Innehåll

EZ-Swap MRK-102FD

Inledning
Produktbeskrivning
Användning
Slutsats


Ett stort tack till Vantec som gjorde denna recension möjlig.

25/8-04 | Illuwatar | illuwatar (a) 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Användning

Första steget i denna del är monteringen. Den är inget ovanligt om man har monterat en CD/DVD-spelare i sin dator tidigare. Förfarandet är nämligen det samma. En ledig 5.25"-plats krävs av denna enhet. Man för sonika in ramen (med eller utan kassett) i den lediga platsen tills fronten ligger jämsides med datorns framsida. Därefter använder man fyra av de medföljande skruvarna för att fästa ramen i datorns chassi. När ramen sitter säkert är det bara att koppla in ström och IDE-kabel. För att få full hastighet (ATA100/133) måste en 80-polig IDE-kabel användas.


När ramen är på plats skall kassetten fyllas med valfri hårddisk. Alla IDE-hårddiskar av 3.5"-typ passar direkt i kassetten. Locket på kassetten lossas lätt med ett tryck av ett finger. Därefter är det bara att dra rakt bakåt tills det är löst. Innan hårddisken skruvas fast i kassettens innandöme bör kontakterna anslutas. Annars blir det trångt om saligheten och näst intill omöjligt att få kontakterna på plats. Man ansluter bara IDE-kontakten i kassettens bakkant med motsvarande uttag på hårddisken. Därefter gör man samma sak med strömkontakten. Vill man använda master/slave-switchen kopplar man in lämpligt antal av de tre tunna kablarna som går till switchblocket på kassettens baksida. Hur detta görs beror på hårddiskmodell. När detta är klart läggs hårddisken ner i kassetten och skruvas fast med de återstående fyra skruvarna. Sedan är det bara att skjuta på locket tills det låses fast av spärren i framkant.


Till sist är det bara att trycka in kassetten i ramen. Detta skall göras med avstängd dator för att undvika skador på hårddisk och moder-/kontrollerkort. När hårddisken är säkert fast i ramen och låset i läget för körning är det bara att använda datorn som vanligt. Inga drivrutiner behövs eftersom kassetten är osynlig för IDE-kontrollern. Den utgör inget mer än en förlängning av IDE-kabeln på ungefär fem centimeter. När man vill ta ut kassetten ur ramen gäller det samma som när man stoppar in den: datorn skall vara avstängd.


När väl systemet är igång är detta en enhet man inte behöver bry sig om under normala omständigheter. Eftersom den är osynlig för operativsystemet förblir datorn densamma som före installationen när hårddisken satt monterad inuti chassit. Man har dock fått några nya funktioner som inte fanns innan denna enhet monterades. Displayen på kassettens front är en del i ett övervakningssystem för hårddisken. Detta gör det möjligt att visa temperaturen inuti kassetten och få larm ifall en temperaturgräns överstigs. Själva sensorn för temperaturmätaren sitter i kasssettens bakkant, brevid kablarna utan att vidröra hårddisken. Detta gör att visad temperatur kan vara något lägre än den faktiska temperaturen hos hårddisken. För att hålla temperaturen nere i kassetten används en liten fläkt på 40 mm. Denna övervakas också av enheten så att ett larm aktiveras ifall fläkten stannar. Det faktiska varvtalet visas dock inte på displayen.

Valet av fläkt gör att enheten blir rätt så högljudd. Har man ansträngt sig för att bygga en tyst dator är detta inget man vill ha eftersom den lätt överröstar datorns övriga fläktar. Den är mer lämpad för datorer som redan låter en del, där är bidraget av oljud inte lika markant. Det går inte att koppla bort fläkten för att slippa oljudet, för då vaknar larmet till och avger en stark summerton som garanterat överröstar det mesta i datorväg. En tveksam sak som gäller fläkten är att den inte är kullagrad. Detta gör att fläkten inte är lika hållbar som om den hade varit försedd med kullager. Skall denna enhet användas i en server som är igång dygnet runt finns det en risk att man får byta fläkt efter ett tag.

Utöver temperatur- och fläktövervakning erbjuds en gångtidsmätare. Denna visar hur länge hårddisken har varit igång. Detta kan vara av intresse för servrar där hårddiskarna körs dygnet runt. För att hantera funktionerna finns tre knappar under displayen. Via dessa ställer man in larmgränsen för temperaturlarmet samt om temperaturen skall visas som Celsius eller Fahrenheit. Växling mellan temperatur/gångtidsräknare sker också via dessa knappar.

Slutsats

För att sammanfatta denna recension kan man säga att EZ-Swap är en praktisk hårddisk-kassett för datorer där ljudinvån inte har någon betydelse. Fläktkylningen gör att dagens varma IDE-hårddiskar får en större chans att överleva kontinuerlig drift, samtidigt som just denna kylning är orsaken till oljudet som enheten avger. Valet av material i ramen och kassetten (aluminium) bidrar ytterligare till kylningsegenskaperna samt gör enheten stabil.

Med ett rekommenderat pris i USA (någon svensk återförsäljare finns inte för tillfället) på $39,99 för en komplett enhet och $29,99 för en extra kassett, är detta ett överkomligt sätt att värna om sina hårddiskar. Det finns billigare alternativ, men dessa saknar de finesser som gör denna enhet speciell.


Fördelar
Nackdelar
Stabil konstruktion Tunn (!) manual
Främjar kylningen av disken Något vek utmatningsarm
Informativ LCD Högljudd fläkt
Finns i tre olika färger Fläkten är inte kullagrad


Har ni frågor angående produkten, kontakta Vantec.
« Föregående  


25/8-04 | Illuwatar | illuwatar (a) 64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!