Innehåll

Iwill K7S2

Inledning
SiS 746FX
Specifikationer
I förpackningen
Layout & integrerade funktioner
BIOS, stabilitet & överklockning
Mjukvara & dokumentation
Prestanda
Slutsats


Tack till MicroTech Nordic som gjorde denna recension möjlig.

06/04-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Prestanda

Prestandan är naturligtvis en mycket viktig faktor när man ska köpa moderkort. Vi har valt att jämföra detta kort med ett KT400-baserat och ett nForce2-baserat moderkort, båda från Abit. Följande testsystem, drivrutiner och inställningar användes:

Processor: AMD Athlon XP2400+ (2000 MHz)
Moderkort: Iwill K7S2 (BIOS: Feb.02.2003), Abit NF7-S (BIOS: 16) och Abit AT7-MAX2 (BIOS: DC)
Minnen: 2 stycken Samsung 256 MB PC3200 CL3
Grafikkort: Albatron GeForce 4 Ti4200 128 MB@300/700 MHz
Hårddisk: Seagate Barracuda V 120 GB
Nätaggregat: Chieftec 340 W
Minnesinställningar: 2,5-3-3-7-2T*
(*Hos K7S2 valdes Turbo-inställningen i BIOS, som enligt Iwill motsvarar ovanstående inställningar.)
Ljudet var avaktiverat under samtliga tester.

Operativsystem: Windows 2000 Professional SP3 + alla tillgängliga uppdateringar
Grafikkortsdrivrtuiner: Detonator 41.09
Chipset-drivrutiner (SiS): SiS AGP 1.14 + IDE 2.03.02
Chipset-drivrutiner (NVIDIA): NVIDIA nForce UDP 2.03
Chipset-drivrutiner (VIA): VIA 4in1 Hyperion 4.46

Alla tester kördes tre gånger, och sedan togs ett medelvärde fram.

SiSoftware Sandra 2003

Vi börjar med att ta en titt på den teoretiska minnesbandbredden med hjälp av det mycket kända testprogrammet SiSoftware Sandra 2003. Detta program mäter hur moderkortet klarar av hantera olika typer av uppgifter, och är ett bra verktyg för att ställa moderkort mot varandra. Sifforna anger MB/s och högre värden ses som bättre.

I detta teoretiska testprogram ser vi tydligt hur K7S2 halkar efter både det KT400-baserade och det nForce2-baserade kortet. Skillnaden vid samma frekvenser, om vi jämför K7S2 med det KT400-baserade AT7-MAX2, är runt 5%, till det sistnämnda kortets fördel. En intressant sak är att K7S2 inte verkar prestera bättre med DDR400 än med DDR333, något som till exempel nForce2 gör. Detta beror troligen på att SiS inte har arbetat med att göra åtkomsttiden tillräckligt låg då minnena och busshastigheten inte körs i samma frekvenser. Den ökade bandbredd som den ökade klockfrekvensen medför klarar helt enkelt inte av att kompensera den ökade åtkomsttiden som skillnaden i klockfrekvens innebär.

PCMark2002

Vi går vidare och tar en titt på hur korten presterar i PCMark2002. PCMark2002 är liksom Sandra ett program som testar hur datorn hanterar vissa specifika uppgifter. Vi har givetvis även här valt att titta på minnesbandbredden, eftersom det är det ända som egentligen skiljer moderkorten åt i program som dessa. Siffrorna anger antal poäng, och högre värden tolkar vi även här som bättre.

Även här ser vi ungefär samma tendenser, dock så blir skillnaden mellan det 746FX-baserade K7S2 och det KT400-baserade AT7-MAX2 mindre. Något som är viktigt att tänka på, när vi tittar på dessa diagram, är att PCMark och Sandra endast är teoretiska testprogram. De testar endast minnesbandbredden, inte vad denna minnesbandbredd innebär i praktiken i riktiga applikationer.

3DMark2001 SE och 3DMark03

Vi har givetvis även testat moderkorten i benchmarkprogrammet 3DMark2001 SE som mäter hur systemen presterar vid tung 3D-hantering. 3DMark är som bekant mycket använt bland hårdvarutestare, och en recension utan prestandatester från detta program skulle inte kännas komplett. Vi har även valt att testa moderkorten i den nya versionen 3DMark03. Siffrorna anger antal poäng och högre värden ses som bättre.

Vi ser att skillnaden vid tung 3D-använding inte blir lika stor som i Sandra och PCMark, men vi ser helt klart samma tendenser här som i dessa program. I 3DMark2001 blev skillnaden mellan K7S2 och AT7-MAX2 vid samma frekvenser runt 2 %, till AT7-MAX2s fördel. Utifrån 3DMark03-poängen kan vi inte dra några direkta slutsatser; de snarlika värdena beror med all sannolikhet på att processorn, eller troligen grafikkortet, blev en flaskhals för prestandan snarare än moderkortet.

Quake III Arena

Sandra, PCMark och 3DMark i all sin ära, men det är ändå hur korten presterar i verkliga applikationer som är väsentligt. För att testa detta har vi valt ut två populära spel, Quake III Arena och demoversionen av Unreal Tournament 2003.

Vi börjar med att titta på hur korten presterar i Quake III. Inställningen High Quality användes, det vill säga upplösningen 800x600 och ett färgdjup på 32 bitar. Siffrorna anger antal bilder/sekund och högre värden ses som bättre.

Även här ser vi samma tendenser, dock är skillnaden mellan K7S2 och AT7MAX2, vid samma frekvenser, något mindre i detta spel än i 3DMark2001: runt 1 %.

Unreal Tournament 2003 Demo

Vi går vidare och tar en titt på hur korten presterar i demoversionen av Ureal Tournament 2003.

Även här ser vi exakt samma tendenser, och här är prestandaskillnaden mellan det 746FX-baserade K7S2 och det KT400-baserade AT7-MAX2 också runt 2%, till det KT400-baserade kortets fördel.

HD-Tach 2.61

Vi har även valt att undersöka hårddiskprestandan, eftersom denna tenderar att skilja mellan olika chipsets. För att göra detta har vi använt oss av två tester i benchmarkprogrammet HD-Tach 2.61.

Vi börjar med att ta en titt på överföringshastigheten. Siffrorna anger antal MB/s och högre värde ses som ett bättre sådant.

Här ser vi ingen nämnvärda skillnader, och de skillnader som uppmättes ligger helt inom felmarginalerna som är normala vid hårddisktester.

Vi går vidare och tar en titt på processorbelastningen när hårddisken används hårt. Siffrorna anger antal procent, och lägre värden ses som bättre.

Här ser vi att K7S2 ger förhållandevis låg processorbelastning vid tung användning av hårddisken. Skillnaden mot det nForce2-baserade moderkortet är inte särskilt stor, men skillnaden mot det KT400-baserade är desto större. Skillnaden på 10 % kan märkas i praktiken, speciellt då man använder både processor och hårddisk intensivt.

För att sammanfatta prestandatesterna kan vi dra slutsatsen att K7S2 presterar något sämre än ett KT400-baserat moderkort, men också att skillnadenerna i testerna troligen är för små för att märkas i praktiken. 746FX klarar inte på något sätt att prestera lika bra som nForce2, men å andra sidan ligger detta chipset i en annan prisklass.

Gällande minneshastigheter och 746FX så verkar chipsetet må bra av att minnena körs i samma hastighet som busshastigheten. DDR400 gav faktiskt sämre prestanda än DDR333 vid 166 MHz busshastighet. Detta beror troligen, som vi nämnde tidigare, på att 746FX inte verkar vara optimerat för att köra minnen och busshastighet i olika frekvenser.

Kort och gott: prestandan är godkänd, i varje fall med tanke på priset, men 746FX kan inte mäta sig med nForce2 när det kommer till ren prestanda.

Slutsats

Att sammanfatta denna recension blir ganska svårt, då detta moderkort både har stora fördelar, och stora nackdelar. Om vi börjar med fördelarna så är de helt klart kortets överklockningsfunktioner, dess små dimensioner, dess genomgående goda layout, och allt detta kombinerat med kortets låga pris.

Bland nackdelarna så har hittar vi först och främst den mycket allvarliga designmissen med att placera chassianslutningarna alldeles för långt till vänster på kortet. Följden av denna placering kan i många fall bli att moderkortet helt enkelt inte går att använda, eftersom kablarna från chassit inte räcker till. Förutom detta har inte kortet några större nackdelar, dock en del mindre nackdelar. BIOS kunde vi konstatera att det går att förbättra på en del punkter, likaså det som följer med moderkortet. Något som också är tveksamt är tillverkarens val av ljudkrets.

Om man bortser från ljudkretsen är dock dessa endast små detaljer, och vi hoppas på en ny revision av moderkortet där man åtgärdar dessa saker. Åtgärdas dessa saker så blir summan: ett till dimensionerna smalt kort där man kombinerat hyfsad prestanda, ett lågt pris, en utmärkt layout, och mycket goda överklockningsfunktioner. Vårt råd är alltså att avvakta, och se om detta kort släpps i någon ny revision där dessa fel har åtgärdats, och där man även skickar med minst två extra USB-portar.

Fördelar Nackdelar
Genomgående bra layout. Allvarlig missplacering av chassianslutningarna.
Smalt. Tveksamt val av ljudkrets.
Utmärkta överklockningsfunktioner. Endast 2 USB-portar.
Lågt pris.  « Föregående  


06/04-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!