Innehåll

Belkin The Regulator Pro Silver Series 650VA

Inledning
Vad är en UPS och vilka typer finns det?
Specifikationer
Intryck av produkten
Hårdvara
Mjukvara
Testresultat
Slutsats


Ett stort tack till Belkin som bidragit med detta recensionsexmplar.

27/01-03 | CH | ch@64bits.se
Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Inledning

I motsats till namnet är produkten i fråga, en UPS i första hand tänkt för arbetsstationer, ovanligt smidig. Men innan jag berättar mer om den tänkte jag ge våra lite mindre erfarna besökare en snabb genomgång av vad en UPS är.

Vad är en UPS och vilka typer finns det?

Standby/Offline

UPS står för Uninterruptible Power Suply, och är i sin enklaste form ett batteri (och en batteriladdare + inverterare) kopplade till en switch som slår om från nätdrift till batteridrift vid ett strömavbrott. Denna UPS-typ kallas för standby-UPS, eller offline-UPS (för att skilja dem från online-UPS:er, mer om dem senare). Dessa kallas av vissa för Standby Power Supply, eftersom de anser att en Standby-UPS inte riktigt är en UPS. Standby-­UPS:er är nästan alltid försedda med ett överspänningskydd och ett filter, som ger datorutrustningen ett visst skydd även när det inte är strömavbrott och den drivs på nätspänning. The Regulator Pro Silver Series använder denna design.

Denna typ av UPS är den enklaste och billigaste, och ger också det sämsta skyddet. Den är dock fullt tillräklig för hemanvändare och för de flesta arbetsstationer. Den största bristen hos denna design är att det i sällsynta fall kan hända att switchens omslagstid är högre än nätaggregatets hålltid, vilket i så fall resulterar i att datorn hinner slås av innan batteridriften har kopplats in. Standby-UPS:er kan man hitta med kapaciteter upptill omkring 800-1200VA (VoltAmpere). Det finns en variant på denna design, som använder en ferroresonant transformator instället för ovan nämda switch, och kallas följaktligen för Ferroresonant Standby-UPS. Dessa har en lägre omslagstid, eftersom transformatorn lagrar energi i sitt magnetfält som fungerar som en buffert vid ett omslag, och förekommer med mycket större kapaciteter (upp till omkring 15 000 VA). Denna design är dock inte lika vanlig som den har varit, av för mig okänd anledning.

Diagram över en Standby-UPS vid nätdrift
Diagram över en Standby-UPS vid batteridrift

Line-Interactive

Ett steg upp i kedjan för UPS:er, vad gäller skydd, hittar man typen Line-Interactive. Denna typ använder en helt annan design. I den här designen har batteriladdaren, inverteraren och anordningen för val av strömkälla blivit utbytta mot en kombinerad inverterare/konverterare. Växelström från nätet är fortfarande den primära strömkällan, och batteriet den sekundära. När nätströmmen är igång laddar inverteraren/konverteraren batteriet, och när det är strömavbrott fungerar den baklänges och förser utrustningen med ström.

Den största fördelen med denna design är att inverteraren/konverteraren alltid är kopplad till uttaget och förser utrustningen med ström. Det medför snabbare responstider jämfört med en standby-UPS, även om en Line-Interactive UPS fortfarande har en omslagstid. Inverteraren/konverteraren är vanligen förseda med kretsar för att filtrera bort brus och spikar och förse utrustningen med extra ström under så kallade "brownouts" (tillfälliga perioder av lägre spänning, jämför med "blackout", engelska för strömavbrott). Line-Interactive-designen är mycket vanlig i produkter för både hem och kontor, och kan hittas med kapaciteter upp till ungefär 2000-3000VA. Windows-versionen av Sentry Bulldog, mjukvaran för övervakning av UPS:en, påstår att The Regulator Pro Silver Series är en Line-Interactive UPS, men det verkar inte stämma, varken med uppgifterna från FreeBSD-versionen eller med det här diagrammet över strömmens väg som genererats av Windows-versionen. Det visar istället en typisk Standby-UPS. Suffixet -SB i modellbeteckingen för denna UPS är också ett tecken på att det i själva verket är en Standby-UPS.

Online

Denna typ kallas också för True, eller Double-conversion UPS, eftersom strömmen konverteras från AC till DC och tillbaks till AC igen. Detta är den UPS-typ som ger det bästa skyddet, men kostar också bra mycket mer än de andra typerna. Designmässigt är den väldigt lik en Standby-UPS, men den viktiga skillnaden att batteriet är den primära strömkällan och nätströmmen den sekundära. Eftersom batteriladdaren, batteriet och inverteraren då måste arbeta 24/7 ställs det mycket högre krav på dessa komponenter, vilket medför det högre priset. Men om strömmen hela tiden går via batteriet, varför har man då över huvud taget nätströmmen som sekundär källa? Jo, det är till för att förse utrustningen med ström vid de sällsynta tillfällen då batteriladdaren eller inverteraren slutar att fungera. Vid dessa tillfällen har man dock en omslagstid, precis som hos de andra UPS-typerna.

Vad gäller skydd är Online-typen klart bäst, allt styggt som kan tänkas komma genom elnätet stannar helt enkelt i batteriladdaren, och den sekundära strömkällan brukar alltid vara försedd med överspänningsskydd och filter. Förutom priset är dess ineffektivitet en stor nackdel, de dubbla konverteringarna medför att en betydande del energi avges som värme. För att råda bot på detta uppfanns en något modifierad version, kallad Delta-conversion online UPS. Där är batteriladdaren utbytt mot en deltakonverterare, som istället för att ta alla ström från batteriet drar en del direkt från nätet under normala förhållanden, vilket höjer effektiviteten en del. Vid ett strömavbrott ska den enligt uppgift fungera precis som en vanlig, dubbelkonverterande online UPS.


  Nästa sida »

 

27/01-03 | CH | ch@64bits.se
Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!