Innehåll

Inno3D Kyro2 VS Geforce2

Inledning
Specifikationer
Kort om korten i testet
Så testades korten
Rond 1 - Quake3
Rond 2 - Unreal Tournament
Rond 3 - Counter Strike
Rond 4 - Dronez
Rond 5 - Villagemark & Templemark
Rond 6 - 3Dmark 2000
Rond 7 - 3D Mark 2001
Rond 8 - N-bench
Rond 9 - Max Payne
Nästa utmaning, Athlon 750
FSAA - Quake 3
FSAA - Lobby LQ
Sammanfattning: Prestandan
Kortet och överklockning
Bildkvalité & TV-ut
Slutsats


Ett stort tack till PCB distrubition.

15/10 -01 | Axman | axman@64bits.se


Kort om korten i testet

I denna artkeln så har vi valt att koncentrera oss mer på testresultat än information om hur korten fungerar. Därför har vi ett stort antal testresultat att visa upp. Men först skall vi snabbt gå igenom vad de stora skillnaderna mellan våra "tävlande" är.

  • Geforce 256 (SDR)

Det första kortet för allmänheten med så kallat T&L. Det var detta kortet som slutgiltigt gav en dödsstöt åt 3DFX. Här har man ökat kortets prestanda genom fler texturenheter samt en T&L enhet. Alltså öka på mängden information kortet kan bearbeta per MHz samtidigt som det avlastar processorn. Dock så är det begränsat tack vare det numera långsamma SDR minnet.

Kortet fanns dessutom med DDR minne.

I dagsläget är det aningen långsammare än nVidias Geforce MX / MX400 men skillnaden är inte speciellt stor. Utrustat med DDR är Geforce 256 snabbare än MX i höga upplösningar.

  • Geforce2 GTS

Uppföljaren till Geforce, DDR minne och en kärna som rullar på i 200 MHz är skillnaderna. Några nyheter finns men inget är särskilt revolutionerande.

  • Geforce2 PRO

Samma kärna som Geforce2 GTS men utrustat med aningen snabbare minne vilket ger mer balans. Geforce2 är till stor del begränsat av minnet och snabbare minne gör stor nytta.

  • Voodoo2 SLI

Som en referens har vi med Voodoo2 SLI. Alltså två Voodoo2 sammankopplade. Det finns fortfarande många av dessa kort kvar och en gång i tiden så var de det bästa av det bästa. Faktiskt mycket mer imponerande än vad Geforce3 är idag. Ser vi på ren "fillrate" (hur mycket information kortet klarar teoretiskt) så ligger det i klass med Kyro2 och Geforce 256 / Geforce2 MX. Dock så är det ålderstiget, har bristande bildkvalité samt att drivrutinerna inte utvecklas längre.
I de flesta av testerna så har det inte gått att testa med dessa korten. Vi har med dessa "nollresultat" ändå för att visa vad framtiden kommer att vara för Voodoo2.

  • Kyro2

Tittar vi på siffrorna är det ett kort som är jämförbart med Geforce 256 och Geforce2 MX men utan T&L. Här spelar dock en annan sak in, nämligen TBR eller Tile Based Rendering som det egentligen heter.
Tanken är enkel. Det man inte ser behöver inte heller datorn bearbeta. Normalt är det så att datorn bearbetar allt som är i synfältet även om det är dolt av andra objekt. Kyro2 "klipper bort" det som man ändå inte kommer att se vilket leder till att mängden information som skall bearbetas minskar en hel del. Det minskar kraven på kretsen och minnet betydligt.

Dessutom så bearbetas all grafik med 32bitars färg (händanefter säger vi 32bit respektive 16bit för enkelhetens skull) internt vilket leder till så gott som noll prestandaförlust när man går från 16bit till 32bit.

Det är ett bra steg när det gäller kvalité men som tyvärr ställer dess prestanda i dåligt ljus. När man byter till 16bit på exempelvis ett Geforce så får man en högst märkbar prestandavinst. Det får man inte med Kyro2 vilket leder till att det krossas i många tester.

Samtidigt så har andra grafikkort alltid den möjligheten att falla tillbaks på 16bit när prestandan inte räcker längre. Det har inte Kyro.

Till fördelarna är då naturligtvis att man inte får någon prestandaförlust av att spela i 32bitar. Något som de flesta nya spel nästan kräver. Bland annat Max Payne ser betydligt bättre ut i 32bit jämfört med 16bit.

Så testades korten

De flesta tester utfördes på en P4 1800 MHz med 256 MB RDRAM på ett ABIT TH7-RAID moderkort.

För att jämföra så testades det även på en Athlon 750 med 256 MB SDRAM på ett KT133 baserat moderkort. Busshastigheten var 100 MHz och minnet kördes i 133 MHZ med CAS2.

Operativsystemet vi testade med var Win98SE. För att utmärka recensionen lite extra så testades det med de nya drivrutinerna ur 8.XX serien. Nämligen 8.140. Senaste versionen ligger i skrivande stund på 8.162a.

Kyro2 har haft lite problem med 3D Mark 2001 och dessa skall vara lösta i och med DirectX 8,1. Därför har vi testat alla kort med DirectX 8.1.

Efter det att våra tester var klara lanserades passande nog de nya Detonator 4 från nvidia. Efter att ha testat nogrannt gjordes endast testerna i Quake 3 om. Det var där man fick den stora prestandaskillnaden. I övrigt var skillnaden mindre än 1% och i vissa fall försämrad. I 3DMark 2000 var skillnaden tämligen stor för Geforce 256 kortet men tyvärr fanns det en nog med tid för att kunna testa med de nya drivrutinerna i annat än Quake3.

Således testades alla nVidia kort med Detonator 3 version 12.90 samt Detonator 4 version 21.81.

Intressant att notera är att de enda tester där vi fick en noterbar förbättring med Detonator 4 var 3D Mark och Quake3. Två av de vanligaste testprogrammen för grafikkort.

P4 maskinen hade problem med att köra Kyro2 i AGP2X så alla tester genomfördes i AGP1X vilket försämrar resultaten en aning. På Athlonsystemet så fungerade AGP2X utmärkt.

Vi testade främst i upplösningarna 640*480 samt 1024*768. FSAA-testerna låter vi motsvara de tyngre testerna där vi ser hur korten klarar sig under press. Anledningen till detta är att många spelare föredrar att kunna spela med så bra hastighet som möjligt på bekostnad av grafikkvalitén.

Nästa steg är 1024, använder man sig av dessa upplösningar bör man fundera på att använda sig av FSAA(kantutjämning) istället för att öka upplösningen än mer.

Alla tester där inget annat anges är från P4-systemet .

Geforce2 Korten som testades av tillverkade av Asus och utrystade med 64 MB minne.


« Föregående Nästa sida »

 
15/10 -01 | Axman | axman@64bits.se

Diskutera denna recensionen i vårt forum!