Spire Soundpad

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Materialet
Montering
Resultat
Slutsats


Tack till Fanner som gjorde denna recension möjlig.


15/07-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se


Inledning

I takt med att komponenterna i våra datorer utvecklar allt mer värme ökar hela tiden kravet på kylningens effektivitet. En tråkig bieffekt av att man hela tiden blir tvingad att förbättra kylningen är ofta en förhöjd ljudnivå. Faktum är att den genomsnittlige datorn som säljs har en ljudnivå som mycket väl kan uppfattas som störande av gemene man. Många datortillverkare har dock tagit detta problem på allvar, och vidtagit lämpliga åtgärder för att råda bot på det. De som köper märkesdatorer från kända tillverkare brukar således normalt inte behöva fundera på ljudnivån.

För oss datorentusiaster som gärna bygger våra datorer själva är detta dock inte lika självklart. Många av de komponenter som behöver aktiv kylning är utrustade med högvarviga fläktar, vars ljudnivå uppfattas som störande av många. Tillsammans med ljud från chassifläktar och dylikt så är det lätt hänt att drömdatorn man precis monterat ihop låter mer än man tänkt sig. För att lösa problemet finns idag en mängd produkter för att tysta ner datorn. Tysta fläktar, passiva kylningslösningar och fläktstyrningsanordningar är bara några exempel, och det finns numera en mycket stor marknad för dylika produkter. En av dessa produkter är ljuddämpningsmaterial.

Ljuddämpningsmaterial är avsett för att monteras på strategiskt utvalda platser i datorchassit. I och med att materialet ofta är poröst kan det fånga upp en hel del av ljudet från de ljudalstrande delarna i datorn, och det kan således bidra till att tysta ner datorn markant. Viktigt att poängtera är dock att man inte ska förvänta sig allt för mycket från ljuddämpningsmaterial. Att använda sig av det kan helt klart minska ljudnivån, men anser man att ens dator låter allt för mycket så räcker det inte bara att införskaffa dämpningsmaterial - andra sedvanliga åtgärder såsom montering av tystare fläktar och dylikt krävs även.

Den nederländska kylningstillverkaren Spire, känd för sina ofta prisvärda processorkylare i det övre budgetsegmentet, introducerade nyligen sitt svar på andra tillverkares dämpningsmaterial: Soundpad.

Specifikationer

Låt oss som vanligt inleda med att ta en titt på produktens specifikationer.

Pris 100 - 150 kr (uppskattning)
Tillgänglighet Obefintlig (nylanserad produkt)
Artikelnamn SP-SOUNDPAD
Material Plast
Tjocklek 4 mm
Total area 0,42 m²

Det uppskattade priset på mellan 100 och 150 kr placerar produkten en bra bit under motsvarande produkter från andra tillverkare; priser på mellan 350 och 500 är definitivt inte ovanliga för produkter som denna. Om produkten är värd sitt pris återstår att se i denna recension, men priset är onekligen tilltalande.

I förpackningen

När vi öppnade den lite anonyma förpackningen blev vi ganska förvånade då vi upptäckte att ingen form av dokumentation gick att återfinna i den - endast dämpningsmaterialet i sig fanns i förpackningen. Detta känns lite väl snålt, någon form av dokumentation som beskriver beskärning, optimal placering, tillvägagångssätt vid montering och dylikt hade minst sagt varit trevligt. En del kanske fnyser åt detta i och med att det kan framstå som självklart hur och var dessa dämpningsmattor ska monteras, men för mindre erfarna användare skulle det onekligen varit trevligt.

Hursomhelst så är mattornas totala area på runt 0,42 m² är fördelad på totalt fyra delar: två stycken med måtten 40 x 35 cm och två med måtten 40 x 18 cm. Den totala arean är något mindre än vad andra tillverkare brukar skicka med, och det återstår att se om arean trots allt är tillräcklig för ett normalstort chassi.

Valet att dela upp materialet i fyra delar kan diskuteras i och med att det finns en stor risk att de stora mattorna inte räcker för att täcka datorns sidoplåtar. Man får då använda sig av de mindre mattorna och dela dessa för att hela ytan ska täckas. Nåja, om detta är ett problem eller inte återstår att se under monteringsprocessen. Låt oss istället gå vidare och titta på själva materialet.

Materialet

Precis som de flesta andra liknade produkter är Soundpad tillverkad i porös plast. Meningen är att ljudvågorna ska åka in i håligheterna och där omvandlas till värme. Lyckligtvis innehåller ljudvågorna som bildas i en dator inte särskilt mycket energi, och den värme som bildas då en del av ljudvågorna övergår till värme är i princip helt försumbar.

Tillverkaren har inte valt att göra mattorna särskilt tjocka, vilket kan få konsekvenser för hur väl de dämpar ljudet. Kikar vi närmare på materialet ser vi att mellanrummen mellan hålen i det porösa materialet är förhållandevis små. Med lite kunskaper om hur ljud fungerar är det rimligt att anta att detta leder till att materialet dämpar högfrekventa och "vinande" ljud bäst. Många andra tillverkare skickar med flera typer av material, både fint och grovt poröst, men det har Spire inte valt att göra. Anledningen till detta kan vara för att hålla priset nere eller för att de anser att det är onödigt. Hur detta val yttrar sig i praktiken får vi be er tålmodiga läsare att vänta med tills sista sidan av recensionen.

Baksidan av mattorna är försedda med ett självhäftande klister samt en skyddstejp för att göra monteringsprocessen så smidig som möjligt.

Montering

I och med att tillverkaren inte skickade med någon form av dokumentation fick vi använda fantasin en hel del. Vår första fråga var hur materialet skulle beskäras. Efter en del experimenterande kunde vi dock konstatera att det gick alldeles utmärkt att använda sig av en sax för beskärning. Är man orolig för att det blir snett eller inte har tillgång till en någorlunda vasst dito så går det utmärkt att använda sig av en kniv, men även denna bör vara hyfsat vass för att fungera tillfredsställande. Oavsett vilket av dessa verktyg man använder för beskärningen så är inte denna särskilt svår i och med att mattorna är förhållandevis tunna.

Efter att ha besvarat den första frågan var den andra frågan naturligtvis var materialet skulle monteras för att ge bästa möjliga dämpningseffekt. Avsaknaden av dokumentation gjorde att vi återigen fick använda vår fantasi. Med kniven i högsta beredskap beslutade vi oss för att börja med att dämpa sidoplåten framför alla komponenter. Som vi befarade var dock de stora mattorna för små för att täcka hela sidan i vårt förhållandevis stora miditower-chassi. Genom att använda oss av en av de mindre mattorna och våra kirurgiska färdigheter lyckades vi tillslut pussla ihop allt så att sidoplåten blev helt täckt. En sak som vi noterade då vi försökte pussla ihop det hela var att materialet var flexibelt; det gick alldeles utmärkt att sträcka ut det för att täcka skarvarna ordentligt.

Nåväl, efter att ha gått lös på sidoplåten var det dags att gå vidare. Nästa plats vi valde att sätta dämpningsmattor på var i botten av chassit. Här passade en av de mindre mattorna alldeles utmärkt. Här gjorde vi dock det stora misstaget att dra av hela skyddstejpen innan själva fastsättandet. Detta gjorde att mattan till en början hamnade snett, men lyckligtvis var klistret lagom starkt; det gick utmärkt att få loss mattan från chassit utan att den gick sönder. Efter att ha satt tillbaka skyddstejpen igen så prövade vi en lite bättre metod: vi tog endast bort skyddstejpen längst in, fäste den blottade delen, och drog samtidigt av resten av tejpen samtidigt som vi tryckte till mattan och efter lite pulande så var hela mattan monterad. För lite knepigare platser, som i botten av chassit, visade sig denna metod fungera mycket bra.

Vi hade nu en hel del material över, och vi valde att täcka för en av fläktplatserna i fronten med en del av materialet. Anledningen var att vi helt enkelt ansåg att en chassifläkt som suger in luft skulle vara tillräckligt, och att vi då kunde hindra en del av ljudet att ta sig ut genom lufthålen vid fläktplatsen. Vi monterade även en del material bakom hårddiskhållaren.

Även en av de bakre fläktplatserna fick offras för att få tyst på datorn. Vi monterade även som synes en del material intill kortplatserna, i hopp om att ytterliggare dämpa ljudet från grafikkortet. Efter detta hade vi en del material kvar, och valde att bland annat sätta en bit under nätagget. En bit monterades även i toppen av chassit, samt bakom nätaggregatet.

Materialet räckte till de flesta platser där vi kunde tänkas behöva det i vårt chassi. Möjligtvis hade lite material till varit bra för att kunna dämpa ljudet från de optiska 5.25"-enheterna.

Monteringsprocessen var förhållandevis enkel men fantasikrävande. Det var tråkigt att tillverkaren inte skickat med någon form av dokumentation, men med hjälp av lite sunt förnuft bör man inte ha några problem med monteringen. Låt oss gå vidare och titta på om denna produkt verkligen hjälpte oss få ner ljudnivån i vår testdator.

Resultat

För att testa produktens påverkan på ljudnivån samt kylningen användes följande system:

Chassi: Chieftec DX01B-D
Nätaggregat: Chieftec 340 W
Processor: AMD Athlon XP 2200+ (1,80 GHz)
Moderkort: Abit AT7-MAX2
Grafikkort: ATI Radeon 8500LE
Chassi: Chieftec DX01B-D
Chassfläktar: Två stycken 80 mm à ~20 CFM
Processorkylare: Kylfläns med 80 mm-fläkt på runt 25 CFM

I detta system har vi inte mindre än sex fläktar som framkallar olika typer av ljud:

Summan av det hela blir en dator som avger både brummande och ganska lågfrekventa ljud från 80 mm-fläktarna samt högfrekventa och mer störande ljud från de två mindre fläktarna.

Den första frågan vi kan ställa oss är hur ljudnivån förändrades då vi monterade dämpningsmattorna i systemet. För att besvara frågan har använt oss av våra öron då vi inte hade tillgång till någon pålitlig decibelmätare. Vi upplevde trots allt att främst de högfrekventa ljuden blev reducerade, och de var inte alls lika påtagliga längre. Ljudet från 80 mm-fläktarna blev också hämmat, men inte i lika stor utsträckning. Summa summarum så fungerade mattorna hyfsat bra, men i och med att de var ganska fint porösa så dämpade de inte mer lågfrekventa ljud lika bra som högfrekventa. Skillnaden i sammanlagd ljudnivå var dock helt klart påtaglig, och skillnaden kunde utan tvekan höras utan någon större ansträngning.

Den andra frågan man kan ställa sig är om temperaturen förändrades. För att besvara frågan använde vi oss av moderkortets inbyggda temperatursensorer, och vi kikade på både chassi- och processortemperaturer. Efter upprepade tester vid både vila och full belastning kunde vi konstatera att temperaturen var densamma med som utan dessa dämpningsmattor.

Slutsats

Innan vi drar någon slutsats om produkten måste vi väga in dess pris, som i detta fall mer eller mindre är avgörande för vår slutsats. Produkten finns dessvärre inte att få tag på i Sverige än, men detta har troligtvis att göra med att den är nylanserad. Priset kommer dock troligtvis att hamna på mellan 100 och 150 kr, med andra ord som sagt en bra bit under de 350 till 500 kr som motsvarande produkter från andra tillverkare kostar. Men är Soundpad verkligen lika bra som dessa dyrare mattor?

Svaret på frågan är både ja och nej. Produkten dämpar högfrekventa ljud utmärkt, men dämpningen av mer lågfrekventa ljud är inte lika bra. Materialet är lättmonterat, men en del fantasi är ett krav i och med att ingen dokumentation medföljer. Mängden material som medföljer kan vara för lite om man har ett stort chassi, men vägt mot priset så får man mycket material för pengarna. Nåja, om vi sammanfattar det hela så är materialet ett utmärkt komplement till andra åtgärder för att tysta ner en högljudd dator, i varje fall om man vill komma billigt undan. Bättre produkter för att dämpa ljudet finns helt klart på marknaden, men då är prislappen betydligt högre.

Fördelar Nackdelar
Priset Ingen dokumentation medföljer
Dämpar högfrekventa ljud utmärkt Dämpar inte lågfrekventa ljud lika bra som en del konkurrerande produkter
Flexibla och lätta att montera Något för lite material medföljer15/07-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se