XP3200+ har ett prestandaövertag med i genomsnitt 20 %, vilket är samma som skillnaden i PCMark 2004. Om man utgår från de båda processorernas klockfrekvens, är prestandaskillnaden 4 % mindre. Utgår man däremot från den procentuella skillnaden mellan de olika beteckningarna så är prestandaskillnaden 7 % större.

Testet av minnets bandbredd är inte helt oväntat till fördel för vårt referenssystem. Skillnaden ligger i genomsnitt på 20 %. Den procentuella skillnaden är betydligt högre än vad vi fick i PCMark (3 %). Anledningen till detta är att PCMark inte enbart fokuserar på bandbredden utan även på minnets läs-, skriv-, kopierings- och slumpmässig tillgångs-prestanda.

Till skillnad från PCMark 2004 kör SiSoft Sandra ett antal olika tester som vart och ett testar hårddiskens maximala prestanda under olika typer av läs- och skrivförhållanden. Hårddisken i Aspire visar sig prestera sämre än referenssystemets i alla tester utom vid buffrad läsning. I detta test är prestandan å andra sidan betydligt bättre, vilket gör att den genomsnittliga skillnaden mellan hårddiskarna blir mindre än vad den annars skulle ha varit; referenssystemets hårddisk presterar nu i genomsnitt 8 % bättre.

Den subjektiva uppfattningen av de två systemen är dock att Aspire 5021:s hårddisk är betydligt långsammare än referenssystemets, i samband med uppstart av tex. operativsystem och spel samt vid komprimering av filer. Den procentuella skillnaden som uppmättes i PCMark känns med andra ord mer rimlig än den i SiSoft Sandra. Troligtvis ligger dock den faktiska prestandan någonstans mellan de båda testprogrammens resultat.

SiSoft Sandra har även ett testprogram för CD/DVD-spelare som testar CD/DVD-spelarens maximala prestanda under olika typ av läs- och skrivförhållanden. Inte helt oväntat så får vi betydligt bättre resultat med den stationära datorns CD/DVD-spelare, närmare bestämt dubbelt så bra prestanda, vilket stämmer överens med de båda läsarnas specifikationer. Vi blev dock något förvånade över de båda läsarnas långa söktider, något som gjorde att vi även valde att använda oss av programmet Nero CD-DVD Speed.

Nero CD-DVD Speed
Vi använder oss av NeroCD-DVD speed för att få en alternativ bedömning av den optiska enhetens söktid. Vi passade dock på att köra ytterligare några tester när vi ändå var i farten. Även i detta test använde vi oss av dels en CD-skiva med 700 MB data, dels en DVD-skiva med 7,76 GB data.

I Nero CD-DVD speed uppmäts en betydligt mer rimlig söktid än den i SiSoft Sandra. Söktiden för den optiska enheten i Aspire 5021 är klart långsammare, än referenssystemets, vid läsning av DVD-skivor och lika bra vid läsning av CD-skivor. Det sistnämnda resultatet är inget annat än mycket bra för att vara en optisk enhet i en bärbar dator; även om referenssystemets NEC-modell har bland de långsammare söktiderna på den stationära marknaden.

Vid test av läsarnas överföringshastighet ser vi att ingen av dem klarar av att läsa i så hög hastighet som angivits. Den optiska enheten i Aspire 5021 visar sig max klara av att läsa CD-skivor i 20 gånger normalhastigheten och DVD-skivor i 6 gånger hastigheten; medelvärdet ligger ännu lägre. Att optiska enheter inte klarar av att läsa i den hastighet som utlovats är dessvärre en regel, mer än ett undantag. Medelvärdet är dock aningen lågt med tanke på vad som utlovats.

Sammanfattning av prestandatest 1

Utifrån de gjorda testerna kan vi se att Aspire 5021:s presterar sämre än en medelmåttig stationär dator i samtliga tester. Framförallt är det hårddisken som bidrar till den sämre prestandan, vilket beror på dess betydligt långsammare rotationshastighet. Skillnaden mellan Aspire 5021WLMi med och utan batteri är marginell, dvs. man får i princip samma prestanda när datorn körs på batteri som med den externa strömkällan är inkopplad.


« Föregående Nästa sida »


16/02-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!