Spire MicroFlow II & FalconRock II

Inledning
Specifikationer
I förpackningarna
Kylflänsarna
Fläktarna
Montering
Resultat
Slutsats


Tack till Fanner som gjorde denna recension möjlig.


10/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se


Inledning

Spire är inte ett direkt välkänt namn bland datorentusiaster, deras ofta prisvärda kylare vinner dock allt större mark bland prismedvetna slutkunder. Vi har tidigare tittat på kylare från Spire, närmare bestämt WhisperRock II och BigRock, och har kunnat konstatera att deras kylare ofta håller hög kvalitet, och kombinerar relativt bra prestanda med lågt pris.

Vi ska nu ta en titt på Spires två senaste kylare, MicroFlow II och FalconRock II, vilka är avsedda för socket A-baserade processorer.

Specifikationer

Låt oss börja med att ta en titt på de två kylarnas specifikationer.

Namn FalconRock II / 5F271B1L3
Pris ~150 - 200 kr
Tillgänglighet Tillgänglig i flertalet butiker
Processorstöd Upp till XP 3000+
Storlek (BxLxH) 80x80x69 mm
Vikt Ospecificerad, uppskattning: ~325 g
Kylflänsen  
Material Aluminium och koppar
Storlek (BxLxH) 80x80x44 mm
Fläkten  
Tillverkare FTC
Storlek 80x80x25 mm
Typ Kullagrad
Luftflöde 28 CFM
Ljudnivå 25 dBA
Rotationshastighet 2300 RPM
Strömförbrukning 1,08 W
Livslängd 50 000 timmar
Kontakt 3-pin

Namn MicroFlow II / SPA07B2
Pris ~150 kr
Tillgänglighet Ej tillgänglig i Sverige för närvarande
Processorstöd Upp till XP 3200+
Storlek (BxLxH) 70x70x29 mm
Vikt Ospecificerad, uppskattning: ~225 g
Kylflänsen
Material Aluminium och koppar
Storlek (BxLxH) 69x60x34 mm
Fläkten
Tillverkare FTC
Storlek 70x70x15 mm
Typ Kullagrad
Luftflöde 30 CFM
Ljudnivå 30 dBA
Rotationshastighet 4200 RPM
Strömförbrukning 2,88 W
Livslängd 50 000 timmar
Kontakt 3-pin

Enligt tillverkarens specifikationer klarar kylarna av att kyla samtliga socket A-processorer på marknaden. MicroFlow II klarar enligt tillverkaren även av kommande Athlon XP 3200+. Hur mycket värme denna processor producerar när den väl når marknaden är inte allmänt känt, men troligen är det så att Spire som kylartillverkare har tillgång till information om detta och således kan fastställa att kylaren klarar av att kyla denna processor. Förutom detta så finns det inget direkt som överraskar gällande specifikationerna.

Valet att inte tillverka kylarna helt i koppar kan diskuteras, men troligen är detta en ren kostnadsfråga. Identiska kylare i koppar skulle troligen prestera bättre, men då hade troligen priset blivit högre och kylarna skulle då hamna i en prisklass som Spire för närvarande inte tillverkar kylare för.

I förpackningarna

När vi öppnade de butiksanpassade förpackningarna fann vi följande:

Det första vi reagerade på när vi öppnade förpackningarna var att tillverkaren inte valt att skicka med någon lös kylpasta. Istället har de monterat en så kallad Thermal Pad på undersidan av kylarna, en liten kudde med värmeledande material som smälter vid första uppstart. För- och nackdelarna med detta val kommer vi givetvis gå in på, men som ni säkert vet så är detta en nackdel för de allra flesta köpare.

På bilden nedan så är MicroFlow II kylaren till höger, och FalconRock II den till vänster.

Kylarnas över- och underdelar var inkapslade med ett smidigt plastskydd, vilka skyddar de känsliga ytorna från repor och andra skador väl.

De mycket korta installationsanvisningarna är skrivna på nio språk, men saknar helt illustrationer. De allra flesta läser nog aldrig anvisningarna, men för de oerfarna hade det varit trevligt med en lite längre installationsanvisning, komplett med illustrationer och inte bara några rader beskrivande text.

Kylflänsarna

Kylflänsarna är tillverkade efter två ganska skilda principer. MicroFlow II har många, täta och smala aluminiumblad att avge värmen på, medan FalconRock II istället har färre och tjockare aluminiumblad som sitter glesare. Den viktiga frågan är nu tveklöst; vilken princip är den bästa? Faktum är att det egentligen inte går att utnämna vilken princip som är den bästa, det beror helt på tillämpningen. Principen som MicroFlow II är tillverkad efter medför att kylaren går att göra betydligt mindre än en traditionell kylfläns, men samtidigt krävs en starkare fläkt för att kunna pressa luften genom de täta bladen. FalconRock II, som är tillverkad efter den mer traditionella principen, ställer inte alls lika höga krav på att fläkten som är monterad på den måste blåsa särskilt mycket, den kan prestera bra ändå. Den stora nackdelen är dock storleken; FalconRock II framstår, storleksmässigt, som ett monster jämfört med MicroFlow II. Principen med många och täta blad är alltså bättre där liten storlek prioriteras, och principen med färre och tjockare blad är bättre då låg ljudnivå prioriteras. Om vi ser till kylningsförmågan hos de två tillverkningsprinciperna så är det svårt att kora någon direkt vinnare, det beror helt på vilken fläkt som används, och hur kylflänsen är konstruerad.

Kylflänsen som FalconRock II baseras på för direkt tankarna till Titan TTC-D5TB(F/CU35), likheterna med denna kylare är slående, även om en del mindre skillnader finns. Den största skillnaden är att FalconRock II är något större, främst på höjden. 

Det märks att tillverkaren har tänkt på kompatibiliteten med så många moderkort som möjligt; nedre delen av kylflänsarna är smalare än övre delarna för att förhindra problem med kondensatorer och dylikt på moderkorten. Det är dock onekligen så att MicroFlow II har mindre dimensioner och således passar på fler moderkort.

Tillverkaren har valt att förse båda kylflänsarna med kopparinlägg i bottnarna av kylarna. Dessa ser till att värmen sprids ut bättre i kylflänsarna, och kopparinlägg krävs numera på kylare för att de ska bli godkända av AMD för de allra senaste processorerna. FalconRock II har även en förtjockning precis där processorn hamnar när kylaren är monterad, vilket bidrar till att värmen sprids ut över kylflänsen. Denna förtjockning är för övrigt något som vi gärna skulle sett på MicroFlow II, fast å andra sidan så har MicroFlow II något större kopparinlägg som kompensation.

Undersidorna av kylflänsarna är mycket släta, vilket bådar gott för värmeöverföringen. Ytorna är inte helt perfekta, men tillräckligt släta för att se till att värmen leds bra mellan kylare och processor.

Fläktarna

Fläktarna på kylarna är tillverkade av FTC, som ingår i samma koncern som Spire ingår i. FTC torde vara ett minst sagt okänt namn för de allra flesta, men vår erfarenhet av deras fläktar är dock goda, både vad gäller livslängd och ljudnivå kontra luftflöde.

Fläktarna på de olika kylarna har helt olika dimensioner; FalconRock II är utrustad med den numera vanliga dimensionen 80x80x25 mm medan tillverkaren valt att utrusta MicroFlow II med en betydligt mindre fläkt med dimensionerna 70x70x15 mm. Att 70 mm-fläktar i allmänhet ger betydligt sämre luftflöde i förhållande till ljudnivå, och något mer vinande ljud är inte direkt något hemlighet. Anledningen till denna mindre dimension beror helt på att MicroFlow II är avsedd för system där liten storlek är prioriterat och ett krav.

Om vi tittar på de enskilda specifikationera på fläktarna så ser vi att Spire valt att utrusta MicroFlow II med en ganska kraftig fläkt som vid 4200 RPM ger ett luftflöde på 30 CFM, samtidigt som ljudnivån anges till 30 dBA. Fläkten på FalconRock II snurrar betydligt långsammare; i runt 2300 RPM. Trots detta så uppges luftflödet till 28 CFM och ljudnivån till 25 dBA, vilket är helt klart realistiska siffror. Att fläkten på FalconRock II klarar av att ge ungefär samma luftflöde som den på MicroFlow II vid betydligt lägre varvtal och ljudnivå beror helt på dimensionerna, en större fläkt behöver inte snurra lika snabbt för att ge samma luftflöde. Förutom att FalconRock II har en betydligt lägre ljudnivå, så är ljudet från denna fläkt inte lika vinande som det från MicroFlow II. Detta är direkt kopplat till det faktum att fläkten på MicroFlow II har ett betydligt högre varvtal.

Montering

Båda kylarna använder monteringsarmar som fäster på alla tre pinnarna på var sida av sockeln. Detta gör att kylarna sitter mycket stabilt på plats, och risken för missöden vid exempelvis transporter minimeras. Det krävs en hel del kraft för att få armarna på plats, och montering utan skruvmejsel eller tång är inte ens att fundera på. Med ett lämpligt verktyg är dock kylarna relativt enkla att montera.

Om vi ser till storlek och kompatibilitet så märks det som sagt att tillverkaren tänkt på detta, det vi syftar på är det faktum att kylarna är smalare vid botten för att de ska passa på fler moderkort. MicroFlow IIs kompakta dimensioner gör att den passar utmärkt på moderkort som har mycket trångt runt sockeln, eller i system monterade i chassin där kylarens höjd kan vara ett problem.

Som vi nämnde tidigare så har tillverkaren valt att bestycka kylarna med så kallad Thermal Pad istället för att skicka med vanlig kylpasta. Det finns tre stora nackdelar med att använda Thermal Pad istället för vanlig kylpasta. För det första så blir värmeledning mellan processor och kylare blir lidande. Thermal Pad:en går dessutom inte att använda flera gånger. När den väl smält över processorn vid första monteringen så är den mer eller mindre helt förbrukad, och man tvingas köpa egen kylpasta då man ska montera kylaren i ett annat system. Sist men inte minst är Thermal Pad:en monterad redan när man köper kylarna. Detta medför att man tvingas skrapa bort den om man inte tänker använda den, vilket givetvis leder till att man riskerar att repa den mjuka kopparytan.

Fördelen med Thermal Pad jämfört med kylpasta är enkelheten; risken för att användare använder kylpastan felaktigt minimeras. En god kompromiss hade varit att skicka med både Thermal Pad och kylpasta, fast även då återstår problemet med att Thermal Pad:en måste skrapas bort.

Resultat

För att testa kylarnas kylningsförmåga användes följande system:

Processor: AMD Athlon XP 2200+ (1,8 GHz / 1,65 V) @ 2,0 GHz / 1,85 V
Moderkort: MSI KT3-Ultra
Chassi: Chieftec DX01B-D (ljudisolerad)
Chassfläktar: Fyra stycken 80mm à ~25 CFM
Nätaggregat: Chieftec 340 W

För att testa kylarna körde vi programmet Prime95 i en timme eller tills temperaturen stabiliserat sig. Alla kylare testades och monterades om tre gånger för att utesluta att icke-optimal montering påverkade deras kylningsförmåga negativt. För att avläsa temperaturen användes en lös temperatursensor monterad precis intill processorkärnan. Temperaturen från sensorn avlästes sedan med hjälp av en Vantec Nexus Multi-Function Panel. Under alla tester användes vanlig kiselbaserad kylpasta, som applicerades i ett tunt lager på processorn.

Vi har valt att jämföra kylarna med FalconRock IIs föregångare, WhisperRock II. FalconRock IIs största konkurrent för närvarande, Titan TTC-CU5TB(F/CU35), finns också representerad. Likaså Alpha PAL8045 kombinerad med en fläkt på ca 30 CFM. Denna kylare ligger dock i en helt annan (högre) prisklass, och är mest med som referens. Siffrorna i diagrammet anger antal ºC och lägre värden ses som bättre.

Om vi börjar med att analysera resultatet för FalconRock II kan vi ganska enkelt dra slutsatsen att den inte klarar av att prestera lika bra Titans motsvarighet. Den har visserligen en fläkt med något lägre luftflöde, men detta förklarar inte temperaturskillnaden på tre grader.

MicroFlow IIs kylningsförmåga imponerar. Trots dess storlek så klarar den av att prestera nästan lika bra som Titans kylare, vilket är mycket bra.

Slutsats

Är MicroFlow II och FalconRock II kylare vi kan rekommendera?

Om vi börjar med FalconRock II så känns det svårt att rekommendera denna kylare. Priset på mellan 150 och 200 kr är helt klart konkurrenskraftigt, men lägger man till en hundring så får man en Titan TTC-CU5TB (F/CU35), en kylare som presterar bättre och som dessutom säljs tillsammans med silverbaserad kylpasta. Titans alternativ har dock något högre ljudnivå, något som man bör ha i åtanke.

MicroFlow II är en ganska intressant kylare, som presterade mycket bra. Dess ganska störande ljudnivå gör det svårt att rekommendera den för de som vill ha en tyst dator. Denna kylare ska man egentligen bara köpa av en anledning: storleken. Det är egentligen bara det som utmärker denna kylare, dess storlek gör den till ett utmärkt alternativ där större kylare inte får plats och där låg ljudnivå inte prioriteras. Tyvärr så finns ej denna kylare på hyllorna i Sverige, men en kvalificerad gissning är ett pris på runt 150 kr (baserat på priset i andra länder), vilket är ett skäligt pris för denna produkt.

FalconRock II

Fördelar Nackdelar
Billig. Ingen kylpasta medföljer, endast Thermal Pad.
Låg ljudnivå. Tveksam kylningsförmåga. 
Lätt att montera.  

MicroFlow II

Fördelar Nackdelar
Kyler bra. Ingen kylpasta medföljer, endast Thermal Pad.
Billig. Obefintlig tillgänglighet.
Liten. Irriterande fläktljud.
Lätt att montera.  10/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se