EZ-Swap MRK-102FD

Inledning
Produktbeskrivning
Användning
Slutsats


Ett stort tack till Vantec som gjorde denna recension möjlig.


25/8-04 | Illuwatar | illuwatar (a) 64bits.se


Inledning

Byter du ofta hårddisk i ditt system för att testa olika operativsystem? Ligger ett serverbygge och väntar på ett smidigt sätt att byta hårddiskarna i ett RAID-set? Vill du ha koll på hur dina nyinförskaffade 400 GB mår? Då kanske detta är något för dig. Härmed presenterar vi på 64bits.se en produkt från Vantec som skall hjälpa oss som värnar om våra surt införskaffade gigabytes.

Produktbeskrivning

Det vi har att göra med är en moderniserad variant av den klassiska hårddisk-kassetten som möjliggör byte av hårddisk utan att behöva öppna datorn. I sin enklaste form består en sådan anordning av en ram som sitter fast monterad i datorn och en löstagbar del som innehåller hårddisken. En nyckel agerar strömbrytare så att man inte kan ta ut hårddisken när datorn är igång. För att kunna växla mellan olika hårddiskar skaffar man flera löstagbara delar för respektive hårddisk och använder dessa till samma ram.

Den som gör Vantecs variant på detta tema speciellt är de extra finesser som man har lagt till ovan nämnda konstruktion. Dessa finesser möjliggör övervakning av hårddisken samt hjälper till att kyla, vilket är av värde med tanke på dagens högvarviga hårddiskar. Fortfarande är dock grunden en ram som man monterar fast i datorn och en löstagbar kassett där hårddisken monteras.

Här är en sammanställning av enhetens egenskaper: Enheten levereras i en kartong som är marginellt större än produkten som ligger där i. Ett skydd av bubbelplast ser till att enheten inte skadas under transporten. När man har packat upp enheten hittar man som tillbehör en liten påse med skruvar och nycklar samt ett A4-ark som skall föreställa manualen. Skruvarna som följer med är både till att fästa enheten i datorn och till hårddisken som skall monteras i den löstagbara kassetten. Allt som behövs för monteringen ingår med andra ord.

Manualen (om man nu kan kalla ett vikt A4 för det) tar upp monteringsförfarandet på den ena sidan och hur man sköter displayen på den andra. Korta texter på engelska i kombination med bilder gör dock pappret någolunda användbart. Bilderna är lite små (speciellt på sidan för monteringen) och layouten är rörig. En lite mer utförlig manual med fler sidor, större bilder och helst på svenska hade inte suttit fel.


Konstruktionen av själva enheten känns gedigen. Stora delar av både ram och kassett är av aluminium vilket främjar både stabilitet och kylning. Helt plastfri är den dock inte. Front och bakstycke på ramen är av plast, likaså kassettens front och baksida. Det enda som ger en lite vek känsla är den arm som används till att trycka ut kassetten ur ramen. Man får en känsla av att den vill gå av om man tar i för mycket. Det behövs nämligen en del kraft för att få loss kassetten ur kontaktdonet som förbinder kassetten med ramens baksida.


På baksidan av ramen hittar man två kontakter som är bekanta: strömkontakten av vanlig 4-polig typ och IDE-kontakten. Hur dessa används är nog inte okänt för er som läser denna recension. Utöver kontakterna hittar man en 40 mm fläkt. Denna är tänkt att hjälpa till med kylningen av hårddisken. Fläkten övervakas utav displayenheten på kassettens front.


Drar man isär enheten och tittar på kassettens baksida hittar man en liten men praktisk finess: en 4-polig DIP-switch som styr master/slave-inställningen på hårddisken. Till switchen är tre kablar kopplade avsedda för att kopplas till hårddiskens bygelfält. Detta innebär att tre av switchens fyra poler används till hårddisken. Den fjärde används till att styra displayens visning av master/slave. Denna lösning gör det möjligt att använda switchblocket till de flesta hårddiskar på marknaden. I och med att inställningen görs på den löstagbara kassetten är det lätt att välja vad hårddisken skall vara. Man kan ha flera kassetter med olika inställningar och hårddiskmodeller, samma ram används till alla och man behöver inte öppna datorn för att göra några förändringar.


När nu baksidorna är avklarade är det dags att titta på framsidan. Den har begåvats med en liten LCD-display och tre knappar som används till att ställa in olika parametrar. På tal om framsida: den finns att få i tre olika färger. Förutom silvermodellen som recenseras här finns den i svart och traditionellt dator-begie. Detta är bra för oss chassi-moddare som har tröttnat på att spreja om alla dessa begie enheter. Åter till displayen. Denna har en del finesser som kan vara användbara:

Längst ut till höger på enhetens front sitter nyckeln som ser till att kassetten inte går att dra ut under drift. Detta lås sitter i ramen, inte i kassetten. Dessutom täcker armen som lossar kassetten över nyckelhålet så att man inte kan sätta i nyckeln under drift. Detta skydd är dock rent manuellt, det finns inget som hindrar att man lossar armen och sätter i nyckeln under drift. Systemet hindrar mer misstag än avsiktliga handlingar. Låset har tre lägen: öppen och strömlös, låst och strömlös samt låst och aktiv.

Användning

Första steget i denna del är monteringen. Den är inget ovanligt om man har monterat en CD/DVD-spelare i sin dator tidigare. Förfarandet är nämligen det samma. En ledig 5.25"-plats krävs av denna enhet. Man för sonika in ramen (med eller utan kassett) i den lediga platsen tills fronten ligger jämsides med datorns framsida. Därefter använder man fyra av de medföljande skruvarna för att fästa ramen i datorns chassi. När ramen sitter säkert är det bara att koppla in ström och IDE-kabel. För att få full hastighet (ATA100/133) måste en 80-polig IDE-kabel användas.


När ramen är på plats skall kassetten fyllas med valfri hårddisk. Alla IDE-hårddiskar av 3.5"-typ passar direkt i kassetten. Locket på kassetten lossas lätt med ett tryck av ett finger. Därefter är det bara att dra rakt bakåt tills det är löst. Innan hårddisken skruvas fast i kassettens innandöme bör kontakterna anslutas. Annars blir det trångt om saligheten och näst intill omöjligt att få kontakterna på plats. Man ansluter bara IDE-kontakten i kassettens bakkant med motsvarande uttag på hårddisken. Därefter gör man samma sak med strömkontakten. Vill man använda master/slave-switchen kopplar man in lämpligt antal av de tre tunna kablarna som går till switchblocket på kassettens baksida. Hur detta görs beror på hårddiskmodell. När detta är klart läggs hårddisken ner i kassetten och skruvas fast med de återstående fyra skruvarna. Sedan är det bara att skjuta på locket tills det låses fast av spärren i framkant.


Till sist är det bara att trycka in kassetten i ramen. Detta skall göras med avstängd dator för att undvika skador på hårddisk och moder-/kontrollerkort. När hårddisken är säkert fast i ramen och låset i läget för körning är det bara att använda datorn som vanligt. Inga drivrutiner behövs eftersom kassetten är osynlig för IDE-kontrollern. Den utgör inget mer än en förlängning av IDE-kabeln på ungefär fem centimeter. När man vill ta ut kassetten ur ramen gäller det samma som när man stoppar in den: datorn skall vara avstängd.


När väl systemet är igång är detta en enhet man inte behöver bry sig om under normala omständigheter. Eftersom den är osynlig för operativsystemet förblir datorn densamma som före installationen när hårddisken satt monterad inuti chassit. Man har dock fått några nya funktioner som inte fanns innan denna enhet monterades. Displayen på kassettens front är en del i ett övervakningssystem för hårddisken. Detta gör det möjligt att visa temperaturen inuti kassetten och få larm ifall en temperaturgräns överstigs. Själva sensorn för temperaturmätaren sitter i kasssettens bakkant, brevid kablarna utan att vidröra hårddisken. Detta gör att visad temperatur kan vara något lägre än den faktiska temperaturen hos hårddisken. För att hålla temperaturen nere i kassetten används en liten fläkt på 40 mm. Denna övervakas också av enheten så att ett larm aktiveras ifall fläkten stannar. Det faktiska varvtalet visas dock inte på displayen.

Valet av fläkt gör att enheten blir rätt så högljudd. Har man ansträngt sig för att bygga en tyst dator är detta inget man vill ha eftersom den lätt överröstar datorns övriga fläktar. Den är mer lämpad för datorer som redan låter en del, där är bidraget av oljud inte lika markant. Det går inte att koppla bort fläkten för att slippa oljudet, för då vaknar larmet till och avger en stark summerton som garanterat överröstar det mesta i datorväg. En tveksam sak som gäller fläkten är att den inte är kullagrad. Detta gör att fläkten inte är lika hållbar som om den hade varit försedd med kullager. Skall denna enhet användas i en server som är igång dygnet runt finns det en risk att man får byta fläkt efter ett tag.

Utöver temperatur- och fläktövervakning erbjuds en gångtidsmätare. Denna visar hur länge hårddisken har varit igång. Detta kan vara av intresse för servrar där hårddiskarna körs dygnet runt. För att hantera funktionerna finns tre knappar under displayen. Via dessa ställer man in larmgränsen för temperaturlarmet samt om temperaturen skall visas som Celsius eller Fahrenheit. Växling mellan temperatur/gångtidsräknare sker också via dessa knappar.

Slutsats

För att sammanfatta denna recension kan man säga att EZ-Swap är en praktisk hårddisk-kassett för datorer där ljudinvån inte har någon betydelse. Fläktkylningen gör att dagens varma IDE-hårddiskar får en större chans att överleva kontinuerlig drift, samtidigt som just denna kylning är orsaken till oljudet som enheten avger. Valet av material i ramen och kassetten (aluminium) bidrar ytterligare till kylningsegenskaperna samt gör enheten stabil.

Med ett rekommenderat pris i USA (någon svensk återförsäljare finns inte för tillfället) på $39,99 för en komplett enhet och $29,99 för en extra kassett, är detta ett överkomligt sätt att värna om sina hårddiskar. Det finns billigare alternativ, men dessa saknar de finesser som gör denna enhet speciell.


Fördelar
Nackdelar
Stabil konstruktion Tunn (!) manual
Främjar kylningen av disken Något vek utmatningsarm
Informativ LCD Högljudd fläkt
Finns i tre olika färger Fläkten är inte kullagrad


Har ni frågor angående produkten, kontakta Vantec.
25/8-04 | Illuwatar | illuwatar (a) 64bits.se