Innehåll

Jens Of Sweden MP-400

Inledning
Specifikationer
I förpackningen
Spelaren
Ljudkvalitén
Användning
Slutsats

Tack till Jens Of Sweden som gjorde denna recension möjlig.

07/12-04 | Niclas Alfinson | niclas(snabela)64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Spelaren

Utseendet på spelaren är ganska ordinärt om vi jämför med Niob NB-110. MP-400 är precis som många andra spelare rektangulär vilket ofta fungerar bra om man har placerat ut knapparna på ett genomtänkt sätt.

Framsidan av JOS MP-400 domineras naturligtvis av displayen, utöver detta är det enda vi ser en typ av joystick. Det kvadratiska området med knappar fungerar precis som en joystick, även om det inte direkt ser ut som en. De övriga knapparna hittar vi på ovansidan av spelaren, och de är enbart tre till antalet. Med andra ord finns det enbart ett knappområd på framsidan, och ytterligare tre knappar på ovansidan av spelaren.

På baksidan av spelaren hittar vi inte mycket över huvud taget. Det enda reglaget som återfinns här är det för knapplåset.

In- och utgångarna till spelaren återfinns i toppen och på den nedersta långsidan. På långsidan sitter USB-kontakten bakom ett plastskydd vilket förhindrar damm och annat oönskat att tränga in där. Hörlurskontakten och linjeingången sitter tillsammans på ovansidan av spelaren, dock har dessa inget skydd vilket å andra sidan inte är lika nödvändigt. Dels på grund av att hörlurskontakten i princip alltid används, och dels på grund av att linjeingången inte är lite känslig som USB-kontakten för smuts.

Knapparna på toppen av spelaren används till att starta och stänga av spelare, sätta igång musik, starta inspelning, byta funktionsläge och mycket mera. Knapplattan på framsidan används bland annat till att byta låt, höja och sänka musiken, navigera och komma åt menyn. Alla knappars funktioner känns genomtänkta och det är inga som helst problem att komma igång med spelaren på direkten. Om man mot förmodan stöter på problem löses detta snabbt genom en kort titt i manualen.

Menysystemet är lite udda på så sätt att det inte finns en massa undermenyer. Utan i princip alla val och inställningar man kan göra har en egen ikon i menysystemet. Totalt gör det att det finns ungefär sexton stycken menyval (beroende på vilket funktionsläge man befinner sig i) som gör att man i början känner sig lite vilsen. Fördelen med det här systemet är dock att man får en bättre överblick över vilka val som finns och vad man egentligen kan göra i menyn. Något som dock bör rättas till är diverse språkliga fel, vilket i det här sammanhanget är en petitess.


« Föregående Nästa sida »


07/12-04 | Niclas Alfinson | niclas(snabela)64bits.se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!