Innehåll

Titan TTC-D5TB(F/CU35)

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Kylflänsen
Fläkten
Montering
Resultat
Slutsats
Uppdatering: Ny modell


Tack till Titan som gjord denna recension möjlig.

23/12-02 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Fläkten

Titan tillverkar som jag nämnde tidigare även fläktar, så fläkten på denna kylare kommer givetvis från Titan själva, allt för att hålla nere produktionskostnaderna.

Fläkten har måtten 80x80x25 mm och har med andra ord samma dimensioner som de flesta chassifläktar. Detta har en stor fördel, skulle man tycka att denna fläkt låter för mycket, eller är för klen, så finns det en hel uppsjö av andra fläktar som passar utmärkt på denna kylare.   

Fläkten som tillverkaren valt att montera på denna kylare är en ganska medelmåttig och i hederlig svensk anda en "lagom" fläkt, med hjälp av ca 1,9 W så blåser den 38 CFM till en ljudnivå av ca 29 dBA. Fläkten hör inte till de allra tystaste på marknaden, men är ändå en bra kompromiss mellan luftflöde och ljudnivå. Dess storlek gör att den inte behöver snurra särskilt snabbt för att ge ett lagom luftflöde, och den avger därför inte något direkt vinande ljud utan snarare ett mer grovt ljud. Grova ljud uppfattas generellt som mindre störande än de vinande ljud som mindre fläktar ofta avger. Fläkten är även försedd med ett vanligt skyddsgaller för att förhindra missöden med t ex kablar.

Titans fläktar är välkända för hög kvalitet och lång livslängd, och det finns inga anledningar att tro att denna inte följer samma mönster. Fläkten är kullagrad vilket, jämfört med glidlagrade fläktar, ger längre livslängd och högre pålitlighet, dock till en något högre ljudnivå. Tillverkaren anger livslängden på fläkten till drygt 6 år. Om detta stämmer är givetvis omöjligt att testa, men utifrån våra tidigare erfarenheter av Titans fläktar så är det troligt att denna fläkt fungerar tills processorn den kyler blir pensionerad.

Montering

Kylaren använder en monteringsarm som fäster på alla tre pinnarna på var sida av socketen. Detta gör att kylaren sitter mycket stabilt på plats, och någon risk för att den ska lossna vid t ex transporter finns inte, dels p g a att den fäster på alla tre pinnarna, och dels p g a att den bara väger runt 300 g.  

Kylaren går att montera utan verktyg, men det är helt klart att rekommendera att använda en skruvmejsel. Utfasningar för att använda skruvmejslar finns på båda monteringsarmarna, så används en skruvmejsel så är kylaren mycket lätt att montera.

Resultat

För att testa kylaren användes följande system:

Processor: AMD Athlon 1,4 GHz
Moderkort: Asus A7V266
Chassi: Chieftec DX01B-D (ljudisolerat)
Chassfläktar: 4 stycken 80mm à ~25 CFM
Nätaggregat: Chieftec 340 W

För att testa kylarna körde vi programmet Prime95 i 2 timmar eller tills temperaturen stabiliserat sig. För att avläsa temperaturen från moderkortets temperatursensor använde vi programmet MBM 5.2.1.0. Under alla testerna användes vanlig kiselbaserad kylpasta.

Vi har valt att jämföra kylaren med Spire WhisperRock II och Alpha PAL8045. Whisperrock II är den budgetkylare som presterade bäst i vårt senaste stora test av socket A-kylare. Alpha PAL8045 är kylfläns som de flesta är bekanta med, dess monteringssystem, prestanda och höga kvalitet har gjort den mycket populär trots ett pris på runt 500 kr utan fläkt. Vi valde att kombinera Alpha PAL8045-kylflänsen med en fläkt på runt 40 CFM från Enermax.

Här kan vi direkt dra slutsatsen att TTC-D5TB(F/CU35) presterar mycket bra i förhållande till WhisperRock II, runt 4-5 grader bättre. Kylaren klarar av förståeliga skäl inte att prestera lika bra som PAL8045, skillnaden mot denna är runt 4 grader.

Slutsats

TTC-D5TB(F/CU35) kostar mellan 250 och 300 kr och finns att köpa i en rad butiker. Detta pris är relativt lågt med tanke på vad som följer med och hur kylaren presterar. För att sammanfatta det hela så kan vi dra slutsatsen att kylaren är ett mycket bra alternativ för de som är ute efter en billig socket A-kylare, som presterar bra och har en relativt låg ljudnivå. Det faktum att den är lätt att montera och att silverbaserad kylpasta medföljer bidrar också till detta positiva omdöme.

Den kan dock inte konkurrera med dyrare högprestandakylare som t ex Alpha PAL8045, men å andra sidan ligger sådana högprestandakylare i en helt annan prisklass.

Fördelar Nackdelar
Kyler bra Inga uppenbara
Låg ljudnivå  
Billig  
Silverbaserad kylpasta medföljer  
Lätt att montera  

Uppdatering: Ny modell

10/06-03

Sedan vår recension av kylaren har en ny modell dykt upp på marknaden, TTC-D5TB(G/CU35/SC), som vi har fått möjlighet att titta på. Det som skiljer denna nya modell från den gamla är egentligen bara två saker. För det första medföljer en vridpotentiometer med den nya modellen, för att smidigt kunna justera varvtalet steglöst efter eget tycke. I och med detta är kylaren även försedd med en kraftigare fläkt, eftersom man vill ge möjligheten att välja varvtal högre än de 3000 RPM, som var det maximala varvtalet för fläkten på den gamla modellen.

Den nya fläktens specifikationer finner ni nedan.

Tillverkare Titan
Storlek 80 x 80 x 25 mm
Typ Kullagrad, reglerbart varvtal
Luftflöde 23 - 47 CFM
Ljudnivå 28 - 38 dBA
Rotationshastighet 1800 - 3800 RPM
Strömförbrukning 1,2 - 2,9 W

Som synes ger vridpotentiometern möjlighet att ändra varvtalet förhållandevis frikostigt: från 1800 RPM till hela 3800 RPM.

Vridpotentiometern har tillverkaren valt att kapsla in och anpassa för montering nere vid kortplatserna. Detta är en ganska smidig placering som gör att man både slipper öppna sitt chassi för att justera varvtalet, samt slipper offra någon av sina externa 3.5"- eller 5.25"-platser.

Tillverkaren har valt att lacka hela fläktjusteringsenheten i svart och grått, samt försett den med en logo. I och med att den monteras nere vid kortplatserna så är egentligen designen helt oväsentlig, ändock inger färgvalet i varje fall mig personligen ett kvalitetsintryck och det känns som tillverkaren lagt ner tid på enheten.

Kabellängden är helt klart godkänd och monterad nere vid kortplatserna bör kabeln nå samtliga fläktuttag på ett normalstort moderkort. Tillsammans med en ganska lång kabellängd hos fläkten i sig har vi svårt att tänka oss ett scenario där kabellängden skulle vålla några nämnvärda problem.

I det lägsta läget hamnade varvtalet på runt 1800 RPM, och luftflödet på runt 23 CFM. Enligt specifikationerna hamnade ljudnivån på runt 28 dBA, men om man jämför denna siffra med den som andra tillverkare brukar ange för en fläkt med samma dimensioner och ett motsvarande luftflöde så är siffran troligtvis överdriven. Vår gissning är att ett värde på cirka 20 dBA är ett mer, om vi jämför med vad andra tillverkare brukar ange, korrekt värde. 20 dBA är hursomhelst en ganska låg siffra och troligtvis uppfattar de flesta användare denna fläkt som mycket tyst.

Vid det högsta läget hamnade varvtalet på runt 3800 RPM och luftflödet kring 47 CFM. Ljudnivån var vid detta varvtal specificerad till runt 38 dBA, vilket känns som en rimlig siffra med tanke på att fläkten lät en hel del i 3800 RPM.

Kylflänsen, monteringsarmen samt vad som följer med är identiskt sinsemellan de två modellerna. Hos den gamla modellen snurrade fläkten i runt 3000 RPM. Ställdes varvtalet till 3000 RPM manuellt hos den nya modellen presterade den av naturliga skäl identiskt med den gamla modellen. Ökades varvtalet till 3800 RPM blev skillnaden 1 grad till den nya modellens fördel. Minskades istället varvtalet till 1800 RPM blev skillnaden 2,5 grader till den gamla modellens fördel. Är du intresserad av att veta hur kylaren står sig mot sina konkurrenter gör du enklast i att titta på rubriken "Resultat" i den ursprungliga recensionen.

Ska vi sammanfatta det hela så har tillverkaren Titan tagit en redan mycket lyckad kylare och försett den med den ovärderliga möjligheten att kunna ändra varvtalet steglöst inom rimliga intervall. Priset för den nya modellen kommer troligtvis att hamna mellan 250 och 300 kr; med andra ord samma pris som för den gamla modellen. Vi kan således rekommendera denna kylare till de som är ute efter en billig socket A-kylare som både presterar bra, samt går att göra mycket tyst med hjälp av den medföljande vridpotentiometern.« Föregående  


23/12-02 | Daniel Rufelt | xx@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!