Innehåll

Spire MicroFlow II & FalconRock II

Inledning
Specifikationer
I förpackningarna
Kylflänsarna
Fläktarna
Montering
Resultat
Slutsats


Tack till Fanner som gjorde denna recension möjlig.

10/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Fläktarna

Fläktarna på kylarna är tillverkade av FTC, som ingår i samma koncern som Spire ingår i. FTC torde vara ett minst sagt okänt namn för de allra flesta, men vår erfarenhet av deras fläktar är dock goda, både vad gäller livslängd och ljudnivå kontra luftflöde.

Fläktarna på de olika kylarna har helt olika dimensioner; FalconRock II är utrustad med den numera vanliga dimensionen 80x80x25 mm medan tillverkaren valt att utrusta MicroFlow II med en betydligt mindre fläkt med dimensionerna 70x70x15 mm. Att 70 mm-fläktar i allmänhet ger betydligt sämre luftflöde i förhållande till ljudnivå, och något mer vinande ljud är inte direkt något hemlighet. Anledningen till denna mindre dimension beror helt på att MicroFlow II är avsedd för system där liten storlek är prioriterat och ett krav.

Om vi tittar på de enskilda specifikationera på fläktarna så ser vi att Spire valt att utrusta MicroFlow II med en ganska kraftig fläkt som vid 4200 RPM ger ett luftflöde på 30 CFM, samtidigt som ljudnivån anges till 30 dBA. Fläkten på FalconRock II snurrar betydligt långsammare; i runt 2300 RPM. Trots detta så uppges luftflödet till 28 CFM och ljudnivån till 25 dBA, vilket är helt klart realistiska siffror. Att fläkten på FalconRock II klarar av att ge ungefär samma luftflöde som den på MicroFlow II vid betydligt lägre varvtal och ljudnivå beror helt på dimensionerna, en större fläkt behöver inte snurra lika snabbt för att ge samma luftflöde. Förutom att FalconRock II har en betydligt lägre ljudnivå, så är ljudet från denna fläkt inte lika vinande som det från MicroFlow II. Detta är direkt kopplat till det faktum att fläkten på MicroFlow II har ett betydligt högre varvtal.

Montering

Båda kylarna använder monteringsarmar som fäster på alla tre pinnarna på var sida av sockeln. Detta gör att kylarna sitter mycket stabilt på plats, och risken för missöden vid exempelvis transporter minimeras. Det krävs en hel del kraft för att få armarna på plats, och montering utan skruvmejsel eller tång är inte ens att fundera på. Med ett lämpligt verktyg är dock kylarna relativt enkla att montera.

Om vi ser till storlek och kompatibilitet så märks det som sagt att tillverkaren tänkt på detta, det vi syftar på är det faktum att kylarna är smalare vid botten för att de ska passa på fler moderkort. MicroFlow IIs kompakta dimensioner gör att den passar utmärkt på moderkort som har mycket trångt runt sockeln, eller i system monterade i chassin där kylarens höjd kan vara ett problem.

Som vi nämnde tidigare så har tillverkaren valt att bestycka kylarna med så kallad Thermal Pad istället för att skicka med vanlig kylpasta. Det finns tre stora nackdelar med att använda Thermal Pad istället för vanlig kylpasta. För det första så blir värmeledning mellan processor och kylare blir lidande. Thermal Pad:en går dessutom inte att använda flera gånger. När den väl smält över processorn vid första monteringen så är den mer eller mindre helt förbrukad, och man tvingas köpa egen kylpasta då man ska montera kylaren i ett annat system. Sist men inte minst är Thermal Pad:en monterad redan när man köper kylarna. Detta medför att man tvingas skrapa bort den om man inte tänker använda den, vilket givetvis leder till att man riskerar att repa den mjuka kopparytan.

Fördelen med Thermal Pad jämfört med kylpasta är enkelheten; risken för att användare använder kylpastan felaktigt minimeras. En god kompromiss hade varit att skicka med både Thermal Pad och kylpasta, fast även då återstår problemet med att Thermal Pad:en måste skrapas bort.

Resultat

För att testa kylarnas kylningsförmåga användes följande system:

Processor: AMD Athlon XP 2200+ (1,8 GHz / 1,65 V) @ 2,0 GHz / 1,85 V
Moderkort: MSI KT3-Ultra
Chassi: Chieftec DX01B-D (ljudisolerad)
Chassfläktar: Fyra stycken 80mm à ~25 CFM
Nätaggregat: Chieftec 340 W

För att testa kylarna körde vi programmet Prime95 i en timme eller tills temperaturen stabiliserat sig. Alla kylare testades och monterades om tre gånger för att utesluta att icke-optimal montering påverkade deras kylningsförmåga negativt. För att avläsa temperaturen användes en lös temperatursensor monterad precis intill processorkärnan. Temperaturen från sensorn avlästes sedan med hjälp av en Vantec Nexus Multi-Function Panel. Under alla tester användes vanlig kiselbaserad kylpasta, som applicerades i ett tunt lager på processorn.

Vi har valt att jämföra kylarna med FalconRock IIs föregångare, WhisperRock II. FalconRock IIs största konkurrent för närvarande, Titan TTC-CU5TB(F/CU35), finns också representerad. Likaså Alpha PAL8045 kombinerad med en fläkt på ca 30 CFM. Denna kylare ligger dock i en helt annan (högre) prisklass, och är mest med som referens. Siffrorna i diagrammet anger antal ºC och lägre värden ses som bättre.

Om vi börjar med att analysera resultatet för FalconRock II kan vi ganska enkelt dra slutsatsen att den inte klarar av att prestera lika bra Titans motsvarighet. Den har visserligen en fläkt med något lägre luftflöde, men detta förklarar inte temperaturskillnaden på tre grader.

MicroFlow IIs kylningsförmåga imponerar. Trots dess storlek så klarar den av att prestera nästan lika bra som Titans kylare, vilket är mycket bra.

Slutsats

Är MicroFlow II och FalconRock II kylare vi kan rekommendera?

Om vi börjar med FalconRock II så känns det svårt att rekommendera denna kylare. Priset på mellan 150 och 200 kr är helt klart konkurrenskraftigt, men lägger man till en hundring så får man en Titan TTC-CU5TB (F/CU35), en kylare som presterar bättre och som dessutom säljs tillsammans med silverbaserad kylpasta. Titans alternativ har dock något högre ljudnivå, något som man bör ha i åtanke.

MicroFlow II är en ganska intressant kylare, som presterade mycket bra. Dess ganska störande ljudnivå gör det svårt att rekommendera den för de som vill ha en tyst dator. Denna kylare ska man egentligen bara köpa av en anledning: storleken. Det är egentligen bara det som utmärker denna kylare, dess storlek gör den till ett utmärkt alternativ där större kylare inte får plats och där låg ljudnivå inte prioriteras. Tyvärr så finns ej denna kylare på hyllorna i Sverige, men en kvalificerad gissning är ett pris på runt 150 kr (baserat på priset i andra länder), vilket är ett skäligt pris för denna produkt.

FalconRock II

Fördelar Nackdelar
Billig. Ingen kylpasta medföljer, endast Thermal Pad.
Låg ljudnivå. Tveksam kylningsförmåga. 
Lätt att montera.  

MicroFlow II

Fördelar Nackdelar
Kyler bra. Ingen kylpasta medföljer, endast Thermal Pad.
Billig. Obefintlig tillgänglighet.
Liten. Irriterande fläktljud.
Lätt att montera.  « Föregående  


10/03-03 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!