NoiseControl NoVibes III

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Uppbyggnad
Montering
Resultat och prestanda
Slutsats


Tack till Kylning.com som gjorde denna recension möjlig.


17/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se


Inledning

I takt med att komponenterna i våra datorer blir allt snabbare så utvecklar de allt mer värme. I och med att värmeutvecklingen blir större, så ökar hela tiden kravet på kylningen. Med de ökade kraven på kylningen följer i princip alltid en högre ljudnivå, som i längden kan bli mycket irriterande. Den numera höga ljudnivån hos den genomsnittlige datorn har skapat en stor marknad för produkter avsedda för att minska och dämpa ljudnivån, där den tyska tillverkaren NoiseControl är en stor aktör. Deras stora intåg kom när de lanserade Silverado, en socket A-kylare som var avsedd för de som var ute efter en tyst, men högpresterande kylare. Om denna kylare var överreklamerad eller inte kan diskuteras dagarna i ända, men den placerade onekligen namnet NoiseControl på datorentusiasternas hjärnhinnor. 

Idag tillverkar NoiseControl en rad produkter för att minska ljudnivån hos datorer; alltifrån tysta nätaggregat till ljuddämpningsmaterial går att finna i deras sortiment. Produkten som vi nu ska ta en titt på heter NoVibes III. NoVibes III klarar enligt NoiseControl att i stor utsträckning dämpa de vibrationer som hårddiskar framkallar. Dessa vibrationer är den största ljudkällan från hårddisken, eftersom de fortplantar sig i chassit och får chassit att vibrera. Genom att dämpa dessa så påstår tillverkaren att man kan minska hårddiskens ljudnivå avsevärt.

Specifikationer

Produkten finns i tre varianter, en helt utan kylning, en med en radialfläkt och en med en vanlig axialfläkt. De två sistnämnda är avsedda för hårddiskar som kräver kylning för att inte bli överhettade, och har namnet NoVibes IV istället för NoVibes III. Varianten vi nu ska ta en titt på är NoVibes III, som är avsedd för hårddiskar som klarar sig utmärkt utan aktiv kylning, det vill säga i princip alla vanliga IDE-hårddiskar.

Låt oss börja med att ta en titt på specifikationerna för denna variant:

Pris 250 - 300 kr
Tillgänglighet Tillgänglig i flertalet butiker
Format 5,25"
Material Stål, gummi och kork

Denna produkt är liksom alla liknande produkter tillverkad i 5,25"-formatet. Anledningen till detta är uppenbar, att få en 3,5"-hårddisk att bli dämpad i en 3,5"-plats är naturligtvis praktiskt omöjligt.

I förpackningen

Tillverkaren har helt flyttat över ansvaret för paketering på sina återförsäljare; produkten levereras i en vanlig tillsluten plastpåse. I denna enkla förpackning fann vi följande:

Uppbyggnad

Produkten är uppbyggd efter ett ganska enkelt koncept; hårddisken hängs upp i stålramen med gummiband, och har således inte direkt kontakt med chassit via någon metall. Eftersom gummi är ett relativt mjukt material ser gummibanden till att dämpa vibrationerna så att de inte överförs till chassit. Gummibanden i sig är fästa vid krokar på stålramen, och mellan gummibanden och metallkrokarna är det mjuk plast monterad för att ytterliggare förhindra att de eventuella vibrationerna i gummibanden överförs till stålramen.

I vart och ett av det fyra hörnen är bitar av kork fastlimmade. Syftet med dessa är att förhindra att hårddisken nuddar metallramen, utan istället korken som då till viss del dämpar vibrationerna. Det är inte meningen att hårddisken ska nudda dessa korkbitar, dessa ska endast komma till användning om man har en ovanligt tjock hårddisk.

Montering

Monteringen är relativt enkel, det första man gör är att placera hårddisken mellan de redan monterade gummibanden. Detta är relativt enkelt, och kräver inte särskilt mycket handkraft. Efter att ha monterat hårddisken mellan de färdigmonterade gummibanden så tar man det sista medföljande gummibandet och fäster detta mellan de två mellersta krokarna. Det sista gummibandet måste inte monteras för att hårddisken ska sitta fast, men det är helt klart rekommenderat. Med alla gummibanden monterade satt hårddisken fast mycket stabilt, och det finns ingen risk för att hårddisken glider ur enheten vid normal transport. En sak att tänka på vid monteringen är att bör vara något försiktig om man har en hårddisk med vassa kanter, så man inte skadar gummibanden.

Med de hårddiskar som vi monterade så nuddade ingen av dem korkbitarna, vilket dock är lite svårt att se på bilden ovan.

För att sammanfatta monteringen så är den mycket enkel och går snabbt, de medföljande välskrivna installationsanvisningarna på engelska och tyska känns nästan överflödiga.

Resultat och prestanda

För att testa hur väl produkten dämpar vibrationer har vi använt oss av tre hårddiskar: en Seagate Barracuda V 120 GB (7200 RPM), en Western Digital Caviar 60 GB (5400 RPM) och en Western Digital Caviar 2 GB (5400 RPM). Produkten klarade som lovat av att dämpa vibrationerna; det gick naturligtvis att känna vibrationerna om man kände på hårddisken vid läs och skrivning, men vi kunde inte uppfatta några vibrationer på stålramen vilket visar att den klarar av att dämpa vibrationerna väl. Det intressanta är ju självklart hur detta yttrade sig i praktiken, och faktum är att vi uppfattade hårddiskarna som betydligt tystare. Läs- och skrivljudet hos de två hårddiskarna från Western Digital försvann nästan helt, och den redan förhållandevis tysta Barracuda V-hårddisken blev helt ljudlös om man lyssnade på ett avstånd på över tio centimeter.

Vad enheten däremot inte klarade av att motverka var de vinande ljud som de Western Digital-diskarna vi testade med avger, men detta är inte särskilt konstigt eftersom dessa ljud inte beror på vibrationer. För att motverka dessa ljud finns det lösningar som helt kapslar in hårddisken i diverse isoleringsmaterial, men värmen brukar vara ett problem när man använder dessa lösningar. Just värmen bör inte vara ett problem för en hårddisk monterad i en NoVibes III, så länge hårddisken är avsedd för att fungera utan speciell kylning. Är man trots allt orolig för temperaturen på sin hårddisk går detta att lösa på ett enkelt sätt, genom att ta bort 5,25"-skyddet framför enheten. Detta kanske inte blir särskilt snyggt, men genom att ha undertryck i chassit så kommer luft sugas förbi hårddisken och den kommer få en lägre arbetstemperatur.

Eftersom vanliga hårddiskar är tillverkade för att skruvas fast och inte hänga i gummiband är det inte helt otänkbart att prestandan försämras. Vi har har valt att undersöka detta med hjälp av testprogrammet HD-Tach 2.61. Vi börjar med att ta en titt på överföringshastigheten. Siffrorna anger antal MB/s, och högre värden ses som bättre. Alla värden är medelvärden baserade på resultaten vid åtta tester.

Gällande överföringshastigheten verkar det inte finnas tydlig någon skillnad mellan att ha hårddisken monterad i chassit jämfört med i en NoVibes III.

Vi går vidare och tittar på den genomsnittliga söktiden, även detta med hjälp av HD-Tach. Siffrorna anger antal ms, och lägre värden ses som bättre sådana. Även här rör det sig om medelvärden utifrån åtta utförda tester.

Här ser vi en ganska tydlig skillnad försämring i söktid, runt 2 %. Denna skillnad bör inte märkas i praktiken, men den är helt klart en nackdel. Ovanstående tester är utförda med Barracuda V-disken från Seagate, men samma tendenser gällande söktid och överföringshastighet märktes med de andra hårddiskarna. Även bland dessa rörde det sig om en skillnad i söktid på runt 2 %.

Slutsats

Vi kan med gott samvete rekommendera denna produkt till de som finner det skrapande ljudet vid läsning till och skrivning från hårddisken irriterande. Den förhindrar att vibrationerna sprids vidare till chassit, och gör så att dessa ljud dämpas avsevärt. Försämringen i söktid som vi märkte av borde inte märkas i praktiken, då den endast är ca 2 %.

Priset för denna produkt är strax under 300 kr, ett pris som helt klart gör produkten prisvärd för de som är intresserade av att sänka ljudnivån på sin hårddisk. Tillgängligheten är ganska hög; produkten finns att köpa hos både nätbutiker och många lokala datorbutiker.

Fördelar Nackdelar
Dämpar ljudet vid läsning från och skrivning till hårddisken. Motverkar ej vinande ljud.
Prisvärd. Försämrar söktiden något.
Lätt att montera.  17/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se