Innehåll

Cobalt3 Pyramid V+

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Funktioner
Montering
Resultat
Slutsats


Tack till DataNova som gjorde denna recension möjlig.

17/07-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Inledning

Cobalt3 är en relativt ny tillverkare på marknaden som för ovanlighetens skull har sitt säte på andra sidan Atlanten. De har specialiserat sig på produkter avsedda för att tysta ner högljudda datorer, och de erbjuder en rad produkter både för OEM- och slutkundsmarknaden.

En av deras senaste produkter heter Pyramid V+ och är en mikroprocessorstyrd fläktstyrningsanordning avsedd för att, baserat på temperaturen i chassit, styra chassifläktarnas rotationshastighet och därmed även deras ljudnivå. I denna recension har vi för avsikt att avgöra om denna produkt är värd att lägga sina surt förvärvade riksdaler på för att få en behaglig arbetsmiljö.

Specifikationer

Precis som vanligt inleder vi med att titta på produktens specifikationer.

Pris Ca 350 kr
Tillgänglighet Tillgänglig i enstaka butiker
Storlek 39 x 39 x 28 mm (L x B x H)
Maximal effekt 48 W
Strömförbrukning (intern) 0,3 W
Fläktutgångar (3-pin) 2 stycken
Fläktutgångar (4-pin) 1 stycken
Sensorns intervall 18°C - 32°C
Övrigt Alarmfunktion, inbyggd lysdiod

Som synes klarar produkten av ge en effekt på hela 48 W. Med tanke på att en normalstark 80 mm-fläkt drar mindre än 2 W så inser man att man inte bör ha något problem att koppla in alla tänkbara chassifläktar.

Produkten finns även tillgänglig i flera varianter, där skillnaden dem emellan är färgen på den inbyggda lysdioden. Enheten finns även tillgänglig i en variant helt utan lysdiod, vid namn Pyramid V.

I förpackningen

När vi öppnade den butiksanpassade förpackningen fann vi följande:

  • Fläktstyrningsanordningen.

  • En manual.

Det som vi reagerade på när vi tittade i förpackningen var det faktum att inga former av förlängningskablar, 3- till 4-pin-adaptrar eller 3-pins Y-kablar medföljer. Detta kan vålla problem om man exempelvis har fler än två 3-pin-fläktar, eller om längden på kablarna från fläktarna helt enkelt inte räcker till. Detta hade varit både enkelt och billigt för tillverkaren att åtgärda, och med tanke på produktens pris känns det snålt att inga extrakablar medföljer.

Den medföljande engelskspråkiga manualen var mycket välskriven och saklig, och tar upp den förhållandevis enkla monteringsprocessen i punktform. Mer om monteringsprocessen senare dock.

Funktioner

Produkten består i sort sett av en enkel processor och en temperatursensor. Temperatursensorn, som sitter i toppen av pyramiden, avläser hela tiden temperaturen och rapporterar denna till processorn. Baserat på den temperatur som avläses så styr sedan denna processor fläktarnas varvtal steglöst. Sensorn arbetar enligt tillverkaren i intervallet 18°C - 32°C vilket är ett ganska rimligt intervall. Pyramid V+ är även utrustad med en alarmfunktion som automatiskt ger fläktarna 12 V och varnar med ett högfrekvent ljud om chassitemperaturen blir för hög.

Fläktstyrningsanordningen är även utrustad med en lysdiod. Denna har ingen praktisk funktion, utan är endast avsedd att tillsammans med det genomskinliga höljet ge anordningen ett häftigt utseende.

Montering

Det första man ska göra vid monteringen är att avgöra vilken plats i chassit man vill placera anordningen på. Tillverkaren rekommenderar en placering vid närheten av utsugsfläktarna, nätaggregatet och processorkylaren, eftersom det är där det tenderar att bli varmast i chassit. När man väl valt en plats så är det bara att ta bort skyddstejpen på baksidan av anordningen. Då blottas ett klister som enkelt fäster på alla typer av ytor, det är alltså bara att trycka fast enheten på vald plats.

Efter detta återstår det bara att koppla in alla kablar. Det finns två 4-pin-kablar, en för att ge själva anordningen ström och en för att ge eventuella 4-pin-fläktar ström. Lyckligtvis är dessa två kablar märkta så att man enkelt kan avgöra vilken som är vilken. Ett krav för att kunna använda flera 4-pin-fläktar är dock att dessa har så kallade pass-through-kontakter, det vill säga kontakter som ger ström men inte hindrar att en enhet till kopplas efter den. Har man inte detta på sina fläktar blir man helt enkelt tvingad att köpa Y-kablar för att åtgärda det. Det finns även möjlighet att ansluta två stycken 3-pin-fläktar till anordningen. Även här kan det bli problem om man har fler än två 3-pin-fläktar, eftersom man tvingas köpa extra Y-kablar. Ett ytterliggare problem är om man inte har särskilt långa kablar från sina fläktar. En mycket enkel lösning på problemen hade varit, som vi tidigare nämnde, att skicka med ett gäng extrakablar.

Observera att produkten inte är avsedd för att styra processorfläkten. Anledningen är troligtvis att det skulle tagit för lång tid för temperatursensorn att registrera ökningen i processortemperatur för att det skulle fungera effektivt. En enkel lösning på detta hade dock varit att skicka med en lös temperatursensor för montering intill processorkärnan, och sedan låta processorfläktens varvtal styras enligt den temperatur som sensorn registrerar.

Bortser vi från de eventuella problem med kablarna som faktiskt kan uppstå så var produkten varken tidskrävande eller svår att montera.

Resultat

För att testa hur väl produkten fungerade användes följande system:

Processor: AMD Athlon XP 2200+ (1,8 GHz)
Moderkort: DFI KT400A LANParty
Grafikkort: Leadtek GeForce 4 Ti4200
Chassi: Chieftec DX01B-D
Nätaggregat: Chieftec 340 W

Gällande denna produkts resultat finns det två frågor att besvara. Den första är hur den påverkar ljudnivån. Vi börjar med att titta på hur produkten fungerade i ett förhållandevis välkylt system med fyra stycken chassifläktar på 32 CFM vardera. Efter montering och start av vårt testsystem märkte vi genast att datorn blivit ordentligt mycket tystare. Chassifläktarna snurrade ungefär lika fort som de brukar göra vid 5 V, vilket naturligtvis gjorde en hel del för ljudnivån. Det intressanta var nu att se hur datorn reagerade vid full belastning, och om chassifläktarna då skulle få en högre rotationshastighet. För att få datorn ordentligt varm använde vi oss av prestandatestningsprogrammet 3DMark2001 SE. Efter att ha kört detta program i flera timmar kunde vi till vår stora förvåning konstatera att fläktarnas varvtal knappt hade ökat; sensorns angivna intervall verkade inte stämma i och med att vi uppmätte en chassitemperatur på runt 32°C precis intill Pyramid-anordningen. Hursomhelst borde detta leda till att även temperaturen vid full belastning ökar, eftersom varvtalet inte återgår till det normala vid full belastning.

Vi undersöker om detta stämmer genom att avläsa temperaturerna från moderkortets inbyggda temperatursensorer. För att göra detta använde vi oss av MotherBoard Monitor 5.3.3.0. Alla värden anger grader Celsius.

Med fyra chassifläktar (32 CFM vardera)

Som synes stämde det vi tidigare konstaterade: temperaturen vid både full belastning och vid vila ökade. Att den skulle öka vid vila var klart redan innan vi provade produkten eftersom produkten är avsedd för att minska chassifläktarnas varvtal då de inte behövs. Att temperaturen också ökade vid full belastning var dock inte lika väntat, och det verkar som om Pyramid V+ inte fungerar särskilt bra i välkylda system. Den hjälpte onekligen till att sänka ljudnivån hos datorn, men i och med att varvtalet knappt ökade då vi gick från vila till full belastning är frågan om det inte går lika bra att använda vanliga vridpotentiometrar, en fläktkontroller eller liknade. En mycket enkel lösning på problemet hade dock varit att låta användaren själv justera temperatursensorns intervall. Då skulle produkten troligtvis även fungera bra med mer välkylda system.

Det intressanta frågan är ju nu hur produkten fungerar i system med lite klenare chassikylning. För att besvara denna fråga avlägsnade vi samtliga chassifläktar, och monterade en förhållandevis svag chassifläkt på runt 25 CFM som utsugsfläkt bak i chassit. Även nu märktes det att systemet blev tystare när Pyramid V+ användes, men skillnaden var inte lika påtaglig i och med att nu endast bara var en fläkt som tystades ner. När datorn väl belastades så märktes det nu att chassifläkten verkligen ändrade sitt varvtal, och fläkten hamnade på ett varvtal ganska nära standardvarvtalet. Diagrammet nedan visar de temperaturer vi uppmätte med endast en chassifläkt.

Med en chassifläkt (25 CFM)

Som synes ökade temperaturen helt klart vid vila, men vid full belastning så var temperaturskillnaden försumbar. Slutsatsen av det hela blir alltså att enheten inte fungerar särskilt bra i välkylda system, men betydligt bättre i system som inte har lika bra chassiventilation. Enheten sänker förvisso ljudnivån i båda fallen, men i välkylda system så gör Pyramid V+ inte särskilt mycket mer än vad en vanlig vridpotentiometer, eller något annat som drar ner fläktarnas varvtal konstant, skulle gjort.

Slutsats

Att sammanfatta denna recension blir faktiskt inte särskilt enkelt. Ja, produkten klarade helt klart av att tysta ner både vårt testsystem, även då vi bara hade en chassifläkt i systemet. Det stora problemet var dock att temperatursensorn inte verkade märka av temperaturökningen i chassit då vi gick från vila till full belastning när vi hade fyra fläktar monterade; fläktarnas varvtal ändrades knappt. Detta kan vara kopplat till att vårt system helt enkelt var så välkylt att det gick utmärkt att kyla systemet vid full belastning med fläktarna på lågt varvtal. Ändock känns det som lite av produktens poäng föll: att tysta ner fläktarna då de inte behövs, men att köra de på högre varvtal då de behövs, det vill säga vid full belastning. Vid full belastning såg vi helt klart en temperaturökning av både chassi- och processortemperatur, en temperaturökning som kan vara förödande om man är överklockare och är beroende av de där sista graderna för att få ett stabilt system. I det mindre välkylda systmet var dock temperaturökningen vid full belastning försumbar.

I och med att produkten inte klarade av att öka fläktarnas varvtal när vi använde fyra chassifläktar kan vi dra slutsatsen att den inte gör mycket mer än liknande lösningar som dock dra ner fläktarnas varvtal konstant (som till exempel kablar med inbyggda motstånd som sänker spänningen). När vi endast använde en chassifläkt var dock situationen en annan, och här blev temperaturen vid full belastning i princip försumbar. Med anledning av detta känns det inte rätt att rekommendera denna produkt till de som har välkylda system, men har man ett system med kanske en eller två chassifläktar och vill ha en lösning för att se till att fläktarnas varvtal sänks då systemet inte är i behov av att de körs på fullt varvtal så kan denna produkt vara ett alternativ. Priset på runt 350 kr är dock en nackdel, likaså det faktum att inga former av extrakablar medföljer.

Fördelar Nackdelar
Sänker ljudnivån Verkar öka temperaturen vid full belastning i välkylda system
Enkel att montera Priset
  Inga extrakablar medföljer
17/07-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!