Innehåll

Singel Core vs. Dual Core, igår, idag, imorgon

Inledning
En och en, eller tillsammans
Multitasking
Enkel kärna
Dubbla kärnor
Presler
Testsystem
Subjektiva tester
Prestandatester - Program
Prestandatester - Spel
Framtiden

Tack till Intel, som gjorde denna recension möjlig.

31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Dubbla kärnor

Första steget mot dubbla kärnor togs redan 2002 då Intel introducerade Hyper Threading (HT)-tekniken i sina enkelkärniga processorer för konsumentmarknaden. Med HT-tekniken ser det från mjukvaran ut som att man har två processorer/kärnor, men rent fysiskt har man fortfarande bara en. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man kan nyttja processorns fulla effekt på ett bättre sätt. Exempelvis kan olika processer hoppa in och arbeta när den process som just nu använder sig av processorn för att exekveras väntar på någon extern resurs. Detta kan exempelvis inträffa då den aktiva processen väntar på data från grafikkortet eller att data skall läsas in från minnet.

Att Intel (och AMD) skulle ta steget fullt ut och introducera dubbel-kärniga processorer för konsumentmarknaden blev klart kort efter Intels introduktion av HT-tekniken. Det hela blev dessutom ännu mer självklart för Intel när deras nuvarande teknik, NetBurst, som man använde sig av i sina enkelkärniga processorer (Prescott i Pentium 4) hamnade på efterkälken gentemot AMDs i många avseenden överlägsna processorer.

Men det räcker inte med att hårdvaran är kapabel till att exekvera två saker samtidigt, mjukvaran måste också vara uppbyggd så att den kan ge båda kärnorna uppgifter. Eftersom det tidigare har varit ovanligt med fler än en fysik kärna i konsumentdatorer har mjukvarutillverkarna heller inte lagt ner energi på att göra programmen flertrådiga. Med flertrådiga menas att uppgifter kan delas upp i flera parallella instruktionsföljder som kan köras på var sin processor/kärna. I proffsprogram så som tyngre video- och bildredigering har programmen länge varit flertrådiga. Så har varit fallet eftersom det här har varit mer regel än undantag att arbetsstationerna varit utrustade med fler än en processor.

Introduktionen av HT-teknik gjorde att mjukvarutillverkarna blev mer och mer intresserade av att anpassa även konsumentprogrammen för att köras på flera processorer parallellt. Därigenom finns det också en del program som redan var färdiga och kunde dra nytta av processorer med dubbla kärnor när dessa väl lanserades, men majoriteten av program, och framförallt spel, är fortfarande helt enkeltrådiga och kan knappt dra någon nytta alls av fler än en processor/kärna.

Anledningen till att mjukvaran måste följa med i utvecklingen är enkel. Till skillnad från vad många verkar tro presterar två kärnor på vardera 3 GHz inte automatiskt lika bra som en kärna på 6 GHz. Om mjukvara som är enkeltrådig används på processorn som har två kärnor kommer enbart den ena kärnan att användas och den andra kommer att sitta och vänta på arbete, medan om samma program körs på 6 GHz-processorn så kommer den att nyttjas till fullo. Mjukvaran har alltså aldrig varit så viktigt som nu, utan den kommer den nya hårdvaran inte på långa vägar utnyttjas till sin fullo.


« Föregående Nästa sida »


31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!