Innehåll

Silverstone LC14M

Inledning
Specifikationer
Förpackning och tillbehör
Utsidan
Insidan
Montering
Mjukvara: iMON
Mjukvara: iMEDIAN
Testsystem
Kylning och Ljudnivå
Slutsats

Tack till Silverstone, Abit och AMD som gjorde denna recension möjlig.

04/04-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Kylning

Vi har gjort ett antal tester för att få en uppfattning om hur bra Silverstone LC14M är på att kyla datorns komponenter. Testerna går ut på att mäta temperaturen under tre förhållanden; med tre fläktar inkopplade, med de två bakfläktarna inkopplade och utan fläktar. Samma test utförs på ett budgetsystem och ett högprestandasystem; se testsystem för mer information.

Vi inleder med att testa temperaturförhållandena med alla de tre medföljande fläktarna inkopplade. De lägre värdena på staplarna är värmeförhållandet i obelastat läge och det högre värdet är värmeförhållandet under hög belastning

Med alla fläktar inkopplade ligger temperaturen på en behaglig nivå i såväl i obelastat läge som under hög belastning. En intressant detalj är att processorn i vårt högprestandasystem har en betydligt lägre temperatur i obelastat samt något lägre under belastat läge. Troligtvis beror detta på att X2-processorns kylanordning består av en värmeväxlare som kyler bättre när luftflödet är högre. Den övergripande temperaturen visar sig dock vara lägre i budgetchassit, vilket beror på att nordbryggan och grafikprocessorerna inte genererar lika mycket värme.

Vi kopplar ur den främre 92 mm-fläkten och utför samma test igen. De lägre värdena på staplarna är värmeförhållandet i obelastat läge och det högre värdet är värmeförhållandet under hög belastning. I detta läge hamnar temperaturen en aning högre än förut, skillnaden är dock förhållandevis liten. Främst är det de passivt kylda nordbryggorna som stiger i temperatur, vilket var ganska väntat. Helhetsuppfattningen är att man kommer att klarar sig bra utan den främre fläkten inkopplad, oavsett om man monterar in ett budgetsystem eller ett högpresterande system.

I det sista testet kopplar vi ur samtliga chassifläktar, något som innebär att det bara är nätaggregatsfläkten som står för chassiventilationen. De lägre värdena på staplarna är värmeförhållandet i obelastat läge och det högre värdet är värmeförhållandet under hög belastning.

Inte helt oväntat stiger temperaturen markant i förhållande till de lägen där chassifläktarna är inkopplade. Temperaturen i chassit ökar 10 grader med de båda testsystemen, vilket är en hel del. Trots den höga temperaturskillnaden klarar sig budgetsystemet ganska bra. Även om 40 grader inte är helt optimal temperatur så är det fullt acceptabelt. Många reagerar antagligen på den höga processortemperaturen, men 60 grader under full belastning är inget ovanligt för en AMD Athlon XP-processor. Högprestandasystemets temperatur är dock ingen höjdare; termometern visar 52 grader. När vi kopplar ur alla fläktar blir komponenterna mycket varma, något som är mindre önskvärt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ventilationen i Silverstone LC14M upplevs som god oavsett om man väljer att montera in ett mer strömsnålt budgetsystem eller ett högpresterande system. Testerna visar att man som användare kommer att klara sig bra utan den högljudda, främre chassifläkten. Det är dock mer tveksamt om man ska välja att köra utan någon chassifläkt överhuvudtaget. Vår uppfattning är att man vid montering av ett mer strömsnålt budgetsystem kommer att klara sig relativt bra utan att ha fläktarna inkopplade, även om det är att föredra. Vi rekommenderar dock inte att man kör utan de bakre chassifläktarna vid montering av ett högpresterande system, i alla fall inte ett system som liknar det vi testat.

Ljudnivå

När man kopplat in samtliga tre medföljande fläktar och startat datorn inser man snabbt att Silverstone LC14M visar sig vara allt annat än ett tystgående HTPC-chassi. Den subjektiva bedömningen är att chassit kommer att få de flesta användare att vilja få tyst på eländet. De tre kullagrade fläktarna ger ifrån sig ett relativt högt och distinkt ljud som tränger igenom ljudet från TV:n vid normalt användande. Framförallt är det den främre fläkten som låter mest. När vi provar att koppla ur denne blir ljudet från Silverstone LC14M betydligt mer behagligt, även om det inte är speciellt tystlåtet.

Den subjektiva uppfattningen är att mindre ljudkänsliga personer kommer att uppleva ljudnivån som acceptabel så länge man inte har den främre fläkten inkopplad. Den som är mer ljudkänslig bör dock, i samband med ett eventuellt köp av detta chassi, se till att köpa till tysta glidlagrade fläktar. Du kan lyssna på ljudnivån genom att klicka på de nerladdningsbara MP3-filerna:


« Föregående Nästa sida »


04/04-06 | Henrik Olsson | milohenke@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!