Innehåll

Bitrate ilyn SF-403EX

Inledning
Produktspecifikationer
Tillbehör och förpackning
Spelaren i närbild
Användargränssnitt
Ljudkvalitet
Praktisk användning
Slutsats


Tack till Bitrate som gjorde denna recension möjlig.

29/01-05 | Illuwatar | illuwatar [at] 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Användargränssnitt

Grunden i detta består av en 4-raders, 2-färgers OLED-display, fem reglage och 2.5 Mb mjukvara. Denna kombination skapar ett gränssnitt som är relativt lätt att använda. Trots de få reglagen går det att nå de flesta funktioner med någorlunda få knapptryckningar.

Denna spelare följer med i trenden när det gäller displaytyp. En grafisk OLED (Organic Light Emitting Diode) ser till att man ser vad man gör och lyssnar på. Displayen är uppdelad i fyra rader där den översta har en orange-gul nyans och resten drar åt det blå-turkosa hållet. Grafisk information visas över hela displayen, vilket ibland gör att objekt blir tvåfärgade (till exempel equalizern). Dessutom finns det ett svart mellanrum mellan den gula och den blå delen, vilket syns tydligt i equalizer-fallet. I praktiken är dock dessa egenheter inte direkt störande. Displayen är i stället mycket lättläst och tydlig tack vara OLED-tekniken. Rörliga objekt (till exempel VU-mätarna) lider inte av den eftersläpning som är vanlig hos LCD, ytterligare en fördel hos OLED-tekniken.

Notera: färgvariationen i bilderna ovan beror på kameran.
Displayen ändrar inte färg i olika lägen.

Hanteringen av spelaren sker genom tre tryckknappar och ett joystick-liknande reglage. Det femte reglaget är knapplåset som förhindrar oönskade aktiveringar när spelaren är utom synhåll. Tryckknapparna har en bra känsla med distinkta tryckpunkter. De är dock något små, vilket är ett resultat av spelarens lilla format. Joysticken är inte lika distinkt och har lite problem med precisionen. Det är relativt lätt att få felaktiga tryckningar vid användningen av denna. Vid uppspelning agerar joysticken både volymkontroll och hopp-kontroll (för att byta låt). Under dessa förutsättningar fungerar den bra. Det är framförallt vid menynavigeringen man märker av bristen på precision i joysticken. Dessutom är riktningsvalen inte konsekventa i menyerna, vilket ökar på antalet feltryck.

Joystick-reglaget utgör även tryckknapp utöver riktningsfunktionerna. Genom att trycka in den kort kommer man in i filnavigeringsläget. Håller man den intryckt en längre tid kommer man till menyn för alla inställningar som går att göra. När man är i menyerna trycker man på joysticken för att konfirmera valda inställningar så att dessa lagras.

De övriga knapparna styr musikuppspelningen, equalizer-val, aktiverar radion och startar inspelningen. Play/pause-knappen fungerar också som strömbrytare. I avstängt läge väcks spelaren till liv med denna och när spelaren skall stängas av håller man knappen intryckt några sekunder.

När man nu lyssnar på musik så visar displayen en hel del information. I den gula sektionen visas speltid, repeteringsläge (det finns ett antal att väja på inklusive slumpmässig uppspelning) och batteristatus. Mittendelen av displayen visar vilken katalog man befinner sig i och vilken låt som spelas, antingen som filnamn eller ID-tag (om sådan finns). Den understa delen visar lite info om mp3-filen samt VU-mätare alternativt kalender och klocka. Du läste rätt - denna mp3-spelare är försedd med en realtidsklocka med kalenderfunktion!

För att kunna leta runt bland all musik i spelaren finns en filhanterarfunktion. Med denna kan man lätt vandra runt bland filerna och katalogerna. I detta läge visas informationen som fyra rader text. Tyvärr är typsnittet ganska stort så de flesta filnamn blir kraftigt avhuggna och måste därmed scrollas över displayen. Denna nackdel är dock inte unik för denna spelare, de flesta med denna storlek på display lider av samma problem. En möjlighet att välja ett mindre typsnitt för just filhanteringsfunktionen hade suttit fint för att råda bot på detta.

All konfiguration finns samlat under en gemensam huvudmeny där alla funktionsgrupper visas med enkla symboler och förklarande text. Det är med andra ord inga problem att hitta det man är ute efter. Dessutom har den medföljande manualen bra beskrivningar av menyerna, på svenska dessutom, ifall man skulle bli tveksam. Från huvudmenyn kommer man ner till undermenyer som använder text och olika former av markeringsrutor och "nivåmätare". Här har man använt ett mindre typsnitt för att få plats med all information på displayen. Hanteringen av menyerna och valen där under sköts av joysticken och här är man lite inkonsekvent i hur den skall användas. Det kan dock vara en fråga om vana, använder man denna spelare under en längre tid får man in mönstret i ryggraden och då är det inga problem.


« Föregående Nästa sida »


29/01-05 | Illuwatar | illuwatar [at] 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!