Innehåll

Singel Core vs. Dual Core, igår, idag, imorgon

Inledning
En och en, eller tillsammans
Multitasking
Enkel kärna
Dubbla kärnor
Presler
Testsystem
Subjektiva tester
Prestandatester - Program
Prestandatester - Spel
Framtiden

Tack till Intel, som gjorde denna recension möjlig.

31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version


Prestandatester - Program

I Photoshop belastas processorn, minnet och andra delar i stor omfattning när olika beräkningar utförs, bland annat vid applicering av diverse filter på bilder. Vi har därför valt att inkludera ett test med Photoshop i vår artikel och testmetoden kommer från DriverHeaven och heter ”Photoshop Bench V2”. I detta test utförs flera olika moment på en och samma bild och den tid dessa moment tar att exekvera beräknas.

Trots att den enkel-kärniga processorn har en högre klockfrekvens ser vi ingen större skillnad i testet där ingen specifik bakgrundsbelastning finns. Det intressanta är dock att processorn med lägre klockfrekvens (den dubbel-kärniga) presterar bäst! Troligen är orsaken till detta att systemets övriga processer som ligger och körs i bakgrunden kräver en del resurser och därigenom lämnar mindre tid över till Photoshop.

När bakgrundsbelastning med det första fallet läggs på ser vi en markant skillnad på den enkel-kärniga processorn, totaltiden stiger med nästan 60 procent! Skillnaden på den dubbel-kärniga processorn är betydligt lägre, enbart 20 procent. Här ser vi klart och tydligt fördelarna med att ha en processorkärna som kan sköta belastningen från övriga program som man inte arbetar i, och låta den andra ta hand om det man arbetar med för tillfället. När bakgrundsbelastningen förändras till fall 2 stiger tiden för den dubbel-kärniga processorn återigen, medan den enkel-kärniga ligger kvar på samma nivå.


Med hjälp av SuperPi kan man räkna ut upp till 32 miljoner decimaler i den mattematiska konstanten pi. Det finns ett flertal olika test man kan välj på och vi valde det vanligaste, 1 M, alltså räkna ut pi med en miljon decimaler. SuperPi kräver mycket av processorn och är därför ett bra test att jämföra vår processor med enkel kärna mot den som har dubbla.

Vi startade med att enbart köra ett exemplar av SuperPi och mätte tiden. Därefter startade vi två parallella exemplar av SuperPi och startade beräkningarna samtidigt.

I SuperPi-testet blir det ännu tydligare hur stor skillnaden kan vara med dubbla kärnor mot en enkel när två tunga applikationer körs samtidigt. När enbart en SuperPi-beräkning utförs är den enkel-kärniga processorn klart snabbast. Men när två instanser startas samtidigt stiger tiden det tar att slutföra beräkningarna med nästan 50 procent för den enkel-kärniga men enbart åtta för den dubbel-kärniga. Den dubbel-kärniga processorn påverkas nästan inte alls av denna förändring medan den enkel-kärniga går på knäna rejält.


« Föregående Nästa sida »


31/03-06 | Niclas Alfinson | niclas alfakrull 64bits punkt se

Utskriftsvänligare versionUtskriftsvänligare version

Diskutera denna artikeln i vårt forum!