IOSS RD7-CA

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Installation
Resultat
Alternativa användningsområden
Slutsats

Tack till Eksitdata som gjorde denna recension möjlig.


30/08-02 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se


Inledning

IOSS är främst kända för sin BIOS Savior, en enkel men smart produkt för skydd mot virusattacker, misslyckade BIOS-flashningar och annat som kan skada BIOS. Nu ska vi ta en titt på en av deras senaste produkter, RD7-CA, där CA står för Cooling After.

RD7-CA är avsedd för att hålla fläktarna igång efter att man har stängt av datorn. Syftet med detta är att förhindra de höga temperaturer som enligt tillverkaren komponenterna håller precis efter att man stängt av datorn. Tillverkaren illustrerar detta med nedstående diagram:

Vi kommer senare i denna recension att ta reda på huruvida detta diagram återspeglar verkligheten eller inte, och diskutera kring behovet av produkter av denna typ.

Specifikationer

Pris Ca 300 kr
Tillverkare IOSS/VICS Technology
Storlek Ca 5x5x1.5 cm (LxBxT)
Strömkälla 3 eller 4-pin via fläktanslutningarna
Maximal strömförbrukning för inkopplade fläktar (vardera) 12 W

I förpackningen

I förpackningen finner vi detta:

Installation

Installationen är ganska enkel, exakt hur man ska koppla de 6 kablarna finns beskrivet på kartongen. De översta bilderna nedan visar denna enkla beskrivning. För att produkten överhuvudtaget ska fungera krävs att moderkortet har en så kallad Wake On Lan (WOL)-kontakt. Denna finns på de allra flesta moderkort, och det är med hjälp av WOL-signalen fläktstyrningsenheten känner av om datorn är på eller inte. Som ni ser nedan så kopplas enheten in till endast 2 fläktar. Det kan verka lite konstigt, men anledningen till det är att tillverkaren troligen anser att två fläktar är fullt tillräckligt för att kyla ner datorsystemet då det inte producerar någon värme.

Enheten kopplas även till chassits ofta gröna diod som indikerar om datorn är på eller inte. Med enheten inkopplad så fungerar denna som normalt, men när datorn stängs av och enheten driver fläktarna så blinkar dioden långsamt.

På ena sidan av enheten så finns det två stycken jumprar, och med hjälp av dessa väljer man hur länge man vill att enheten ska driva fläktarna efter att datorn stängts av. Valen är 1, 3, 5 eller 10 minuter. Enheten skruvas fast vid kortplatserna, men om man inte har plats där eller inte vill montera enheten där så medföljer kardborrband med dubbelhäftande tejp så att man kan fästa den i princip vart man vill i chassit så länge kablarna räcker till.

När datorn stängs av och enheten driver de två fläktarna som man kopplat in så körs de i ca 5 V istället för normala 12 V. Anledningen till det är att det helt enkelt inte krävs mer för att kyla ner datorn då inga komponenter producerar någon värme. Därför har man valt 5 V, eftersom fläktarna då blir tystare.

Resultat

Testsystem:
CPU: AMD Athlon 1,33GHz@1,47GHz (1,85V)
Moderkort: Asus A7V133-C
Grafikkort: MSI GeForce 2 Pro
Hårddisk: Fujitsu 40GB 7200RPM
Chassi: Chieftec DX01B-D med 4st 80mm-fläktar på ca 25CFM vardera
Kylare: Taisol CGK760092

För att testa att produkten verkligen gör någon nytta så monterade vi en temperatursensor vid processorkärnan för att mäta dess temperatur. RD7-CA kopplades in till CPU-kylarens fläkt och till en av utsugsfläktarna i chassit. Därefter belastades processorn med hjälp av programmet Prime95 som kördes tills processorns temperatur stabiliserat sig. Sedan noterades temperaturen, och datorn stängdes snabbt av. Därefter mätte vi, med 15 sekunders intervaller, temperaturen i 20 minuter, med och utan RD7-CA.
Diagrammets Y-axel anger temperaturen i grader Celsius, medan X-axeln anger tiden i antal minuter.

Som ni ser i diagrammet så gör produkten det den lovar att göra, systemet kyls ner mycket fortare än normalt. Men om vi nu återgår till det ursprungliga diagrammet som tillverkaren tillhandahåller så ser vi en väsentlig skillnad, temperaturen efter att datorn stängts av blir aldrig enligt våra mätningar högre än temperaturen precis då datorn stängdes av.

Tillverkarens resultat skiljer sig uppenbarligen från våra, men om man tänker logiskt så borde vårt diagram stämma mer överens med verkligheten än tillverkarens då det är ganska osannolikt att temperaturen skulle öka då datorn stängs av, eftersom det inte finns något i datorn som producerar värme.

Frågan är då, om temperaturen efter att datorn stängts av aldrig överstiger arbetstemperaturen, vad har man då för användning för RD7-CA?
Visserligen kyls systemet av fortare när datorn stängts av, men detta borde inte spela någon roll då temperaturen efter avstängningen i en normal dator uppenbarligen aldrig överstiger arbetstemperaturen. Visserligen kanske denna snabbare avkylning i längden leda till något höjd livslängd på komponenterna i datorn, men detta är mycket svårt att testa och troligen blir skillnaden i livslängd inte ens märkbar.

Alternativa användningsområden

Det finns även en del alternativa användningsområden för produkten, förutom för att kyla ner en luftkyld dator när den stängts av.

Ett ställe där den kan komma till användning är i vattenkylda system, kopplade till ett relä för att driva pumpen efter att datorn stängts av. Detta kan faktiskt behövas i vattenkylda system då vatten lagrar värmen effektivare än luft, därför kan vattnet i vattenkylningssystemet vara varmt ganska långt efter att datorn stängs av, speciellt om man kör med vattentank. Här kan det röra sig om flera timmar som processorn eller övriga komponenter håller en ganska hög temperatur och man kan tänka sig att denna normalt utdragna process i längden kan minska komponenternas livslängd. Notera dock att i många vattenkylningssystem så blir inte vattentemperaturen särskilt hög, och då minskar behovet för produkten.

Man kan även tänka sig att man kopplar in enheten till den belysning man har till datorn i form av t ex neonrör, dioder eller dylikt, och då får dessa att lysa i x antal minuter efter att man har stängt av datorn. Därefter kan man eventuellt koppla den till någon sorts dimmer som automatiskt "fejdar" ner belysningen. Notera dock att för att göra detta krävs en hel del kunskaper inom elektronik.

Slutsats

RD7-CA gör precis det tillverkaren säger att den ska göra, varken mer eller mindre. Den är enkel att installera, fungerar som den ska och tar inte särskilt mycket plats. Men den stora frågan är tveklöst: Behövs den verkligen?
Svaret på den frågan är inte lika självklart som man kan tro. Vi kan bara spekulera i huruvida den överhuvudtaget förlänger livslängden på komponenterna eller inte. Så, till normala användare med luftkylning så ställer jag mig ganska tveksam till produkten, men det är upp till var och en att avgöra om man tror att produkten förlänger livslängden och om man över huvudtaget behöver denna förlängning.

Vi tänker oss att en processor lever i 10 år, och denna produkt förlänger dess livslängd till 10 och 1/2 år. Frågan är då, kommer vi att ha någon praktisk använding för denna processor efter så lång tid?

I vattenkylda system kan den dock komma lite mer till användning, då vattnet i ett vattenkylningssystem kan vara varmt ganska långt tid efter att man stängt av datorn. Då kan skillnaden i livslängd vara större. Produkten kan även vara intressant för de som vill ha belysning som lyser efter att man stängt av datorn, som jag beskrev tidigare.

Priset för RD7-CA är ca 300 kr. Det är inte särskilt billigt, men det är inte heller särskilt dyrt då produkten trots allt fungerar utmärkt.

Fördelar Nackdelar
Fungerar som utlovat Tveksamt behov för den här typen av produkter
Enkel att installera  
Inställningsbar tid  30/08-02 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se