Innehåll

Asetek Antarctica

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Vattenblocket
Montering
Resultat
Slutsats


Tack till Asetek som gjorde denna recension möjlig.

17/6-04 | Najze | najze @ 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Montering

Det allra första man ska göra är att ansluta alla slangar till vattenkylningen så långt ifrån hårdvaran som möjligt. Kontrollera noga så att blocket (och de övriga delarna så klart) håller tätt, så att du inte får läckage. Läckage resulterar sällan i glada miner om det hamnar på hårdvaran.

Något man bör vara väldigt noga med är att trycka ner slangarna ända ner i blockets anslutningar. Man kan lätt tro att de sitter fast som de ska då låsringarna låser fast slangarna vid en första påtryckning. Men det krävs mer kraft än så. Med mycket tryck och lite lirkande åker slangen ner i sitt nedersta läge. Skulle man inte trycka ner slangarna ända ner, kommer det garanterat att läcka. Nedan ser ni bilder på hur dessa olika lägen ser ut underifrån, och hur långt slangen går beroende på hur mycket man trycker. Bilden till vänster är med slangen halvt nedtryckt, och bilden till höger visar när slangen är riktigt nertryckt:

I manualen står det att man ska kontrollera att man tryckt ner slangarna ända ner, men inget om att det krävs minst dubbelt så mycket kraft vid anslutningarna vid blocket, som i de övriga anslutningarna i systemet (Aseteks), något vi anser att de bör nämna. Testa gärna innan montering hur långt ner du måste trycka slangarna, så att du inte begår ett misstag.

Efter första testat är klart, börjar monteringen med att man sätter fyra skruvar med plastbrickor underifrån i de fyra hålen runt sockeln på moderkortet. Enklast är att ta en skruv i taget, då man sedan ska skruva fast gängstavarna på dessa fyra skruvar.

När gängstavarna är fastskruvade med handkraft så ska du applicera den medföljande kylpastan på processorkärnan. När väl det är gjort tar du bort skyddslappen på blockets undersida och trär på blocket på de fyra gängskruvarna.

Passar nu inte blocket får du byta plexitoppen. Sedan trär du på fjädrarna på gängstavarna utanför blocket. Nu ska bara blocket skruvas fast och det görs med tumskruvar, som har plastbrickor mellan fjädern och skruven. När du skruvat så långt ner att fjädern tar i, ska tumskruven vridas fem varv på vardera skruv, vilket enligt manualen ska ge tillräckligt med tryck.

Monteringen är klar och man kan inte säga annat än att det är en enkel monteringsprocess. De enda problem vi ser som du kan stöta på är att plexitoppen kan ta i kondensatorer eller att du inte tryckt ner slangarna tillräckligt långt ner, vilket resulterar läckage, annars bör monteringen gå smärtfritt.

Tänk på att bilderna ovan illustrerar monteringen. Slangarna ska inte anslutas efter att blocket är monterat, utan ska vara anslutna innan blocket monteras och ha testats för läckage.


« Föregående Nästa sida »


17/6-04 | Najze | najze @ 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!