Innehåll

Albatron PX865PE PRO

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
857P vs. 865PE
Layout
BIOS, stabilitet & överklockning
Prestandatester
Slutsats


Ett enormt tack till Network Technical AB som bistod med produkten för recension.

28/05-03 | Niclas Alfinson | nizenco(at)64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


BIOS, stabilitet & överklockning

Albatron har valt att använda sig av ett BIOS från Award. Som brukligt med BIOS från detta företag är det inga som helst problem att hitta i dem och allt är logiskt uppbyggt.

De mesta man kan önska sig går att hitta i detta BIOS och inställningsmöjligheterna är således många. Det enda som egentligen saknas i detta BIOS är lite fler inställningar under delen som heter ”Advanced Chipset Features”. I denna del gör man inställningar för minnet och på t ex ABIT IC7-G finns det betydligt fler val och inställningar att göra än på detta moderkort. Förutom detta saknas ingen inställningsmöjlighet enligt min mening.

Under delen som kallas ”Hardware Monitor” kan man se ett flertal värden, bland annat hur snabbt ens fläktar snurrar, vad de olika spänningarna ligger på, temperaturen på olika delar i datorn o s v. Detta är alltså den delen i BIOS man vill gå in i om man vill se att ens dator är "fit for fight". Detta eftersom en för hög temperatur på ens processor, eller spänningar som är för långt ifrån vad de skall vara kan ge instabilitetsproblem vilket inte alltid är så kul. Men här kan man alltså se så att allt är som det skall vara.

Överklockningsinställningarna på Albatron PX865PE hittar man under den del av BIOS som heter ”Frequency/Voltage Control”. Här gör man som man hör på namnet inställningar för spänningar och hastighet.

Spänningen till minnet går att ändra till + 0,3 V, och eftersom moderkortet automatiskt sätter spänningen till minnet till 2,55 V så kan man maximalt få ut 2,85 V till minnet. Inställningen sker i 0,1 V-steg, alltså är de möjliga inställningarna 2,55, 2,65, 2,75 och 2,85 V. Som ni ser har moderkortet en spänning som är 0,05 V högre till minnet som standard än vad den bör vara enligt specifikationerna. 2,85 V bör räcka till för de flesta som vill kunna använda sina minnesmoduler en lägre tid, men för den som vill överklocka riktigt hårt räcker det antagligen inte till. Men eftersom det enbart är ett fåtal som behöver ha sådana inställningar är detta ingen större nackdel.

Till processorn kan man även här öka spänningen med 0,3 V uppåt, och ökningen sker i 0,1 V-steg. Detta gör att om man som vi använder sig av en Intel Pentium 4 med spänning på 1,525 V som standard att man kan få en spänning på maximalt 1,825 V som max. Detta borde räcka till för de flesta, även de som överklockar riktigt mycket eftersom det på senare tid visat sig både farligt och onödigt att använda sig en spänning på över 1,7 V till processorn. Farligt eftersom man drastiskt minskar processorns levnad och onödigt eftersom en högre spänning visat sig knappt ge något alls vid överklockning.

En annan spänning som man kan öka är AGP-spänningen. Den har samma inställningsmöjligheter som spänningen till processorn och minnet, alltså 0,3 V uppåt i 0,1 V-steg. Att kunna öka denna spänning har blivit vanligare och vanligare på senare tid och en ökning av den kan göra att man får sitt grafikkort stabilare i en högre hastighet än vad som annars vore möjligt.

Förhållandet mellan hastigheten på systembussen och hastigheten på minnet går självklart att ställa in i ett flertal lägen. De som är var tillgängliga när vi använde oss av en processor med busshastighet på 800 MHz ser ni i tabellen nedan.

Processorns busshastighet Minneshastighet BIOS-inställning
800 MHz DDR266 1,33X
  DDR320 1,6X
  DDR400 2,0X
  DDR500 2,5X (Turbo)
  DDR532 2,66X (Turbo)

Som ni kan se har Albatron inkluderat två så kallade ”Turbo”-inställningar som inte officiellt stöds av 865PE-chipsetet. Men att kunna använda sig av DDR500 och DDR532 är knappast möjligt i dag, men det känns ändock bra att veta att de finns där.

För att summera det hela så finns alla inställningar som man kan önska för en normal och hälsosam överklockning. Därför går vi raskt över och testar hur moderkortet klarar överklockning i praktiken.

Vid utvärdering av moderkortets överklockningspotential användes en Intel Pentium 4 2,4 GHz med en busshastighet på 800 MHz som standard. Minnet var två moduler av TwinMos 256 MB PC3200 DDR-SDRAM med Winbond-kretsar. För att testa om systemet var stabilt kördes 3DMark2001 och Prime95 oavbrutet i runt en dag. Klarade systemet av denna behandling klassades det som stabilt.

Vi lyckades utan några som helst modifikationer på moderkortet få en helt stabil hastighet på 246 * 12 MHz, alltså 2952 MHz. Detta uppnåddes utan någon som helst ökning av spänningen till processorn, och förhållandet mellan processorn och minnet valdes till 1,6X i BIOS. Ökning av spänningen till processorn gjorde inte att vi kunde nå en högre hastighet vilket får oss att tro att det är moderkortet som är den begränsande faktorn. Något annat som också får oss att tro det är att exakt samma system i övrigt förutom moderkortet har varit uppe i en hastighet på 262 MHz helt stabilt.

För att summera stabiliteten och överklockningen så får moderkortet med beröm godkänt. Vi hade inga som helst problem med stabiliteten i varken standardläge eller vid överklockning upp till en hastighet på 246 MHz på systembussen, och detta med passiv kylning på nordbryggan. Visst, bättre överklockningspotential hade inte varit fel, men då hade antagligen en betydligt kraftigare kylning av nordbryggan behövts.


« Föregående Nästa sida »


28/05-03 | Niclas Alfinson | nizenco(at)64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!