Innehåll

NoiseControl NoVibes III

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Uppbyggnad
Montering
Resultat och prestanda
Slutsats


Tack till Kylning.com som gjorde denna recension möjlig.

17/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Resultat och prestanda

För att testa hur väl produkten dämpar vibrationer har vi använt oss av tre hårddiskar: en Seagate Barracuda V 120 GB (7200 RPM), en Western Digital Caviar 60 GB (5400 RPM) och en Western Digital Caviar 2 GB (5400 RPM). Produkten klarade som lovat av att dämpa vibrationerna; det gick naturligtvis att känna vibrationerna om man kände på hårddisken vid läs och skrivning, men vi kunde inte uppfatta några vibrationer på stålramen vilket visar att den klarar av att dämpa vibrationerna väl. Det intressanta är ju självklart hur detta yttrade sig i praktiken, och faktum är att vi uppfattade hårddiskarna som betydligt tystare. Läs- och skrivljudet hos de två hårddiskarna från Western Digital försvann nästan helt, och den redan förhållandevis tysta Barracuda V-hårddisken blev helt ljudlös om man lyssnade på ett avstånd på över tio centimeter.

Vad enheten däremot inte klarade av att motverka var de vinande ljud som de Western Digital-diskarna vi testade med avger, men detta är inte särskilt konstigt eftersom dessa ljud inte beror på vibrationer. För att motverka dessa ljud finns det lösningar som helt kapslar in hårddisken i diverse isoleringsmaterial, men värmen brukar vara ett problem när man använder dessa lösningar. Just värmen bör inte vara ett problem för en hårddisk monterad i en NoVibes III, så länge hårddisken är avsedd för att fungera utan speciell kylning. Är man trots allt orolig för temperaturen på sin hårddisk går detta att lösa på ett enkelt sätt, genom att ta bort 5,25"-skyddet framför enheten. Detta kanske inte blir särskilt snyggt, men genom att ha undertryck i chassit så kommer luft sugas förbi hårddisken och den kommer få en lägre arbetstemperatur.

Eftersom vanliga hårddiskar är tillverkade för att skruvas fast och inte hänga i gummiband är det inte helt otänkbart att prestandan försämras. Vi har har valt att undersöka detta med hjälp av testprogrammet HD-Tach 2.61. Vi börjar med att ta en titt på överföringshastigheten. Siffrorna anger antal MB/s, och högre värden ses som bättre. Alla värden är medelvärden baserade på resultaten vid åtta tester.

Gällande överföringshastigheten verkar det inte finnas tydlig någon skillnad mellan att ha hårddisken monterad i chassit jämfört med i en NoVibes III.

Vi går vidare och tittar på den genomsnittliga söktiden, även detta med hjälp av HD-Tach. Siffrorna anger antal ms, och lägre värden ses som bättre sådana. Även här rör det sig om medelvärden utifrån åtta utförda tester.

Här ser vi en ganska tydlig skillnad försämring i söktid, runt 2 %. Denna skillnad bör inte märkas i praktiken, men den är helt klart en nackdel. Ovanstående tester är utförda med Barracuda V-disken från Seagate, men samma tendenser gällande söktid och överföringshastighet märktes med de andra hårddiskarna. Även bland dessa rörde det sig om en skillnad i söktid på runt 2 %.

Slutsats

Vi kan med gott samvete rekommendera denna produkt till de som finner det skrapande ljudet vid läsning till och skrivning från hårddisken irriterande. Den förhindrar att vibrationerna sprids vidare till chassit, och gör så att dessa ljud dämpas avsevärt. Försämringen i söktid som vi märkte av borde inte märkas i praktiken, då den endast är ca 2 %.

Priset för denna produkt är strax under 300 kr, ett pris som helt klart gör produkten prisvärd för de som är intresserade av att sänka ljudnivån på sin hårddisk. Tillgängligheten är ganska hög; produkten finns att köpa hos både nätbutiker och många lokala datorbutiker.

Fördelar Nackdelar
Dämpar ljudet vid läsning från och skrivning till hårddisken. Motverkar ej vinande ljud.
Prisvärd. Försämrar söktiden något.
Lätt att montera.  « Föregående  


17/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!