Innehåll

Zalman CNPS7700-Cu

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Kylaren
Montering
Resultat
Slutsats

Tack till Zalman som gjorde denna recension möjlig.

20/12-04 | Niclas Alfinson | nizenco alfakrull 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Montering

Att montera Zalman CNPS7700-Cu går till på ungefär samma sätt som de flesta andra högpresterande kylare på marknaden idag. Först sätter man dit distanser i de hål som redan finns för att sedan skruva fast kylaren i dessa. Vi kommer nedan att gå igenom lite mer detaljerat hur installationen för LGA775-sockeln går till, men i det stora hela är det samma som gäller även för sockel 754, 939 och 940. Till den äldre Intel-sockel, sockel 478 är det dock något annorlunda. Man använder den redan existerande plastramen runt processorn och fäster kylaren i denna med hjälp av två metallarmar.

På grund av storleken på kylaren kan man stöta på två olika problem vid installationen. Ett av dessa är att något på moderkortet helt enkelt är i vägen, till exempel kylaren på nordbryggan. Något annat mindre väntat är att datorlådan man använder sig av kan vara för liten! Eftersom kylaren är hela 140 mm i diameter sticker den ut en bit från moderkortets ovankant vilket gör att den i vissa fall slår i nätaggregatet. För att kontrollera om ni får plats med en Zalman CNPS7700-Cu på ert moderkort och i er datorlåda konsultera Zalmans hemsida.

Det första som skall göras är att montera fast en plastram runt processorn. Det gör man genom att helt enkelt skruva fast den i en plastplatta som man sätter på baksidan av moderkortet. Mellan plattan, plastramen och moderkortet skall man dessutom vara noga att använda sig av de medföljande packningarna. Detta eftersom den hårda plasten inte skall komma i direkt kontakt med några komponenter på moderkortet och skada dem. När det är gjort skall man applicera kylpasta på processorn.

Nästa steg är att förbereda kylaren för montering, fästa två stycken armar på fästanordningen av kylaren. Det medföljer två typer av dessa, en kallad L och en kallad S. Skall man montera kylaren på en sockel 775 är det S-typen man skall använda, och det är L-typen som gäller för alla andra socklar. Skillnaden på de två är enbart längden, så råkar man välja fel går det helt enkelt inte att skruva dit kylaren.

Det sista man skall göra är att helt enkelt skruva fast kylare. Man lägger då kylaren ovanpå processorn och skruvar sedan fast den med två stycken skruvar. Tänk dock här på att skruva dit skruvarna lite åt gången så att trycken på processorn är jämnt. Man skall alltså inte skruva dit den ena skriven helt och hållet för att sedan skruva dit den andra.

Kylaren sitter nu där den skall och det är dags att koppla in fläkten. Antingen väljer man att koppla in fläkten direkt till moderkortet eller via den medföljande Fan Mate 2 om man vill ha möjligheten att kunna ställa in fläkthastigheten manuellt.

Resultat

För att testa kylarens kylningsförmåga använde vi oss av en Pentium 4 2,8 GHz (Prescott) med LGA775-sockel. Processorn kördes i ~3,3 GHz med originalspänningen. Moderkortet var ett Gigabyte 8GPNXP Duo med BIOS-versionen F3. I BIOS ställde vi inställningen ”Smart-Fan” till OFF, vilket resulterade i att moderkortet inte på något sätt styrde fläkthastigheten.

Som referenskylare valde vi den fläns som medföljer när man köper en Pentium 4 i så kallad boxad form tillsammans med Swiftech MCX775-V. På Swiftech-kylaren hade vi en reglerbar Enermax 80mm-fläkt som kördes i två lägen, Max (100 %) och Low (~50 %). Mellan kylaren och processorn applicerades ett tunt lager ArticSilver 3. Vid varje byte av kylare rengjordes processorn noggrant från kvarvarande kylpasta, för att sedan få ett nytt lager applicerat på sig.

På bilden ovan ser ni Zalman-kylare bredvid den som Intel skickar med som original. Intels kylare beskrivs av många som stor. Men jämför man den med Zalman CNPS7700-Cu ser den nästan miniatyrisk ut!

Vi testade de två kylarna i två situationer, idle och fulload. För att få fram idle-temperaturen lät vi helt enkelt datorn stå på i ungefär en timma utan aktivitet, sedan läste vi av den temperaturen som Gigabytes egna program rapporterade. Efter det startade vi Burn-In-testet i SiSoft Sandra som vi lät köra i ungefär en timma, efter det lästa vi av temperaturen igen, och denna avläsning är representerade under fulload i grafen nedan.

I grafen nedan ser ni resultaten för de olika kylarna.

Som ni kan ser presterar Zalman-kylaren mycket bra, den presterar till och med bäst av alla deltagare med hela 5 graders marginal i fulload-testet! Om vi ställer ner fläkthastigheten till det lägsta (~900 varv per minut) blir fläkten i princip helt tyst, men kyler ändå lika bra som både Swiftech och Intel-kylarna, men till en mycket mycket lägre ljudnivå. I idle-läget ser vi också en skillnad, men denna är något mindre och har inte lika stor betydelse.

Slutsats

Innan vi hade fått kylaren levererad och börja testa den hade vi mycket höga förväntningar på den. Efter ett tags användning var det bara att konstatera, den höll för förväntningarna och presterade till och med bättre än vad vi hade vågat drömma om. När fläkten roterar i knappa 900 varv per minut kyler den till och med bättre än den kylare som Intel skickar med som original. Detta var något förvånande med tanke på att Intels originalkylare på intet sätt är en dålig produkt, och har en fläkt som roterar i över 4000 varv per minut! Om vi istället valde att köra fläkten i maxhastigheten 2000 varv per minut nådde vi en fulload-temperatur på under 60 grader Celsius vilket är första gången vi ser i våra tester med sockel 775-kylare.

Nackdelarna med Zalman CNPS7700-Cu är vikten och storleken. På grund av att den är så pass stor passar den inte på alla moderkort, och även om den passar på moderkortet är det ingen garanti i att man kan använda den, eftersom ens datorlåda kan vara för liten! Vikten är också ett problem i sig, med nästan ett helt kilo bör man vara ytterst försiktig när man flyttar sin dator. Detta är också anledningen till varför den inte får någon utmärkelse.

Zalman CNPS7700-Cu är helt klart den bästa kylaren för sockel 775 som idag finns på marknaden. Om vikten och storlek (läs man får plats med den) inte är ett hinder så är den ett givet köp. Att den dessutom kostar en bit under 500-lappen komplett med fläkt gör den även till relativt billig i jämförelse med andra kylare.

Fördelar Nackdelar
Kylnings-/ljudnivå-förhållandet Storleken
Enkel montering Vikten
Justerbar fläkthastighet« Föregående  


20/12-04 | Niclas Alfinson | nizenco alfakrull 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!