Innehåll

Datornätverk - en guide

Datornätverk - en guide


2004-10-27 | IcePic | icepic_ingenspam@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Datornätverk - en guide

För ett tag sedan fick min gode vän Patric Fors iden att hålla ett kort föredrag för ett litet antal tekniskt intresserade radioamatörer, och det föredraget utvecklades till en längre och längre guide som nu finns i en "komplett" form, varpå vi passar på att publicera den.

Den är tänkt att revideras i de fall man upptäcker brister och fel, eller kommer på nya avsnitt som är värda att ta upp och han blir säkert glad för tips och bidrag, men för att den inte skulle försvinna i historien och förbli oläst tog jag den i befintlig form och publicerade den här. Jag har dessutom bidragit under arbetets gång med en del text och annan korrekturläsning, så för er som vill se kvalitetsstämplar kan vi direkt ge den en "Rekommenderas av IcePic från 64bits".

Guiden skrivs i TeX-format, och vi hade en plan för att låta konvertera TeX-formatet till 64bits-anpassad HTML men det lät sig inte göras så enkelt som vi ville så den kommer enbart i PDF för närvarande. Vi hoppas att det inte ställer till problem för någon läsare, och vi kommer att låta uppdatera den i de fall där saker tillkommit.

Han har även varit vänlig nog att BSD-licensiera den så att vi kan använda den som vi vill!

Ladda ner guiden här!


2004-10-27 | IcePic | icepic_ingenspam@64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!