Innehåll

JOS MP-500

Inledning
Specifikationer
Tillbehör och förpackning
Spelaren
Mjukvaran
Ljudkvalitén
Användartest
Slutsats

Tack till JOS som gjorde denna recension möjlig.

24/2-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Ljudkvalitén

Vi har valt att främst jämföra ljudkvalitén på MP-500 med föregångaren MP-400 och Apple iPod Nano. Hörsnäckorna som använts är JOS EP-100 (~150 SEK) samt Shure E4C (~2000 SEK).

Initialt känns ljudet i MP-500 väldigt platt och tråkigt med EP-100-snäckorna. Detta är dock föga förvånade med tanke på att dessa hörsnäckor är under all kritik och bör i största möjliga mån undvikas på all bekostnad. Ljudbilden med EP-100 var i princip den samma i alla de tre spelarna, det är helt enkelt hörsnäckorna som är den begränsande faktorn, inte MP3-spelaren. När vi istället byter till Shure E4C vaknar alla tre deltagarna till liv. MP-500 låter relativt dynamisk och ljudet känns tämligen komplett, dock saknar vi en del i diskantområdet där det är något för platt. Det är tvärt emot vad vi tycker om iPod Nano där diskanten är till vår belåtenhet, men basen är istället platt som en pannkaka och saknar nästan allt djup. MP-400 presterar trots att den är en gammal modell ganska bra. Diskanten avges något bättre hos MP-400 än MP-500, men basen är om ännu sämre här än hos iPod Nano.

Eftersom vi avråder alla att använda SRS WOW och liknande funktioner på grund av den konstlade ljudbilden dessa ger testar vi istället att förbättra ljudet via equalizern. Efter att ha provat oss fram lyckas vi hitta en behaglig balans hos MP-500. Diskanten kommer till liv något mer men på bekostnad av basen, dock blir ljudbilden betydligt mer hel och musiken får ett helt annat liv. Efter equalizerinställningen är MP-500 den klart bästa rent ljudmässigt av de tre deltagarna.

Den inbyggda FM-radion skiljer sig inte mycket i jämfört med vad som brukar finnas i musikspelare. Den duger för nyhetssändningar eller sportreportage men mottagningen blir bara i väldigt få fall tillräckligt bra för att musiken skall bli lyssningsbar. Lika bra som musiken lagrad i spelarens minne blir det aldrig.


« Föregående Nästa sida »


24/2-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna recensionen i vårt forum!