Innehåll

iRiver iHP-100

Inledning
Vad är det vi har att göra med?
Spelaren i närbild
Stora displayer
Fjärrkontrollen
Radio och inspelning
Ljudkvaliteten
Filhantering och databaser
Överföringshastighet
Praktisk användning och uppgraderbarhet
Slutsats
Uppdateringar


Ett stort tack till IriverNordic/Directman som lånade ut spelaren för recension

18/10-03 | Illuwatar | illuwatar@techie.com

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Spelaren i närbild

Nu är det dags för en djupare analys av iRivers nya skapelse. Spelaren följer en i dag vanlig stil för hårddiskbaserade mediaspelare. Detta innebär en större huvudenhet som innehåller lagringsmediat och all erfoderlig elektronik samt batteriet. Vid denna hänger en trådansluten fjärrkontroll som i detta fall är försedd med en egen display (utöver huvudenhetens stora LCD). Hörlurarna ansluts till spelaren via uttag i fjärkontrollen. När man tar i enheten slås man direkt av den solida känslan. Den känns vare sig plastig eller lätt på ett billigt sätt. En bidragande orsak till detta är chassit (skalet) som är gjort av magnesium. Övriga detaljer är av plast i olika färger och sammansättningen håller god precision. Inget glappande och knakande här inte.

Vi börjar med en djupdykning i huvudenheten och tar en närmare titt på vad den klarar av. Framsidan av apparaten är försedd med en stor bakgrundsbelyst grafisk LCD samt en joystick-liknande kontrollknapp. Övriga kontroller och uttag har spridits ut på apparatens kortsidor. Den enda sidan som saknar uttag eller knappar är baksidan. Där har man i stället placerat etiketter som visar modellnummer och dylikt samt varningar som talar om vad man inte bör göra med spelaren.


När det gäller bärbara spelare är storleken och vikten två viktiga parametrar att ta hänsyn till. Denna spelare tillhör det smidigare släktet där bland annat iPod huserar. Tyvärr har jag ingen sådan att jämföra med. Om jag däremot jämför med de andra mp3-spelarna jag har så blir resultatet som bilderna nedan visar. Flash-baserade spelare (en iFP-190 på bilderna) är fortfarande mindre i storleken (och även i minnet), men hårdiskbaserade spelare av äldre typ är klumpigare (bilderna visar en Archos 10 GB Jukebox). Det som har gjort hårddiskspelarna mindre är två saker: själva hårddisken och batteriet. I Archos-spelaren används en vanlig laptop-disk (2.5", 9 mm tjock) som skall jämföras med iRivers disk på 1.8" (disken längst till höger på vänstra nedre bilden).


Tittar man på batterierna så använder Archos fyra vanliga AA-celler av NiMH-typ. iRiver har i stället valt att använda ett Lithium-polymerbaterri på 1300mA. Denna typ av batteri kan formas i princip till vad som helst och därmed kan det göras mycket utrymmeseffektivt. Den nedre högra bilden visar batteriet monterat mot apparatens baksida. Nackdelen med ett sådant batteri är att man inte kan byta ute i fält om det skulle ta slut (vilket lätt kan göras i Archos-fallet). Dessutom är batteriet fast monterat i spelaren, så det kan inte bytas utan att hela spelaren måste dissikeras.

Att använda spelaren är enkelt tack vare de relativt få kontrollerna. Alla huvudfunktioner nås med hjälp av joystick-knappen på spelarens framsida. Tyvärr kunde just denna kontroll ha gjorts bättre. Den är nämligen gjord av en ganska hård och hal plast. Detta i kombination med att knappen inte sticker ut så mycket gör det svårt att trycka den åt sidorna. Risken blir att man trycker in knappen i stället för att föra den åt sidorna. Detta hade kunnat lösas genom att göra knappen av ett gummiaktigt material i stället, ungefär som styrpinnen på laptops. Övriga kontroller sitter på spelarens långsidor och skapar inga problem med handhavandet.

På spelarens vänstra sida hittar man mikrofonen för diktafonfunktionen (röstinspelning duger den till, inget mer) samt tillhörande knapp för att starta inspelningen. Den är försedd med den klassiskt röda pricken, så det är ingen tvekan vad den skall användas till. Förstås startas all inspelning med denna knapp, inte bara från mikrofon. Under uppspelning fungerar denna knapp som väljare av equalizer-läge.


Tittar man på spelarens högra långsida hittar vi ytterligare tre tryckknappar och ett skjutreglage. Reglaget är knapplåset som förhindrar oönskade tryckningar när spelaren är utom synhåll. De tre knapparna är (från höger till vänster i bilden ovan): play-pause/power-on samt val av radio/mp3-spelare, stop/power-off, uppspelningsläge (olika repeteringslägen bland annat).

In- och utgångarna hos spelaren har samlats på dess kortsidor. I toppen hittar man alla "ljudmässiga" uttag: hörlurar, fjärrkontroll, line-in/ ut samt de digitala optiska in-/utgångarna (delar samma fysiska uttag som line-uttagen). Alla uttag som bär ljudsignaler av någon form är av standardtyp (även de kombinerade analoga/digitala uttagen är en standard som är vanlig bland bärbara enheter som MiniDisc). Endast fjärrkontrolen ansluts med en speciell multi-kontakt.


På spelarens undersida sitter uttaget för extern matningsspänning (5V DC) som både laddar batteriet och fungerar som kontinuerlig strömkälla när man vill köra obegränsat. Anslutningen till datorn sker via USB 2.0 och kontakten för denna sitter också på undersidan. Denna kontakt är av en specialtyp, vilket gör att man inte kan använda valfri USB-kabel. Mellan dessa två uttag hittar man ett litet hål som innehåller en "dold" reset-knapp. Kan vara bra att ha ifall spelaren skulle haka upp sig...


« Föregående Nästa sida »


18/10-03 | Illuwatar | illuwatar@techie.com

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!